Natur & Klima
Sort is på Grønland
Morten Rasmussen/Biofoto/Ritzau Scanpix

 Alger får indlandsisen til at smelte hurtigere

Sorte alger er i de seneste 20 år blomstret op på den grønlandske indlandsis. Den sorte farve øger temperaturerne i de øverste islag, og varmen sender enorme mængder smeltevand ud i verdenshavene, viser dansk forskning.

Natur & Klima
Sort is på Grønland
Morten Rasmussen/Biofoto/Ritzau Scanpix

For folk, der ikke har været på den grønlandske indlandsis, er det normalt at forestille sig et endeløst landskab, der er så hvidt, at isbjørnene og polarrævene er svære at få øje på, fordi pelsen glider i et med baggrunden. Men for dem, der har været der, især de seneste tyve år, har set noget andet. For indlandsisen bliver mere og mere sort.

Et dansk forskningsprojekt fra ’DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi’ har undersøgt årsagen til isens formørkelse. Når vinterens is og sne bliver sort i Danmark, skyldes det som regel støv og skidt, og forskerne troede i første omgang, at noget lignende var tilfældet på indlandsisen. Men de fandt i stedet ud af, at det handler om biologisk liv.

”Den sorte alge er en mikroskopisk vækst. Den er udsat for en stærk stråling fra solen, og for at beskytte sig producerer den en stærk pigmentering, der er supermørk,” fortæller en af forskerne bag projektet, professor Alexandre Anesio fra Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet.

Algerne er så små, at der kan være op til 100.000 af dem i en milliliter vand, men trods deres beskedne størrelse har forskerne kunnet konstatere, at de er en væsentlig faktor i den forandring, der sker i den grønlandske natur i øjeblikket.

”Problemet er, at der er så store mængder af algerne. Når isen bliver mørk, smelter den meget hurtigere. Det er ligesom at have en sort t-shirt på en solskinsdag. Den absorberer solstrålerne, så det føles meget varmere,” siger Alexandre Anesio.

”En af de første opgaver i vores forskningsprojekt var at måle hvor meget hurtigere, isen smelter, når den er sort. Og vi kan se, den smelter ti til tyve procent hurtigere. Det vil sige, at mellem ti og tyve procent af det smeltevand, der løber fra den grønlandske is ud i havet, alene skyldes de her sorte alger.”

Smeltevand er en stor faktor i vandstigning

En ny rapport fra ’GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser’ for Danmark og Grønland viser, at afsmeltningen fra indlandsisen alene i dette århundrede vil hæve havniveauet med mindst 27 centimeter. Og is-algerne er altså ansvarlige for en pæn del af den kommende stigning, der sagtens kan blive på meget mere end de 27 centimeter.

”Det er et meget konservativt estimat. Højst sandsynligt er der tale om over det dobbelte inden for dette århundrede, hvis vi er realistiske,” siger professor Jason Box, der er en af rapportens forfattere.

Når de sorte alger har spredt sig over den grønlandske indlandsis de sidste tyve år, hænger det ifølge Alexandre Anesio sammen med klimaopvarmningen.

”Når det bliver varmere, smelter sneen lidt hurtigere i begyndelsen af sommeren. Dermed bliver isen mere eksponeret for solen, og det giver algerne bedre mulighed for at vokse.”

Ifølge Alexandre Anesio og hans kolleger vil mørkfarvning af indlandsisen formentligt brede sig yderligere som konsekvens af den globale opvarmning. Det vil betyde mere smeltevand, som det er vigtigt at tage med i kommende udregninger for hvor meget ismasse, der løber ud i havet i fremtiden.

Du kan høre mere om de sorte alger på Grønland i videnskabsprogrammet Kraniebrud på Radio4: Det ser sort ud på indlandsisen.

BIOGRAFIER

Vid&Sans
Journalist på Vid&Sans.
Professor, Aarhus Universitet
Professor Alexandre Anesio er ansat ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet. Han forsker blandt andet i kulstofkredsløbet i kryosfæren - det vil sige områder, hvor vand findes i frossen form.

ANBEFALET TIL DIG

Menu