Samfund & Individ
Foto: Ritzau/Scanpix. Illustration: Gita Emilie Sitanala Andersen

Russisk afhængighed

Hvor afhængig er Europa af russisk gas? Indtil sidste uge tøvede store dele af Europa med at sanktionere Rusland. Og selv efter invasionen af Ukraine er flere stater tilbageholdende med helt at lukke for energihandlen. Dette kort viser den nok største grund til, at f.eks. Tyskland er forsigtig.

Samfund & Individ
Foto: Ritzau/Scanpix. Illustration: Gita Emilie Sitanala Andersen
Læsetid: Ca. 3 min.

Med 40 pct. af forsyningen er Rusland Europas klart største leverandør af gas, mens resten af forbruget primært dækkes af Norge og Algeriet samt LNG (flydende gas, som kan transporteres med skib), især fra Qatar. På kortet her kan du se, hvor stor en andel af hvert lands gasforsyning der kommer fra Rusland.

Afhængigheden af russisk gas er nok en af de vigtigste grunde til, at flere lande i Central- og Østeuropa var meget tilbageholdende med at indføre hårde sanktioner mod Rusland, indtil invasionen af Ukraine i sidste uge gjorde det tvingende nødvendigt. Der er simpelthen lande, der får svært ved at klare sig uden gasforsyninger fra Rusland.

Men selv om vi ved, præcis hvor meget gas Rusland leverer til Europa, og hvilke lande der køber gas direkte af dem, så er Ruslands gaseksport til Europa en mere speget affære at få overblik over, end man umiddelbart skulle tro.  Læs mere om det under kortet.

Vi kan let måle, præcis hvor meget russisk gas der flyder ind i Europa. Og vi ved også, hvilke lande der betaler for hvor meget russisk gas. Men hvilken gas der reelt når frem i rørene og bliver brugt af de enkelte lande, er lidt sværere at sige præcist. Gas fra Rusland og Norge sendes på kryds og tværs af Europa, bliver blandet sammen i rørledninger og lagertanke og sælges nogle gange videre igen, før den når kraftværker og forbrugere. Derfor er det ikke et eksakt tal, men et kvalificeret estimat, når man sætter procenter på forbruget.

Det bedste eksempel på, at de enkelte landes gasimport kan være svær at sætte præcise tal på, er faktisk Danmark. Ifølge Energistyrelsen importerer vi lige nu 75 pct. af vores gas fra Tyskland – et land, der ikke selv producerer gas, men importerer fra flere andre lande og sælger noget videre til os. Vi modtager altså en blanding, som Energistyrelsen ikke kan beskrive mere præcist end et ”gennemsnitligt centraleuropæisk mix”. Nogle datasæt angiver således bare Tyskland som Danmarks største gaskilde, mens andre forsøger at regne ud, hvor gassen oprindelig stammer fra – og hvor meget russisk gas der f.eks. er i danske haner. Det samme gør sig gældende for Ukraine, der siden 2015 har indført totalt stop af import fra Rusland og i stedet køber gas fra Vesteuropa – som måske er videresalg fra Rusland.

Kortet ovenfor bygger primært på tal fra Eurostat, som estimerer, at 13 pct. af gassen i de danske haner er fra Rusland - men det er altså et tal, der kan svinge alt efter beregning. Den sekundære kilde er EU-agenturet ACER, og for nogle få lande er vi gået direkte til de lokale energimyndigheder.

RUSLAND OG UKRAINE

Torsdag den 24. februar indledte Rusland en invasion af Ukraine. Det er den største militære konflikt i Europa siden 2. Verdenskrig, med enorme økonomiske og politiske konsekvenser for hele verden.

Vid&Sans følger konflikten og beder hver uge forskere om at forklare udviklingen, baggrunden for konflikten og de historiske forandringer, den fører med sig.

Du kan læse alle artikler og indslag om Rusland og Ukraine her.
Torsdag den 24. februar indledte Rusland en invasion af Ukraine. Det er den største militære konflikt i Europa siden 2. Verdenskrig, med enorme økonomiske og politiske konsekvenser for hele verden.

Vid&Sans følger konflikten og beder hver uge forskere om at forklare udviklingen, baggrunden for konflikten og de historiske forandringer, den fører med sig.

Du kan læse alle artikler og indslag om Rusland og Ukraine her.

BIOGRAFIER

Vid&Sans
Journalist på Vid&Sans. Skriver om bl.a. natur, sundhed, teknologi og miljø.

ANBEFALET TIL DIG

Menu