HANDELSBETINGELSER

Generelle vilkår:

For at få adgang til alt indhold på Vid&Sans’ hjemmeside skal man tegne et medlemskab. Væsentlige ændringer i vilkårene for medlemskab kommunikerer vi på vidogsans.dk eller via mail direkte til det enkelte medlem.

Vilkår for køb og opsigelse af Vid&Sans:

Medlemskab:

Et medlemskab betyder adgang til artikler, sider og services, der er tilgængelige på vidogsans.dk, herunder lyd og video, så længe medlemskabet er aktivt.

Priser:

Prisen på medlemskabet fremgår af opkrævningen. Vi varsler prisændringer på vidogSans.dk. Ændringerne får tidligst virkning fra den førstkommende fornyelse af medlemskabet. Medlemskaber med månedlig ratebetaling prisreguleres i henhold til gældende pris på årsmedlemskaber og vil altid følge normale prisændringer.

Introduktionstilbud:

Vid&Sans tilbyder med jævne mellemrum introduktionstilbud. Formålet er at skaffe nye medlemmer, så vi fortsat kan udvikle os og fastholde en høj kvalitet. Tilbud gælder kun for private personer over 18 år, der ikke har været medlem af Vid&Sans inden for de seneste 6 måneder. Vi forbeholder os forbeholder os ret til at godkende bestillingen. Der må ikke være økonomisk mellemværende mellem modtageren og Vid&Sans. Et medlemskab tegnet til introduktionspris vil normalt automatisk fortsætte til almindelig medlemspris. Annoncer fra Vid&Sans og vores samarbejdspartnere kan forekomme og anses som en del af den digitale udgivelse. Denne form for reklamer kan ikke fravælges.

Opsigelse:

Dit medlemskab kan opsiges på vidogsans.dk. Det kan også opsiges telefonisk eller skriftligt på e-mail. Det er ikke nok at lade være med at betale regningen. Du kan altid opsige dit medlemskab. Når du opsiger, vil medlemskabet køre perioden ud og derefter ikke blive forlænget.

Du skal huske selv at afmelde en eventuel PBS-aftale i dit pengeinstitut.
Visse prøvemedlemskaber stopper automatisk. Det vil i givet fald fremgå af din ordrebekræftelse.

Fortrydelsesret:

I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret ved tegning af et medlemskab hos Vid&Sans. Ønsker du at fortryde købet, skal meddelelse herom være afsendt til Vid&Sans inden udløbet af 14 dage. Du kan ikke bruge fortrydelsesret, hvis du allerede har taget dit medlemskab i brug. Fristen regnes fra det tidspunkt, du indgår aftale om medlemskab til digitale udgivelser på Vid&Sans’ hjemmeside. Falder den sidste dag for brug af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

Betaling og tilgodehavender:

Medlemskabet betales forud via indbetalingskort, Betalingsservice, netbank eller kortbetaling. Du kan også betale med MobilePay.

Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre indtaster du ved betaling via hjemmesiden. Disse gemmes på en sikker måde, som er godkendt af Nets (PBS). Vid&Sans håndterer ikke og gemmer ikke kortoplysninger, men anvender Iteras til håndtering af betaling for digitale medlemskaber.

Ønsker du din opkrævning tilsendt på mail, kan du sende en besked via selvbetjeningen på mediets hjemmeside med oplysning om mailadresse, navn og adresse.

Medlemskabet kan tilmeldes Betalingsservice via selvbetjeningen på vores hjemmeside eller ved henvendelse i din bank. Efter tilmelding til Betalingsservice fremsender Vid&Sans regningerne til Betalingsservice og ikke til dig. Vælger du at afmelde dit medlemskab ved Betalingsservice, vil du igen modtage indbetalingskort. En afmelding af medlemskabet ved Betalingsservice betragtes ikke som en opsigelse af dit medlemskab.

Vi vil aldrig bede dig om at give os disse oplysninger pr. mail, på papir eller pr. telefon. Ved din tilmelding accepterer du, at Vid&Sans må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med prisen på det valgte medlemskab og den valgte periode. Vær opmærksom på, at dit køb er bindende fra det øjeblik, du gennemfører det, og at du dermed er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte periode og efterfølgende perioder, medmindre du opsiger dit medlemskab – se regler for opsigelse.

Ved opsigelse af medlemskab slettes dine kortoplysninger automatisk.

Aftaleindgåelse og kvittering:

Når du tegner et medlemskab Vid&Sans, indgår du en aftale med Aarhus Universitetsforlag A/S, Finlandsgade 29, 8200 Aarhus N (CVR 35401245). Du modtager en kvittering pr. mail, når du bestiller et digitalt medlemskab. Denne gælder som en kvittering for dit køb, og du bør gemme kvitteringen, så du har den, når eller hvis du får brug for den. Alle kvitteringer og fakturaer sendes ikke pr. mail, men kan tilgås via selvbetjeningen på https://vidogsans.dk/din-profil. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

 

Fraskrivelse af ansvar:

Vid&Sans vil bestræbe sig på, at vores indholdet på vores digitale platforme er tilgængelige på alle tidspunkter. Vi påtager os imidlertid ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden måde. Og vi fraskriver os ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af digitale udgivelser har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Vid&Sans er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Vid&Sans som forsætlig eller uagtsom. Vid&Sans kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab. 

Ændring af medlemskabsvilkår:

Vid&Sans forbeholder sig retten til at ændre de beskrevne medlemskabsvilkår. Væsentlige ændringer vil dog altid blive varslet i på vidogsans.dk eller direkte til det enkelte medlem på mail. Medlemskabsvilkår vil i kort form fremgå af fakturaer, rykkerskrivelser m.v. og de gældende medlemskabsvilkår vil være beskrevet i deres fulde længde på www.vidogsans.dk

Tilbud:

Vid&Sans kontakter ind imellem sine medlemmer med gode tilbud. Du kan frabede dig dette, i overensstemmelse med gældende lov, ved at kontakte CPR-registret eller ved at kontakte Vid&Sans.

Ferie:

Det er ikke muligt at sætte dit digitale medlemskab i bero og dermed få forlænget den købte periode.

Vilkår for adgang til Vid&Sans:

Følgende vilkår gælder for at det enkelte medlem kan få adgang til Vid&Sans på vores hjemmeside og eventuelle andre kanaler.

Tilgængelighed:

For at få adgang til Vid&Sans er det en betingelse, at medlemmet er tilsluttet internettet, og at medlemskabet er betalt. Et medlemskab understøttes af de fleste browsere og styresystemer, men Vid&Sans garanterer ikke, at alle browsere og styresystemer kan give adgang.

Der er adgang til et medlemskab på flere enheder – f.eks. pc, smartphone og tablet. Adgangen er personlig og må ikke overdrages til personer uden for husstanden. Vid&Sans er ikke ansvarlig for eventuelle fejl på medlemmets udstyr eller fejl hos medlemmets tekniske udbyder. Manglende adgang godtgøres ikke.

Oprettelse og brug af profil

Når der købes et medlemskab på Vid&Sans, oprettes der samtidig en profil. Oplysninger, der er obligatoriske i forbindelse med køb af medlemskabet, er tydeligt markeret i profilformularen. Afgivelse af øvrige oplysninger er frivilligt. En profil er strengt personlig og må ikke benyttes af personer uden for husstanden. Såfremt Vid&Sans bliver bekendt med, at en profil tilgås af personer uden for husstanden, forbeholdes retten til at lukke profilen og kræve erstatning for ethvert tab opstået i forbindelse med uretmæssig brug af profilen.

Medlemmet skal selv sørge for, at oplysningerne i brugerprofilen til enhver tid er opdaterede, og at et password holdes hemmeligt. Hvis uvedkommende ændrer i en profil, er det medlemmets eget ansvar, og vi råder i disse tilfælde til at ændre password.

Et medlemskab vil kun være tilgængeligt via medlemmets profil. Produkter, der indgår som en del af medlemskabet, vil kun være tilgængelige i medlemskabsperioden, medmindre andet er særlig bestemt i tilknytning til det enkelte produkt.

Kan en profil ikke tilgås, eller opleves andre fejl eller mangler ved medlemskabet kan Vid&Sans kontaktes telefonisk, via mail eller via en besked på vores hjemmeside.

Ophavsret

Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af Vid&Sans’ indhold er forbudt – medmindre der er tale om citater i overensstemmelse med ophavsretsloven, eller Vid&Sans har givet specifikt skriftligt samtykke eller på anden måde anvist regler for deling af artikler.

Kommercielt brug af indholdet fra Vid&Sans er under ingen omstændigheder tilladt. Dette gælder både brug af vidogsans.dks indhold og brug af Vid&Sans’ navn, logo eller øvrige visuelle elementer.

Hvis Vid&Sans mistænker, at medlemmer eller andre kopierer indhold i strid med rettighederne, kan og vil misbruget blive politianmeldt.

Priser

Et medlemskab koster 89 kr. om måneden.

Henvendelse til Vid&Sans kundeservice

Åbningstider for telefonisk henvendelse:

Mandag – Fredag:
10:00 – 14:00
Lørdag og Søndag:
Lukket

Telefon: +45 31 67 07 62
Skriftlig henvendelse:  kontakt@vidogsans.dk

Medlemskabsvilkårene er senest revideret 5. juli 2022

Vil du også have din viden direkte fra forskere?

Dyk ned i sektionerne

Natur & Klima
Kunst & Kultur
Samfund & Individ
Teknologi & Univers
Krop & Sind
Ide & Tro
Menu