Samfund & Individ
Illustration: Ruth-Anne Degn Dausell

Hurtig skilsmissehjælp giver bedre trivsel og færre sygedage

Når nyskilte kan få hjælp og gode råd hurtigt, mindsker det fjendtlighed, depression og stress. Desuden reduceres sygefraværet, viser en undersøgelse af onlineforløbet ’Samarbejde efter skilsmisse’.

Samfund & Individ
Illustration: Ruth-Anne Degn Dausell

Hvad gør man som nyskilt, når nattetimerne er fyldt med spekulationer over børnene og det svære samarbejde med ex’en?

En online platform med gode råd og vejledning ser ud til at hjælpe mange. I 31 kommuner og via Familieretshuset har borgere, der bliver skilt, mulighed for at gå ind på hjemmesiden www.ses.dkSamarbejde efter Skilsmisse, hvor de kan hente forskningsbaseret råd og vejledning. Artikler, øvelser, video- og lydklip guider den enkelte igennem de overvejelser, som nyskilte typisk gør sig.

Og forløbet har stor effekt, viser et nyt ph.d.-studie: Blandt de personer, der har brugt mindst et af hjemmesidens moduler, reduceres fjendtlighed, depression og stress. Desuden har de 5,5 færre årlige sygedage end nyskilte, der ikke har brugt forløbet.

”Forløbet har en signifikant positiv effekt, både fysisk og mentalt,” siger psykolog Søren Sander, der står bag undersøgelsen på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Han er desuden partner i firmaet bag Samarbejde efter Skilsmisse.

”Det kom bag på mig, at vi kunne påvise en så stor nedgang i antallet af sygedage. Dermed har det også en samfundsøkonomisk dimension, at familier i skilsmisse kan få rådgivning og hjælp hurtigt og fleksibelt,” siger han.

COWI har regnet på, hvad det lavere sygefravær betyder økonomisk, og når frem til en samlet gevinst på 34.600 kr. pr. person – fordelt på det offentlige, arbejdspladsen og borgeren selv.

Forældrenes samarbejde er afgørende for børnene

Hvis forældrene formår at skabe et godt samarbejde om deres børn, er der langt større chance for, at børnene kommer til at trives i den nye virkelighed, hvor mor og far bor hver for sig.

Tea Trillingsgaard, leder af forskningsenheden for par- og familieforskning på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, fortæller, at kvaliteten af samarbejdet og graden af konflikt er afgørende for børnenes trivsel.

”Samarbejde efter Skilsmisse er et megaspændende, nyt tilbud, som kan have et stort potentiale, ikke bare i Danmark, men også internationalt. Forløbet er det første interaktive online tilbud, jeg har set, der tilbyder viden baseret på forskning om effekter og konsekvenser af skilsmisse,” siger hun.

”Vi er generelt tilbageholdende med at tale højt om, hvor svært det er at håndtere en skilsmisse, og hvor meget lidelse, der følger med. Måske fordi det ikke er rart at tale om. Der er brug for ét officielt, blåstemplet sted, hvor borgerne kan hente pålidelig information om de mange aspekter, der åbner sig, når forældre går fra hinanden. Det er i det lys, man skal se styrken i projektet,” mener hun.

Stort studie bag nye værktøjer

Søren Sander står bag virksomheden bag Samarbejde efter Skilsmisse sammen med lektor Gert Martin Hald, afdelingsleder på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, - i øvrigt kendt som psykologen fra ’Gift ved første blik’,  

Derfor er forskningen foretaget ud fra de gældende armslængdeprincipper, så ejerne ikke har kunnet påvirke forskningsresultaterne.

Onlineforløbet udspringer af et forskningsprojekt, som Søren Sander og Gert Martin Hald lavede i 2016-18: Et bredt, repræsentativt studie med knap 2.000 nyskilte deltagere, hvoraf en tilfældig halvdel fik tilbudt SES-forløbet, og den anden halvdel udgjorde kontrolgruppen. Det er, ifølge Søren Sander, det største randomiserede studie af en digital intervention på verdensplan inden for skilsmisseområdet, og der er indtil nu udgivet 15 videnskabelige artikler fra projektet.

”Vi undrede os over, at der var så lidt forskning i, hvad der skal til, for at forældre og børn kommer igennem en skilsmisse på bedst mulige måde. En skilsmisse er en af de mest alvorlige livskriser, man kan gennemgå som voksen, og den påvirker børnene meget. Alligevel bygger mange af de tiltag, der bliver gjort for at hjælpe familier i skilsmisse, ikke på forskning, men på antagelser og erfaringer,” forklarer Søren Sander.

Forskningsresultaterne viste så god effekt af Samarbejde efter Skilsmisse-forløbet, at Socialministeriet og Familieretshuset ønskede at tilbyde forløbet bredt. I 2019 oprettede de to forskere virksomheden bag projektet, og SES tilbydes nu i tre lande: I Familieretshuset og 31 kommuner i Danmark, i otte kommuner i Sverige og på hele Island. Forløbet er udgivet på dansk, svensk, islandsk, engelsk og arabisk, og flere end 10.000 personer i Danmark har brugt platformen.

De gode resultater bør påvises igen

De gode resultater af Samarbejde efter Skilsmisse slås fast i Søren Sanders ph.d.-studie, som han forsvarede i oktober 2021. Her er 2.000 brugere fulgt i et år efter deres skilsmisse med spørgeskemaer ved 3, 6 og 12 måneder. Deltagerne brugte i gennemsnit mellem to og fire timer online. Effekten viste sig som sagt at være mindre fjendtlighed, mindre depression og stress, og mindre sygefravær.

Tea Trillingsgaard peger på, at de positive resultater bør bekræftes af en uafhængig forskergruppe.

”Det er ret almindeligt, at forskere udvikler et nyt, spændende tiltag på baggrund af deres forskning og selv undersøger effekten af det, sådan som vi ser her. Men hvis Samarbejde efter Skilsmisse skal have den udbredelse, som det har potentialet til, bør effekten undersøges igen og påvises igen af uafhængige forskere,” siger hun.

Samtidig mener hun, at det kunne være interessant at undersøge effekten af forløbet hos dem, der ikke holdt ved længe nok til at blive talt med i målingen i ph.d.-studiet. Knap 30 pct. af brugerne besvarede spørgeskemaet efter 3 måneder.

”Det kunne også være en god ide at tilføre en form for personlig opfølgning til onlineforløbet, f.eks. et telefonopkald fra en skilsmissevejleder hver 14. dag,” foreslår hun.

”Generelt er brugerne af online tilbud på familieområdet nemlig ikke særlig loyale over for tilbud, der ikke inkluderer personlig opfølgning. Andre undersøgelser finder, at det faktisk kun er 5-10 pct. af brugerne, der gennemfører en meningsfuld andel af indholdet i online forløb.”

Når Samarbejde efter Skilsmisse bruges i Familieretshuset eller kommuner, sker det netop ofte sideløbende med en form for personlig rådgivning. Men dem, der prøver forløbet på egen hånd, er overladt mere til sig selv.

Hurtig hjælp er afgørende

Lige nu er prognosen, at ca. 48 pct. af alle ægteskaber bliver opløst. En skilsmisse er en voldsom psykisk belastning: Der kan være praktiske udfordringer med ny bolig, en presset økonomi, og dét, at man er alene om opgaverne i hjemmet. Desuden skal der tages hånd om børnene, og de er ofte meget påvirkede og kan reagere på mange måder. Det kræver et overskud, der som regel ikke er til stede. Og derudover skal man som nyskilt revurdere sin egen fremtid og identitet.

Stressniveauet under en skilsmisse overgås faktisk kun, hvis en ægtefælle dør. Men alligevel går 80-85 pct. af alle skilsmisser godt: Det lykkes at skabe et fornuftigt samarbejde om børnene.

”Når vi har så gode resultater af Samarbejde efter Skilsmisse, er det fordi, folk kan få hjælp hurtigt og uden ventetid,” siger Søren Sander.

”Hjemmesiden og app’en hjælper skilsmisseforældre med at håndtere egne udfordringer, blive bedre til at forstå og støtte deres børn og undgå typiske faldgruber i forældresamarbejdet. Undervejs taster du f.eks. børnenes alder ind, og så får du tilbudt viden, der passer til det. Her er hjælp at hente om væsentlige emner, når du har brug for det, og når du har tid – også når du ligger søvnløs om natten,” siger han.

I mange situationer er onlineforløbet dog ikke nok, men det kan supplere mægling eller psykologsamtaler.

”Vi kan skubbe til en fastlåst situation ved at præsentere den viden, der findes, og få brugerne til at reflektere over deres egen og børnenes situation. Desuden giver vi nogle helt konkrete anbefalinger til, hvad de kan gøre,” siger Søren Sander.

Og hjælpen ser ud til at nå bredt ud, også til familier, der ellers ikke selv søger hjælp. 40 pct. af brugerne har ingen eller lav uddannelse, og det er ofte de grupper, der ikke har lyst eller ressourcer til at søge hjælp hos det offentlige.

Brug for troværdig platform med oplysning

Netop muligheden for at få troværdig information, der er baseret på videnskab, lægger Tea Trillingsgaard stor vægt på. For der findes mange dårlige råd til familier i skilsmisse på internettet, siger hun.

”Vi har brug for, at der er én pålidelig kilde til information. Samarbejde efter Skilsmisse har den fordel, at det er blåstemplet af det offentlige, og det giver legitimitet. Her er guidelines, som begge forældre kan referere til, og det er et meget vigtigt skridt i forhold til at tage området alvorligt,” siger hun.

BIOGRAFIER

Journalist og redaktør, Vid&Sans
Journalist og redaktør hos Vid&Sans med fagområdet 'bevægelse og bevægelser': Idræt og motion, sundhed i krop og sind, foreninger, demokrati og civilsamfund.
Ph.d., Københavns Universitet
Psykolog og ph.d. fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, og partner i virksomheden bag Samarbejde efter Skilsmisse.
Lektor, Aarhus Universitet
Lektor, leder af forskningsenheden for par- og familieforskning på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

ANBEFALET TIL DIG

Menu