Natur & Klima
Foto: Ritzau/Scanpix.

Vilde mink måske i problemer på grund af corona

Et år efter beslutningen om at slå alle mink på de danske minkfarme ihjel, begynder det at få konsekvenser for den vilde mink i DK. Vild mink har ellers været en aggressiv, invasiv art, der truede andre smådyr i den danske natur. Men nu sætter coronaaflivningen af mink i fangenskab måske en stopper for den invasion.

Natur & Klima
Foto: Ritzau/Scanpix.

Den danske natur er måske på vej til at blive fri for en invasiv art. Minken er ikke naturligt hjemmehørende i Danmark, og den vilde bestand i Danmark er etableret af dyr, der er sluppet ud fra farme. Men dem kommer der ikke flere af, efter et flertal i Folketinget i november 2020 nedlagde et foreløbigt forbud mod minkavl på grund af corona-smitte på farmene. Det skal nu undersøges, hvad det betyder for minkbestanden i det fri.

Minken stammer egentligt fra Nordamerika, men har været holdt som produktionsdyr herhjemme i knap 100 år, og i den periode voksede minkavlen sig til en kolossalt stor branche. Indtil beslutningen om aflivning og forbud i november 2020 var Danmark verdens førende land inden for minkavl og salg af minkpelse. Godt 40 pct. af pelsene til verdensmarkedet kom fra de danske farme.

Men ligesom der en sjælden gang imellem slipper en forbryder fri fra fængslerne, var der også mink, der slap ud af bure og indhegninger. Miljøstyrelsen fik i 2019 udarbejdet en rapport af forskere fra Aalborg Universitet og Center for Diagnostik på DTU, der skulle undersøge mængden af undslupne mink i den danske natur.

”Vi ved ikke præcis, hvor mange mink der er i naturen, men vi kunne se, at 20 pct. af de mink, som jægerne fangede, var sluppet ud fra en farm. Minkene, der er født i det fri, er små og brune. De ligner den oprindelige vildform, mens dem, der kommer fra farmene, er noget større,” fortæller seniorforsker på Aalborg Universitet Sussie Pagh.

Det eneste, man ved om antallet af vilde mink, er, at det er faldet de sidste godt tyve år. Det viser den vildtudbyttestatikstik, som Miljøstyrelsen hvert år laver på baggrund af indberetninger fra de danske jægere. Der kan man se, at der omkring årtusindeskiftet blev reguleret 8.000 mink årligt, og i dag er tallet under 2.000.

”Om de 2.000 er halvdelen eller en tiendedel af den vilde bestand, ved vi ikke noget om. Men vi kan konkludere, at bestanden er blevet meget mindre i den periode,” fastslår Sussie Pagh.

En trussel, der måske snart forsvinder

Den nordamerikanske mink er et upopulært bidrag til den danske natur, fordi den kan være en trussel for byttedyrene og for konkurrerende rovdyr. Derfor er den på listen over invasive arter sammen med 135 andre dyr og planter, der er et problem for den danske natur.

Men det er ikke sikkert, at minken bliver ved med at være et problem. Spørgsmålet er nemlig i hvilken grad, den uønskede minkbestand bliver påvirket af, at der ikke længere kommer friske forsyninger af farmmink ud i naturen. Det skal et specialeprojekt på Aalborg Universitet nu kaste lys over.

”Vi skal have afgjort, hvilken indflydelse de farmede mink har på den vilde bestand. Der er noget, der tyder på, at det kan blive så lille en bestand, at den ikke længere har nogen betydning for vores vilde natur,” siger Sussie Pagh.

Resultaterne af undersøgelsen udkommer formentligt som speciale i sommeren 2022.

BIOGRAFIER

Vid&Sans
Journalist på Vid&Sans.
Seniorforsker, Aalborg Universitet
Biolog og ph.d., ansat ved Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet. Forsker især i rovdyr.

ANBEFALET TIL DIG

Menu