Om Vid&Sans

Historien om Vid&Sans er meget enkel: Vi er et digitalt nyhedsmedie, der leverer forskningsbaserede svar på vigtige aktuelle spørgsmål – via vores hjemmeside, i nyhedsbreve, i tekst, lyd og visuelle elementer.

Vi tager ansvar for
indholdet og er tilmeldt

Vores ambition er at udvikle nye måder at formidle vigtig viden på – og ad den vej bidrage til en mere nuanceret offentlig samtale, som gør både borgere og beslutningstagere klogere. Vi kalder det faktisk folkeoplysning.

Den lidt længere historie om Vid&Sans fortæller vi bedst og mest præcist ved at præsentere vores udgivelsesgrundlag. Det rummer disse 10 punkter:

Vores ambition er at udvikle nye måder at formidle vigtig viden på – og ad den vej bidrage til en mere nuanceret offentlig samtale, som gør både borgere og beslutningstagere klogere. Vi kalder det faktisk folkeoplysning.

Den lidt længere historie om Vid&Sans fortæller vi bedst og mest præcist ved at præsentere vores udgivelsesgrundlag. Det rummer disse 10 punkter:

1.
Vid&Sans er et publicistisk folkeoplysningsprojekt, der har hele den voksne befolkning som målgruppe og alle forskere som potentielle bidragydere.

2.
Vid&Sans tilbyder borgerne en smutvej til svarene på de vigtigste spørgsmål i deres samtid og samfund – gennem forskningsbaseret og nuanceret formidlet viden i et medie, som de kan interagere med og blive medlem af.

3.
Vid&Sans tilbyder forskere fra alle forskningsinstitutioner mulighed for at formidle deres viden nuanceret – i en form og kontekst, som de har større indflydelse på end i nogen andre uafhængige medier i Danmark.

4.
Vid&Sans er et omnibusmedie og bringer stof fra alle samfundssektorer og alle videnskabelige hovedområder.

5.
Vid&Sans er et journalistisk medie, der alene selekterer sit stof ud fra redaktionelle kriterier, og stræber efter lettilgængelighed og stor variation i sin formidling.

6.
Vid&Sans er et aktualitetsorienteret medie, der udkommer flere gange ugentligt.

7.
Vid&Sans tilstræber maksimal gennemsigtighed om alle redaktionelle beslutninger, herunder om valg af kilder og samarbejdspartnere, deres position og baggrund.

8.
Vid&Sans er et uafhængigt medie, der udgives af Aarhus Universitetsforlag, men agerer, publicerer og træffer redaktionelle beslutninger uafhængigt af forlagets øvrige publicistiske aktiviteter.

9.
Vid&Sans’ redaktionelle beslutninger træffes af mediets ansvarshavende chefredaktør. Ingen aktør uden for redaktionen kan påvirke mediets indhold gennem andet end argumentets kraft.

10.
Vid&Sans er tilmeldt Pressenævnet og har egne etiske retningslinjer, som er offentligt tilgængelige og formidles til alle mediets bidragydere og samarbejdspartnere. Læs retningslinjerne her.

Ansvarshavende chefredaktør: Søren Schultz Jørgensen
Administrerende direktør: Carsten Fenger-Grøndahl

Vid&Sans
Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
8200 Aarhus N
CVR: 35401245
Telefon: 31 67 07 62

Mail: kontakt@vidogsans.dk

Ansvarshavende chefredaktør:
Søren Schultz Jørgensen
Administrerende direktør:
Carsten Fenger-Grøndahl

Vid&Sans
Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
8200 Aarhus N
CVR: 35401245
Telefon: 31 67 07 62

Mail: kontakt@vidogsans.dk

de venligste hilsner

Søren Schultz Jørgensen

Ansvarshavende chefredaktør

Skriver kommentarer og forestår forefaldende redaktionelt arbejde – og brygger kaffe.

Kan du heller ikke styre din nysgerrighed?

Dyk ned i sektionerne

Natur & Klima
Kunst & Kultur
Samfund & Individ
Teknologi & Univers
Krop & Sind
Ide & Tro
Menu