Krop & Sind
Foto: Johan Gadegaard/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

De sygeste borgere har færrest læger

I de områder af landet, hvor befolkningen vurderer deres eget helbred dårligst, er der også færrest praktiserende læger. Se på kortet, hvor folk er sygest, hvordan lægerne er fordelt, og hvor flest går til lægen.

Krop & Sind
Foto: Johan Gadegaard/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Som vi beskriver i to andre artikler i dag på Vid&Sans, er vores sundhed ulige fordelt, og det kan ses på Danmarkskortet.

Særligt på Vestsjælland og Lolland Falster, men også på Djursland og i en række andre jyske udkantskommuner er der en høj andel af borgere med dårligt helbred. Her bor mange med kort eller ingen uddannelse – den gruppe, der også er mest syge, får flest kroniske sygdomme og dør tidligst. Det er også her, der generelt bor flest ældre.

Samtidig er de praktiserende læger ujævnt fordelt. I nogle af de områder, hvor der bor flest med dårligt helbred, er der også det tyndeste nære sundhedsvæsen: Der er færrest læger.

I nogle kommuner er der dobbelt så mange borgere om hver praktiserende læge, som det er i andre kommuner. I Jammerbugt Kommune er der f.eks. 2401 borgere pr. læge – mens der I Hørsholm Kommune er godt det halve antal, 1240, og i Billund Kommune 1284.

Der er altså stor forskel på, hvor nært det nære sundhedsvæsen egentlig er.

Færrest læger i forhold til indbyggertallet er der i Region Sjælland og Region Nordjylland. Samtidig udmærker Region Sjælland sig ved at have den laveste andel af borgere, der selv vurderer, at de har et godt helbred. Og lægerne i Region Sjælland må have travlt, for borgerne har lige så mange lægekontakter, som man har andre steder i landet.

Region Syddanmark har relativt mange læger i forhold til indbyggertallet. Her er markant færre borgere pr. læge, end der er i Region Nordjylland og Region Sjælland.

Kortet over hvor mange, der har haft kontakt til deres praktiserende læge i løbet af det seneste år, indikerer, at der måske er nogle regionale forskelle på, i hvilke situationer man skal kontakte sin egen læge. I hvert fald er det tydeligt, at i Region Midtjylland er der en noget større andel af borgere, der har haft kontakt med deres læge inden for det seneste år, end der er i de andre regioner.

Den skæve sundhed
Udfordringer og muligheder
i fremtidens sundhed

Du vil sandsynligvis leve længere end dine forældre – og i løbet af dit forhåbentlig lange liv vil du nok ind imellem få brug for at komme til lægen eller på sygehuset.

Men udfordringerne står i kø, når det handler om fremtidens sundhed og sygdom. Ganske vist bliver læger og forskere hele tiden dygtigere til at forebygge og behandle sygdomme på stadig mere højteknologiske måder, men:

• Vi bliver mange flere ældre i fremtiden. Flere vil få kroniske sygdomme, og flere skal leve med multisygdom, altså flere sygdomme på en gang.

• Sundhedsvæsenet er presset, og vi oplever mangel på sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale.

• Nogle grupper er blevet mere krævende som forbrugere. De ressourcestærke presser på for at få den behandling, de ønsker, mens ressourcesvage tager det, de kan få. Det øger uligheden.

I denne artikelserie undersøger Vid&Sans nogle af de største udfordringer og muligheder for fremtidens sundhed.

Dette er tredje artikel i serien. Du finder de øvrige artikler her:

Den skæve sundhed.
Du vil sandsynligvis leve længere end dine forældre – og i løbet af dit forhåbentlig lange liv vil du nok ind imellem få brug for at komme til lægen eller på sygehuset.

Men udfordringerne står i kø, når det handler om fremtidens sundhed og sygdom. Ganske vist bliver læger og forskere hele tiden dygtigere til at forebygge og behandle sygdomme på stadig mere højteknologiske måder, men:

• Vi bliver mange flere ældre i fremtiden. Flere vil få kroniske sygdomme, og flere skal leve med multisygdom, altså flere sygdomme på en gang.

• Sundhedsvæsenet er presset, og vi oplever mangel på sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale.

• Nogle grupper er blevet mere krævende som forbrugere. De ressourcestærke presser på for at få den behandling, de ønsker, mens ressourcesvage tager det, de kan få. Det øger uligheden.

I denne artikelserie undersøger Vid&Sans nogle af de største udfordringer og muligheder for fremtidens sundhed.

Dette er tredje artikel i serien. Du finder de øvrige artikler her:

Den skæve sundhed.

BIOGRAFIER

Vid&Sans
Journalist på Vid&Sans. Skriver om bl.a. natur, sundhed, teknologi og miljø.
Journalist og redaktør, Vid&Sans
Journalist og redaktør hos Vid&Sans med fagområdet 'bevægelse og bevægelser': Idræt og motion, sundhed i krop og sind, foreninger, demokrati og civilsamfund.

Den skæve sundhed

UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I FREMTIDENS SUNDHED

ANBEFALET TIL DIG

Menu