Natur & Klima
Foto: Ritzau/Scanpix. Illustration: Lotus Pedersen

Der er et yndigt landbrugsland

Skovfældning til fordel for plantager og kvægdrift er for tiden mest et fænomen i de varme lande. Men Danmark var tidligt med på bølgen og bærer stadig førertrøjen, når det gælder landbrugets andel af det samlede areal. Ugens kort viser, hvor langt resten af verden er efter bondelandet Danmark.

Natur & Klima
Foto: Ritzau/Scanpix. Illustration: Lotus Pedersen
Læsetid: Ca. 2 min.

Forleden skrev Vid&Sans om hvordan der ryddes skov i stor stil for at gøre plads til dyrkning af bl.a. palmeolie i Indonesien og Malaysia. Også i Brasilien må skov og natur vige for landbruget. Her er det især produktionen af oksekød, der driver udviklingen.

Men som man kan se på kortet, er de tre lande stadig meget langt bagefter lande som Danmark. Her er det mange generationer siden, at stort set al god muldjord for blev ryddet for skov til fordel for kornmarker. Som vi tidligere har skrevet i en artikel om de danske skove, så er stort set al skov herhjemme plantet efter Fredskovsforordningen af 1805, efter at de oprindelige for længst var fældet.

Faktisk er Danmark det absolut mest intensivt opdyrkede land i verden, med hele med 60 pct. af jorden under plov.  Kun Bangladesh har i det 20. århundrede været mere opdyrket end Danmark, men i takt med at både by og natur breder sig de, har vi generobret førstepladsen. I forvejen var vi i en eksklusiv klub af kun fem lande i verden, hvor mere end halvdelen af jorden er dyrket.

Verdensgennemsnittet ligger lige under 11 pct., og selv i det landbrugstunge EU er ’kun’ 25 pct. opdyrket. Dyk selv ned i kortet og se, hvilke lande der kommer tættest på det danske bondeparadis.

FAO definerer her opdyrket land som intensivt landbrug. Altså enten dækket af afgrøder, eller som er intensivt dyrkbart, men hvor der midlertidigt er plantet foderafgrøder til græssende dyr. Ekstensivt landbrug, altså områder, der ikke dyrkes, men midlertidigt eller permanent bruges af græssende dyr, medregnes ikke i denne kategori. Områder med tømmerhugst og skovbrug er heller ikke regnet med.

Kilde til data og definitioner: United Nations Food and Agriculture Organization, https://www.fao.org/faostat/en/#home

BIOGRAFIER

Vid&Sans
Journalist på Vid&Sans. Skriver om bl.a. natur, sundhed, teknologi og miljø.

ANBEFALET TIL DIG

Menu