Teknologi & Univers
Foto: Borås Stad/Maria Fallbäck.

Større lastbiler er bedre for miljøet

Godstransport på vejene er en af de store forhindringer for at indfri Danmarks klimamål. Større vogntog på motorvejene kan skære 15 pct. af CO2-udledningen, men lovgivningen spænder ben.

Teknologi & Univers
Foto: Borås Stad/Maria Fallbäck.

Udslippene fra de store lastbiler er en af de store udfordringer, hvis transportsektoren skal blive mere CO2-venlig. Nu viser et nyt dansk studie, at den hurtigste måde at gøre godstransporten mere grøn på kort sigt, er at tillade større lastbilsanhængere på de danske veje.

Som reglerne er nu, må de såkaldte modullastvognstog højest være 25 meter lange og veje 60 tons. Men hvis den grænse blev ændret, f.eks. til 34 meter, kunne man reducere både CO2-udledningen, slitagen på vejnettet, antallet af lastbiler på vejene og transportselskabernes omkostninger.

Det fortæller transportforsker Kristian Hegner Reinau fra Aalborg Universitet, der står i spidsen for forskningscentret Danish Research Center for Freight Transport.

”I dag er de største vogntog på de danske veje de såkaldte modulvogntog. Det næste skridt opad i størrelse er de såkaldte dobbelt-trailer-vogntog, der består af en lastbil med to fulde sættevogne efter. Vores nye studie viser, at hvis man tillader dobbelt-trailer-vogntog, er der signifikante forbedringer at hente,” siger han.

Forslaget skal ses i lyset af, at Klimarådet for kort tid siden udgav sin rapport om CO2-reduktion i transportsektoren. Her fremgår det, at der er lang vej endnu, før den tunge vejtransport kan lægges om til el på samme måde som personbiler. Derfor er der brug for løsninger, der kan tages i brug med det samme – og det kan de store lastvognstog.

”Hvis man kan køre én tur med to store trailere frem for to ture med to mindre trailere, er det mere CO2-venligt, det er billigere, og det mindsker trængslen på vejene. Det er uden sammenligning den mest lavthængende frugt at plukke, hvis vi gerne vil have hurtige CO2-besparelser i transportsektoren,” siger Kristian Hegner Reinau.

CO2-udledning fra transport

CO2 fra lastbiler udgør 38 pct. af det samlede udslip fra vejtransport i EU.

I modsætning til stort set alle andre sektorer – energiproduktion, industri, boliger, landbrug, skovbrug og fiskeri – er udslippet fra transportsektoren stigende, fordi vi forbruger flere fragtkrævende varer.

Udslip fra personbiler udgør 60 pct. af de samlede udslip, men dette tal falder i takt med udbredelsen af elbiler. Transport med elektriske lastbiler vil ikke være økonomisk rentabelt før tidligst i 2030.

Kilde: Europa-Parlamentet og Klimarådet.

Bedre og billigere

Godstransport på vejene kan groft sagt deles op i to dele: Transport af varer mellem transportvirksomhedernes distributionscentre, den såkaldte line haul-kørsel, og den afsluttende leverance til butikker eller forbrugere, også kaldet last mile delivery.

I studiet har Kristian Hegner Reinau og hans kolleger set på line haul-delen: Hvilke muligheder giver det, hvis transportvirksomheder får mulighed for at køre med længere anhængere mellem deres distributionslagre, når de fordeler varer mellem byer og landsdele?

Deres analyse af 48.472 kørte line haul-ture hos et dansk transportfirma viser, at større lastvognstog har en lang række fordele.

Forskerne opstiller fire forskellige scenarier for kørsel med dobbelt-trailer-vogntog: Ét scenarie, hvor transportfirmaerne arbejder inden for en tidsramme på maksimalt tre timer (det tager længere tid at laste og læsse større trailere). Ét, hvor de store lastbiler kun må køre på vejene om natten. Ét, hvor begge disse begrænsninger gør sig gældende. Og ét, hvor de må køre som nu, men altså med længere biler.

Selv under de mest restriktive betingelser kan større lastvognstog reducere antallet af tomkørsels-ture med 42 pct., det samlede antal ture med 18 pct, CO2-udslippet med 5 pct., og slitagen på vejnettet med 10 pct. I det scenarie, hvor bilerne må køre døgnet rundt og har tid til at pakke trailerne optimalt, kunne 45 pct. af de 48.472 ture være sparet. Det ville give en samlet reduktion i CO2-udledningen på 14,75 pct.

Færre, men større biler er også langt mere økonomisk for transportvirksomhederne. I de fire scenarier ville de kunne spare mellem 10 og 26 pct. af omkostningerne.

Vogntog på op til 34 meter og 60 tons kræver ikke store indkøb af nye biler eller andre voldsomme investeringer. Og for Kristian Hegner Reinau er det uforståeligt, at der ikke er større politisk interesse for mulighederne i større lastvognstog på det danske vejnet.

”Analysen viser tydeligt, at kørsel med færre og større lastbiler giver signifikante fordele for samfundet. Det er klart, at det ikke løser udfordringerne med CO2-udslip alle steder i transportkæden. Der er brug for andre indsatser også, især når det gælder transporten det sidste stykke fra distributionscentrene til butikker eller forbrugere. Men for de lange træk – motorvejskørsel, terminaldistribution og industriområder – giver det rigtig, rigtig god mening, og det er et helt oplagt sted at gå i gang med det samme,” siger han.

Ingen sikkerhedsrisiko

I dag må lastbiler med to anhængere køre på det, der hedder modulvogntogsnettet. Det består af motorvej E45 og E20 og de største landeveje på tværs og langs af landet. Derfor er der heller ikke grund til at frygte ulykker, siger Kristian Hegner Reinau.

”Det her er jo ikke lastbiler, der skal ind og køre i byerne eller på veje med cyklister og blandet trafik. Det er store lastvognstog, der kører med varer på motorvejene mellem distributionscentrene. Studier af trafiksikkerhed viser, at det groft sagt er de mellemstore lastvogne, der opererer i byområder, som er farlige – ikke de store lastbiler på motorvejene og i industrikvartererne" siger Kristian Hegner Reinau.

”Der kan være en udfordring i forhold til f.eks. rundkørsler, hvor længere trailere vil kunne svinge mere ind over midterbanen. Så der kan være nogle teknikaliteter, der skal løses, og det arbejde er Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet allerede ved at kigge på.”

Ifølge Kristian Hegner Reinau er der ingen grund til at vente, hvis man fra politisk side ønsker en nem, hurtig og billig reduktion i CO2-udslippene fra den tunge transport:

”Vores studie, der er den hidtil mest præcise analyse af konsekvenserne ved anvendelse af større vogntog, viser tydeligt, at der er signifikante fordele ved at tillade kørsel med større lastvognstog. Hvis Færdselsstyrelsens og Vejdirektoratets igangværende arbejde viser, at udfordringerne med svingbaner osv. kan håndteres, så bør kørsel med større vogntog tillades hurtigst muligt, således at vi kan få skåret en betydelig del af emissionerne og samtidig få en mere effektiv godstransport i Danmark,” siger han.

BIOGRAFIER

Journalist og forfatter, Vid&Sans
Jakob Brodersen er journalist og forfatter og fast bidragyder til Vid&Sans. Skriver især om teknologi og naturvidenskab.
Lektor, Aalborg Universitet
Trafikforsker ved Forskningsgruppen for Godstransport ved Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet. Leder af Danish Research Center for Freight Transport.

ANBEFALET TIL DIG

Menu