Wall of Fame

Albert Gjedde

professor emeritus, Københavns Universitet
Albert Gjedde er professor emeritus i neurobiologi og farmakologi ved Københavns Universitet, adjungeret professor ved McGill University i Canada og tidligere adjungeret professor ved Johns Hopkins University i USA. Hans forskning drejer sig især om hjernens plasticitet gennem hele livet, både i forbindelse med Alzheimers sygdom, type 2 diabetes og visse psykiatriske lidelser. Han forsker i sammenhængen mellem de tre tilstande og en mulig fælles behandling.
Se bidrag

Alberte Bové Rud

Ph.d.-studerende, Dansk Institut for Internationale Studier
Alberte Bové Rud er ph.d.-stipendiat ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og ved Idéhistorie på Aarhus Universitet. Forsker i politisk iscenesættelse som demokratisk fænomen med et særligt fokus på moderne italiensk politik. Interesserer sig bl.a. for, hvordan karisme præger lederskab, og hvordan politiske strategier ændrer sig fra valgkamp til regeringsdannelse.
Se bidrag

Alexander Vonebjerg-Grundholm

Diktaturforsker
Alexander Vonebjerg-Grundholm har forsket i diktaturer på Aarhus Universitet, hvor han bl.a. har undersøgt, hvilke faktorer der afgør, om en diktator bliver væltet eller kan fastholde magten, hvordan demokrati og statsinstitutioner fremmer økonomisk udvikling og hvordan finanspolitiske begrænsninger påvirker diktaturers stabilitet. Han er ikke længere ansat på Aarhus Universitet som forsker, men er fortsat med at udgive fagfællebedømt forskning - senest i juli 2021.
Se bidrag

Alexander Wieck Fjældstad

Læge og forsker i lugtesans, Aarhus Universitet
Læge og lektor, Aarhus Universitet. Forsker i lugte, lugtesans og lugteforstyrrelser. Medstifter af klinikken for lugte- og smagsforstyrrelser ved Regionshospitalet Gødstrup.
Se bidrag

Alexander With

Orlogskaptajn og militæranalytiker, Forsvarsakademiet
Alexander With er orlogskaptajn, cand.soc. fra Center for War Studies, SDU, og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Han har tidligere skrevet om Forsvaret, sikkerhedspolitik og militærhistorie for bl.a. krigskunst.dk, det krigsvidenskabelige selskab og Ræson.
Se bidrag
Alexandre Anesio, professor, Aarhus Universitet

Alexandre Anesio

Professor, Aarhus Universitet
Professor Alexandre Anesio er ansat ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet. Han forsker blandt andet i kulstofkredsløbet i kryosfæren - det vil sige områder, hvor vand findes i frossen form.
Se bidrag

Allan Hvolby

Klinisk lektor, Syddansk Universitet
Børne- og ungdomspsykiater og specialeansvarlig overlæge i Psykiatrien i Region Syddanmark, klinisk lektor på Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.
Se bidrag

Allan Vaag

Professor og forskningsleder, Steno Diabetes Center Copenhagen
Allan Vaag er professor, forskningsleder og overlæge ved Steno Diabetes Center Copenhagen. Hans forskning bygger bro mellem den basale og kliniske forskning inden for de bagvedliggende årsager til type 2-diabetes.
Se bidrag

Amir Mohammadi Rostami

Lektor, Gävle Universitet
Amir Mohammadi Rostami startede sin karriere som politibetjent i det svenske politi, men blev senere forsker. Han har en ph.d. i sociologi fra Stockholm Universitet og arbejder som lektor i kriminologi ved Gävle Universitet. Formelt har han stadig titlen politikommissær i det svenske politi.
Se bidrag

Anders Blok

Lektor, Københavns Universitet
Sociologisk Institut. Forsker i bl.a. miljø- og klimasociologi, bysociologi og digitale metoder. Leder af forskningsplatformen SODAS-Climate ved Copenhagen Center for Social Data Science, medstifter af forskerinitiativet Omstillings- og Klimarådet, der har til formål at kvalificere den klimapolitiske debat i Danmark ud fra tværfaglig ekspertise.
Se bidrag

Anders Feilberg

Sektionsleder, Aarhus Universitet
Sektionsleder ved Institut for Bio- og Kemiteknologi på Aarhus Universitet. Anders Feilberg har en baggrund som PhD i atmosfærekemi og forsker især i målemetoder og miljøteknologier til emissioner fra husdyrproduktion.
Se bidrag

Anders Grøntved

Professor, Syddansk Universitet
Professor i fysisk aktivitet og folkesundhed ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
Se bidrag

Anders Klostergaard Petersen

Lektor, Aarhus Universitet
Ph.d. og lektor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Han arbejder med græsk og romersk filosofi og religion, tidlig kristendom og jødedom samt grundlæggende videnskabsfilosofiske og erkendelsesteoretiske problemstillinger, ligesom han arbejder med evolutionsteori på kultur og samfund. Han har et betydeligt internationalt forfatterskab, men bidrager også som debattør og ekspert i den offentlige debat i Danmark.
Se bidrag

Anders Rehfeld

Seniorforsker og læge, Rigshospitalet
Anders Rehfeld er læge og seniorforsker på Afdelingen for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet. Han har en ph.d. fra 2017 omhandlende sædcellefysiologi og fertilitet. Han arbejder på at udvikle nye ikke-hormonelle præventionsformer til både mænd og kvinder, som virker ved at slukke for vigtige sædcellefunktioner.
Se bidrag

Anders Søgaard

Professor, Københavns Universitet
Anders Søgaard er ph.d., forfatter og professor i maskinlæring og kunstig intelligens på Københavns Universitet.
Se bidrag

André Ken Jakobsson

Postdoc, Syddansk Universitet
Center for War Studies på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Forsker  i stormagtskonkurrencen mellem USA, Kina og Rusland med et særligt fokus på de sikkerhedspolitiske aspekter af avanceret teknologi i kritisk infrastruktur.
Se bidrag

Andreas Albertsen

Lektor, Aarhus Universitet
Andreas Albertsen er politolog og lektor ved Aarhus Universitet, hvor han har bl.a. har forsket specifikt i kandidattest samt etik og moralfilosofi i en politisk kontekst. Han har selv en fortid i politik.
Se bidrag

Andreas Bøje Forsby

Forsker ved DIIS
Forsker, ph.d., Dansk Institut for Internationale Studier. Forsker i Kinas udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Se bidrag

Andreas Christiansen

Postdoc, Københavns Universitet
Postdoc ved KU, hvor han forsker i etiske og filosofiske problemer ved bioteknologi og har udgivet et forskningsprojekt om lovregulering af GMO.  Han har gennemgået etisk og psykologisk forskning på området og på det grundlag, samt egen forskning, skrevet et baggrundspapir til Etisk Råd, som indgår i Etisk Råds rapport om GMO fra 2019.
Se bidrag

Andreas Graae

Adjunkt, Forsvarsakademiet
Andreas Graae, adjunkt, Institut for Militær Teknologi, Forsvarsakademiet. Forsker i droner, kunstig intelligens og autonome våbensystemer.
Se bidrag

Andreas Halskov

Ekstern lektor, Aarhus Universitet
Andreas Halskov er lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet. Han er desuden fagbogsforfatter og tv-kommentator.
Se bidrag

Andreas Pihl Kjærsgaard

Ph.d., Danmarks Evalueringsinstitut
Seniorkonsulent og projektleder for enheden for videregående uddannelser.
Se bidrag

Anja Bechmann

Professor, Aarhus Universitet
Anja Bechmann er professor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Hun forsker i kommunikation på digitale og sociale medier.
Se bidrag

Anker Gemzøe

Professor Emeritus, Aalborg Uniersitet
Mag.art. og dr.phil., professor emeritus ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. Gemzøe forsker i litteraturteori og -historie, dramaer og en række klassiske og moderne forfatterskaber. I 1997 lagde han op til en ny Bakhtin-forståelse i sin doktorafhandling om Svend Åge Madsens forfatterskab, og han har forfattet både bøger og artikler med udgangspunkt i Bakhtin – senest i to nye artikler, der p.t. er under trykning i Bakhtin and Modernism på Bloomsbury.
Se bidrag

Anna Cornelia Ploug

Ph.d.-stipendiat, RUC
MPhilStud i Modern European Philosophy, ph.d.-stipendiat i videnskabsfilosofi, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC. Anna C. Ploug skriver afhandling om Hegel og fransk problemtænkning, herunder Simone de Beauvoirs kritiske metode i Det andet køn.
Se bidrag

Anne Fastrup

Lektor, Københavns Universitet
Anne Fastrup er ph.d. og lektor i Litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Hun forsker i spansk, fransk og engelsk litteratur 1500-1800.
Se bidrag

Anne Gerdes

Professor, Syddansk Universitet
Professor på Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet. Hun forsker i kunstig intelligens og fokuserer på etiske spørgsmål, dataetik og AI Ethics by Design.
Se bidrag

Anne Kirketerp

Ph.d., selvstændig fri forsker
Psykolog, ph.d og underviser i eget regi på uddannelsen craft-psykologi . Har forsket i craft-psykologi samt foretagsomhed, motivation og innovation. Tidligere forskningsleder ved Center for Entreprenørskab og Innovation, Aarhus Universitet. (Foto: Nina Høfdinghoff)
Se bidrag

Anne Maj van der Velden

Mindfulness-forsker og psykolog, Aarhus Universitet og University of Oxford.
Psykolog, ph.d. fra Aarhus Universitets Institut for Klinisk Medicin i samarbejde med University of Oxford’s Department of Psychiatry. Forsker i mindfulness-baserede terapiformers virkning på neurale netværk i hjernen hos mennesker med tilbagevendende depression.
Se bidrag
Anne Mørk

Anne Mørk

Anne Mørk er videnskabelig assistent og Ph.D. i amerikanske studier ved Syddansk Universitet, SDU.
Se bidrag

Anne Romme

Lektor, Det Kongelige Akademi
Anne Romme er arkitekt, ph.d., lektor og programleder for bachelorprogrammet Finder Sted | Taking Place på Institut for Bygningskunst og Kultur på Det Kongelige Akademi, Arkitektskolen. Hun har desuden en M.Arch.II-grad fra Princeton University School of Architecture og en B.Arch. grad fra Cooper Union School of Architecture. Hun har undervist, holdt foredrag og udstillet i Danmark og i udlandet. (Foto: Jacob Kildehave)
Se bidrag

Anne Scott Sørensen

Professor emerita, Syddansk Universitet
Professor emerita, cand. et lic. phil. ved Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet. Scott Sørensen har forsket i civilsamfund og kulturinstitutioner før og nu og i borgerinddragelse i moderne kulturformidling.
Se bidrag

Anne Sophie Haahr Refskou

Aarhus Universitet
Ph.d. og videnskabelig assistent ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Refskou forsker i renæssancelitteratur og -kultur, herunder Shakespeares forfatterskab og dets mange efterliv.
Se bidrag

Anne Sørensen

Historiker, Aarhus Universitet
Anne Sørensen er historiker på Aarhus Universitet og redaktør på www.danmarkshistorien.dk.
Se bidrag

Anne Thingbak

psykolog, metakognitiv terapeut, ph.d.-studerende, Aarhus Universitet
Psykolog og certificeret metakognitiv terapeut ved psykologhuset heypeople, København. Ph.d.-studerende ved Institut for Psykologi, Aarhus Universitet. Forsker i effekten af metakognitiv terapi hos 10-17-årige børn med angst og depression.
Se bidrag

Anne Vinggaard Christensen

Forsker, Rigshospitalet
Forsker i Hjertecentret på Rigshospitalet med baggrund indenfor folkesundhedsvidenskab. Forsker i psykosociale faktorers betydning for sygelighed og dødelighed, herunder ensomhed og social ulighed.
Se bidrag

Anne-Marie Eggert Olsen

Lektor, Aarhus Universitet
Lektor i filosofi ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Dr.phil. på afhandlingen At forandre verden, om Platons politiske filosofi i Staten. Har i over 30 år formidlet Platons filosofi på universitetet, Folkeuniversitetet og i bøger og artikler.
Se bidrag

Annika Hvithamar

Institutleder og lektor, Københavns Universitet
Annika Hvithamar er ph.d. i religionssociologi og russisk, lektor og institutleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale studier ved Københavns Universitet. Hun forsker i moderne kristendom, bl.a. i relation til Jehovas Vidner og den russisk-ortodokse kirke.  
Se bidrag

Armando Perez-Cueto

Lektor, Københavns Universitet
Lektor ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet. Forsker i fødevaredesign og forbrugeradfærd.
Se bidrag

Armin W. Geertz

Professor emeritus, Aarhus Universitet
Professor emeritus, dr.phil., Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet. Forsker især i religion, evolution, kognition og kultur og i almen religionshistorie samt indfødte folks religioner. Var en af lederne af MINDLab på Aarhus Universitet og medgrundlægger og senere præsident for International Association for the Cognitive Science of Religion. Seniorredaktør for Journal for the Cognitive Science of Religion og monografi-serien Advances in the Cognitive Science of Religion. Forfatter og redaktør til flere bøger, bl.a. Cognitive Approaches to Ancient Religious Experience, Cambridge University Press, 2022.
Se bidrag

Arve Hjelseth

Professor, Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet
Arve Hjelseth er professor i sportssociologi ved Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet. Han forsker i fankultur og kommercialiseringen af sport.
Se bidrag

Ask Elklit

Professor, Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet
Professor i klinisk psykologi på Videnscenter for Psykotraumaologi, Syddansk universitet. Specialist og supervisor i psykoterapi og psykotraumatologi. Har bl.a. undersøgt følgevirkningerne af en række danske katastrofer: Scandinavian Star (1990), eksplosionsulykken på Lindø (1994), fyrværkerifabriksbranden i Seest i 2004 og togulykken på Storebælt i 2019. Modtog i 2019 Dansk Psykologforenings Seniorforskerpris.
Se bidrag

Aske Bosselmann

Lektor, Københavns Universitet
Aske Skovmand Bosselmann er lektor i ressourceøkonomi ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Har har især forsket i klima-beregninger i landbruget og komplekse værdikæder som global soja-import.
Se bidrag

Asta Olesen

ph.d. og konsulent, Verdensbanken
Asta Olesen har forsket i Afghanistans politiske og økonomiske udvikling siden 1975 og skrevet en ph.d. om islam og politik i Afghanistan. Hun har været udsendt for både FN, Danida og Verdensbanken i bl.a. Indien, Tanzania, Palæstina, Pakistan og Afghanistan. Derudover har hun været lektor på Københavns Universitet og fungerer i dag som freelancekonsulent hos Verdensbanken.
Se bidrag

Astrid Kjeldgaard-Pedersen

Professor MSO, Københavns Universitet
Astrid Kjeldgaard-Pedersen professor MSO i folkeret ved Danmarks Grundforskningsfonds Centre of Excellence for Internationale Domstole på Københavns Universitet.
Se bidrag

Bent Lauritzen

Sektionsleder, DTU
Bent Lauritzen har forsket i atomfysik og kernekraft siden 1984. Han har en ph.d. i kernefysik og har siden 2006 været sektionsleder for strålingsfysik på Institut for Fysik på DTU. Han er rådsmedlem i Det Europæiske Atomenergiselskab og tilknyttet som ekspert ved EU's EURATOM-program.
Se bidrag

Bent Vad Odgaard

Professor Emeritus, Aarhus Universitet
Professor emeritus på Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet. Han er oprindelig biolog, men har forsket mere inden for geologien. Hans fokus på palæo-økologi og økosystemer i geologisk skala betyder bl.a., at han forsker i meget langt tidsperspektiv og har viden om forhistorisk dansk natur og kulturlandskab
Se bidrag

Bente Halkier

Professor, Københavns Universitet
Professor og leder af ph.d.-programmet ved ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Forsker bl.a. i adfærd og vaner i forhold til fødevarer og forbrug. Hun er medlem af Klimarådet og en af hovedkræfterne i forskningsprojektet FOMOHO, der undersøger sammenhængen mellem hverdagsliv og bæredygtighed.    
Se bidrag

Bente Martinsen

Lektor ved Aarhus Universitet
Lektor og ph.d. i sygepleje ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Hun forsker i den eksistentielle betydning af afhængighed af pleje, hvad enten afhængigheden skyldes funktionsnedsættelser eller aldring. Værdighed blandt ældre, pleje af mennesker med demens og hjemmeplejekultur er andre omdrejningspunkter for hendes forskning.
Se bidrag

Berit C. Kaae

Seniorforsker ved Københavns Universitet
Seniorforsker ved Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Står bl.a. bag rapporten Blåt friluftsliv i Danmark.
Se bidrag

Berit Kjærside Nielsen

Seniorforsker, DEFACTUM, Region Midtjylland
Seniorforsker hos Region Midtjyllands forsknings- og konsulenthus DEFACTUM. Forsker især i personcentreret kommunikation, patient- og pårørendeinvolvering og de psykosociale betydninger heraf, samt brugerinvolvering i forskning. Programleder for forskergruppen ’Borger, patient og sundhedsprofessionelle’. Uddannet psykolog.
Se bidrag

Bertel Nygaard

Lektor i historie, Aarhus Universitet
Bertel Nygaard er lektor i historie på Aarhus Universitet. Her forsker han særligt i moderne historie, revolutioner og sociale forandringer, heriblandt populærkultur.
Se bidrag

Bettina Buhl

Madhistoriker, museumsinspektør, Madens Hus
Cand. mag. og madhistoriker. Forsker i og formidler dansk madkultur. Forfatter til en lang række bøger og artikler  om dansk madhistorie og -kultur. Madhistorisk konsulent på en række film, serier og Tv-programmer.
Se bidrag

Birgitte Bak-Jensen

Professor, Aalborg Universitet
Birgitte Bak-Jensen er professor i intelligent styring af distributionsnettet på AAU Energy, hvor hun arbejder med integration af el-biler og varmepumper til el-nettet, vedvarende energiforsyning samt samspillet mellem energisystemer (elektrisk, termisk, gas, transport, vand, affald m.m.).
Se bidrag

Birgitte Possing

Professor emerita
Professor emerita og dr.phil. i komparative studier og forfatter til flere bøger, bl.a. om Natalie Zahle og uddannelsessystemet. Possing har desuden forsket i demokrati, køn, kulturarv, pionerskikkelser og biografien som genre. Hun har bl.a. udgivet værkerne Viljens styrke (1992 og 1997), Ind i biografien (2015), Argumenter imod kvinder fra demokratiets barndom til i dag (2018) og Vilje, viden & værdier (2021).
Se bidrag

Birgitte Stougaard Pedersen

Lektor, Aarhus Universitet
Birgitte Stougaard Pedersen er ph.d. og lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Hun forsker blandt andet i lyd, litteratur og digital kultur, med særligt fokus på lydens potentiale. Har sammen med Iben Have lavet studiet ”At læse en lydbog” (2018)  der undersøger litteratur mellem medier.
Se bidrag

Birthe Larsen

Lektor, CBS
Birthe Larsen er Msc fra London School of Economics, har en ph.d. i økonomi fra Københavns Universitet og er lektor i økonomi ved Økonomisk Institut på CBS. Hun forsker bl.a. i arbejdsløshed, uddannelse og ulighed, og deltager ofte i debatten om dansk økonomi i medierne.
Se bidrag

Bjarke Skærlund Risager

post.doc., Roskilde Universitet
Bjarke Skærlund Risager afsluttede i februar 2023 en post.doc. i bystudier ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet. Her udførte han bl.a. forskningsprojektet ’Resisting ”ghettos”: state-led gentrification and community organizing in Danish social housing’, som var finansieret af Carlsbergfondets Reintegration Fellowship.
Se bidrag

Bjarne Ibsen

Professor ved Syddansk Universitet
Professor ved Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Står i spidsen for den hidtil største måling af danskernes bevægelsesvaner, Danmark i Bevægelse.
Se bidrag
Bjørnar Tved Måge, Museum Lolland-Falster

Bjørnar Tved Måge

Museumsinspektør på Museum Lolland-Falster
Bjørnar Tved Måge er arkæolog og museumsinspektør på Museum Lolland-Falster.
Se bidrag

Bo Kampmann Walther

Lektor, Syddansk Universitet
Bo Kampmann Walther er lektor i medievidenskab ved Inistitut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Han forsker især i nye medier og computerspil. 
Se bidrag

Brian Arly Jacobsen

Lektor, Københavns Universitet
Religionssociolog, ph.d. og lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Arly Jacobsen forsker bl.a. i forholdet mellem religion, politik og stat samt religiøse mindretal i Danmark, og har bl.a. medvirket til bogen Tørre tal om troen. Religionsdemografi i det 21. århundrede (2007) samt artiklerne "Holy Nations and Global Identities: Civil Religion, Nationalism, and Globalisation” (2009) og ”Covid-19: Religion, Trivsel og Eksistens.” (2021).
Se bidrag

Camilla Schwartz

Lektor, Syddansk Universitet
Institut for Kulturvidenskaber. Forsker i nyere nordisk litteratur.
Se bidrag

Caroline Nyvang

Seniorforsker, Det Kongelige Bibliotek
Caroline Nyvang er uddannet historiker og forsvarede i 2013 sin ph.d.-afhandling om danske trykte kogebøger. Hun arbejder som seniorforsker ved Det Kgl. Bibliotek, hvor hun undersøger danskernes forhold til mad i et samtidigt og historisk perspektiv.
Se bidrag

Carsten Berthram Andersen

Adjunkt, Aarhus Universitet
Carsten Berthram Andersen er adjunkt på Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Han forsker i ulighed, social mobilitet og miljøøkonomi – i stigende grad med et blik på samspillet med boligmarkedet.
Se bidrag

Carsten Fogh Nielsen

Ekstern lektor i filosofi, Syddansk Universitet
Ekstern lektor i filosofi på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Forsker i etik, pædagogik, superhelte og fake news.
Se bidrag

Carsten Jensen

Professor, Aarhus Universitet
Carsten Jensen er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Han forsker blandt andet i velfærdsstaten og ulighed.
Se bidrag

Carsten Rahbek

Professor, Københavns Universitet
Professor på Københavns Universitet og leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima. Han forsker i biodiversitet og har blandt andet beskæftiget sig med naturfredning, skove og beskyttelse af økosystemer.
Se bidrag

Carsten Stage

Professor, Aarhus Universitet
Carsten Stage er professor ved Institut for Kultur og Kommunikation, Aarhus Universitet, og forfatter til Tænkepausen Skam. Stages forskning fokuserer særligt på digital sundhed, sygdomsfortællinger og affekt, og han har blandt andet undersøgt kronikeres oplevelse af skam i forbindelse med deres sygdom.
Se bidrag

Carsten Tanggaard

Professor, Aarhus Universitet
Har forsket i finansielle markeder og privatøkonomi som professor ved Institut for Økonomi og har været formand for Penge- og Pensionspanelet, hvor han var med til at udgive undersøgelser og rapporter om især privatøkonomi.
Se bidrag

Casper Andersen

Lektor, Aarhus Universitet
Casper Andersen er lektor i idéhistorie ved Afdeling for filosofi og idéhistorie, Aarhus Universitet. Sammen med Henry Nielsen er han forfatter til bogen Minutter i midnat. En global historie om kernevåben 1945-2022, Aarhus Universitetsforlag, juni 2022.
Se bidrag

Casper Sylvest

Lektor, Syddansk Universitet
Ph.D. og lektor på Center for Koldkrigsstudier, Institut for Historie ved Syddansk Institut. Har forsket i atomvåben, atomteknologi, atompolitik og atomdebat fra et historisk perspektiv. Han er desuden forfatter til bogen "Atomfrygt".
Se bidrag

Cecilie Møller

Postdoc, Aarhus Universitet
Cand.psych, ph.d og postdoc på Center of Music in the Brain på Aarhus Universitet. Arbejder med multimodal perception – hvordan flere sanser spiller sammen i den måde vi opfatter verden.
Se bidrag

Cecilie Thøgersen-Ntoumani

Professor i psykologi i fysisk aktivitet og sundhed, Syddansk Universitet
Professor i psykologi i fysisk aktivitet og sundhed på Dansk Center for Motivation og Adfærdsvidenskab, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Forsker i adfærdsændringer og motivation i forhold til fysisk aktivitet og anden sundhedsadfærd. Har udgivet mere end 120 artikler om emnet i internationale videnskabelige tidsskrifter og er blandt de mest citerede forskere i verden på området.
Se bidrag

Charlotte Andersen

Gæsteforsker, Syddansk Universitet
Gæsteforsker ved Syddansk Universitet, Fokuseret Forskningsenhed i Psykiatri. Indehaver af firmaet SPI Consult, der bl.a. tilbyder sanseprofiler. Tidligere forskningsergoterapeut ved Psykiatrien i Region Syddanmark.
Se bidrag

Christian Gottlieb

Adjungeret professor, Københavns Universitet
Christian Gottlieb er adjungeret professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet og ekspert i kristendommens historie i Ukraine og Rusland.
Se bidrag

Christian Kock

Professor emeritus, Københavns Universitet
Christian Kock er professor emeritus i retorik ved Københavns Universitet og har især beskæftiget sig med politisk retorik, debat og argumentation. Han er forfatter til en lang række bøger og artikler om dette, bl.a. De svarer ikke: Fordummende uskikke i den politiske debat (2011).
Se bidrag

Christian Lodberg Hvas

Klinisk lektor, Aarhus Universitet, og overlæge, Aarhus Universitetshospital
Christian Lodberg Hvas er specialist i medicinske tarmsygdomme, overlæge på afdelingen for Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital og klinisk lektor på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Han skrev i 2021 bogen "Tarmen" i Aarhus Universitetsforlags Tænkepause-serie.
Se bidrag

Christian Mogensen

Specialkonsulent, Center for Digital Pædagogik
Christian er uddannet kandidat i filosofi og psykologi og specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik i Aarhus, hvor han bl.a. forsker i incel-fænomenet.
Se bidrag

Christian Nyrop Albers

Seniorforsker, GEUS
Christian Nyrop Albers er seniorforsker i miljøgeokemi ved GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Han er uddannet miljøkemiker fra Roskilde Universitet med ph.d.-grad fra 2010. I mere end 15 år har han forsket i miljøfremmede stoffers skæbne i jord og grundvand.
Se bidrag

Christian Richter Østergaard

Professor, Aalborg Universitet
Professor i innovation, viden og økonomisk dynamik ved Aalborg University Business School. Han beskæftiger sig især med innovationsøkonomi, virksomhedssamarbejde og udvikling i logistikbranchen.
Se bidrag

Christian Tolstrup Jensen

Adjunkt, Malmø Universitet
Cand.mag. i historie og ph.d. i kulturstudier med særlig viden om idræt og sportsevents ud fra et historisk og sociologisk perspektiv. Har tidligere bl.a. forsket i dansk idræt under Besættelsen og den politiske baggrund for sportevents i Danmark og Norge i dag.
Se bidrag

Claus Bryld

Professor emeritus, RUC
Professor emeritus i historie, dr. phil. Har netop oversat og udgivet Eduard Bernsteins "Socialismens forudsætninger og Socialdemokratiets opgaver" (1899) på forlaget Samfundslitteratur med kommentarer og en længere indledning.
Se bidrag

Claus Holm

Leder af DPU, Aarhus Universitet
Ph.d., lektor og institutleder for DPU ved Aarhus Universitet. Forsker blandt andet i læreres og pædagogers professionelle dømmekraft og i professions- og ledelsesetik.  
Se bidrag

Claus Valling Pedersen

Lektor, Københavns Universitet
Claus Valling Pedersen er lektor i persisk ved Københavns Universitet og har forsket i Iran i mere end tredive år. Foruden sin stilling på Københavns Universitet har han i perioder også været gæsteforsker i Iran, bl.a. på universitetet i Mashad.
Se bidrag

Dan Ringgaard

Professor, Aarhus Universitet
Dan Ringgaard er professor i nordisk litteratur. Han har skrevet bøger om poesi, om nordisk litteraturhistorie, om litterære tilblivelsesprocesser og om stedets betydning i litteraturen.
Se bidrag

David Erichsen

Vid&Sans
David Erichsen er journalist, og har arbejdet med kommunikation, rådgivning, strategi og udvikling på uddannelsesområdet, bl.a. som kommunikationschef for Danske Professionshøjskoler.
Se bidrag

David Sausdal

Lektor i sociologi, Lunds Universitet
David Sausdal er kriminolog og lektor i sociologi ved Lunds Universitet. Han forsker i kriminelle bander og i politiets arbejde i både Danmark og Sverige.
Se bidrag

Dea Siggaard Stenbæk

Lektor, Københavns Universitet
Psykolog, lektor på KU og forsker på Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet. Forsker tværfagligt mellem psykologi, medicin og neuroscience. Bidrager til at udvikle nye behandlinger for psykiske lidelser ved hjælp af psykedeliske stoffer.
Se bidrag

Dominic Rainsford

Professor, Aarhus Universitet
Professor og afdelingsleder ved Institut for Kommunikation og Kultur – Engelsk på Aarhus Universitet. Rainsford forsker bl.a. i Dickens’ forfatterskab, og i litteratur og etik. Han har bl.a. udgivet Literature in English: How and Why (Routledge, 2020), og er hovedredaktør for Dickens Quarterly.
Se bidrag

Dominique Routhier

Postdoc, Syddansk Universitet
Ph.d., Postdoc ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Publikationer i blandt andet Kultur og Klasse, Slagmark, Rethinking Marxism og Nordic Journal of Aesthetics. Desuden bylines i bl.a. Eftertryk, Politiken, og LA Review of Books.
Se bidrag

Egon Noe

Professor, Syddansk Universitet
Professor, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Campus Esbjerg, Syddansk Universitet. Leder af Center for Landdistriktsforskning. Forsker i sociologisk og økonomiske aspekter ved udvikling uden for de større byer.
Se bidrag

Elias Götz

Lektor, Forsvarsakademiet
Ph.d. og lektor i international politik ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Elias Götz forsker primært i russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, IP teori, og stormagternes naboskabspolitik.
Se bidrag

Elisabeth Lauridsen Lolle

Postdoc, Aalborg Universitet
Institut for Kultur og Læring. Har kortlagt alle uddannelser fra indskoling til universitetsuddannelser i alle 98 kommuner for Trap Danmark og forsket i udflytning af uddannelser hos UCN.
Se bidrag

Ella Paldam

Formidlingschef, Science Museerne, Aarhus Universitet
Formidlingschef ved Science Museerne, Aarhus Universitet. Ph.d. i religionsantropologi, hvor hun forskede i religiøs helbredelse, indfødte folks religioner og sekularisering i Danmark. Forsker i legende læring og samarbejde som en del af PlayTrack-projektet ved Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet. Medstifter af CollaboLearn, der giver inspiration til legende læringsfællesskaber for bl.a. autistiske børn. Forfatter til Tænkepausebog om samarbejde, februar 2023.
Se bidrag

Else Marie Wiberg Pedersen

Lektor, Aarhus Universitet
Else Marie Wiberg Pedersen er lektor i Teologi på Aarhus Universitet. Hun forsker bl.a. i feministisk teologi.
Se bidrag

Else Skjold

Lektor, ph.d., Det Kongelige Akademi
Lektor, ph.d. i design og bæredygtighed. Leder af forskningscentret ’KLOTHING – Center for Apparel, Textiles & Ecology Research’ på det Kongelige Akademi i København. Aktiv debattør om mode og bæredygtighed i en række formater som tv, bøger, podcasts, klummer m.v.
Se bidrag

Erik Granly Jensen

Lektor, Syddansk Universitet
Ph.d. og lektor ved Institut for Kulturvidenskaberne på Syddansk Universitet. Erik Granly Jensen forsker i kulturelle forandringer og moderne teknologier, og ofte i relation til Benjamins teorier om massemedier.
Se bidrag

Erik Kulavig

Lektor, Syddansk Universitet
Erik Kulavig er lektor i historie ved Syddansk Universitet og har i sin forskning især fokuseret på Ruslands og Sovjetunionens historie. Han har bl.a. udgivet værkerne Ansigt til ansigt med russerne – fra middelalderen til nutiden og Den lange kolde krig.
Se bidrag

Eske Willerslev

Professor, University of Cambridge
Eske Willerslev er Prince Philip Professor i økologi og evolution ved University of Cambridge og leder af Center for Genogenetik på Københavns Universitet.
Se bidrag

Fabian Holt

Lektor, Roskilde Universitet
Fabian Holt er lektor på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC. Han er sociolog og medieforsker og forsker blandt andet i musikfestivaler.
Se bidrag

Filip Kiil

Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet
Filip Kiil er ph.d.-studerende ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han forsker i psykologiske bias, hvordan de påvirker vælgernes holdningsdannelse og hvilke psykologiske mekanismer, der får folk til at udvise bias.
Se bidrag

Finn Diderichsen

Professor emeritus, Københavns Universitet
Professor emeritus, dr.med., speciallæge, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
Se bidrag

Finn T. Agerkvist

Lektor, DTU
Civilingeniør, lektor ved Institut for Elektroteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. Ekspert i optimering af højtalere og akustiske bølger. Han leder en forskergruppe, der bl.a. var partner i EU-projektet MONICA.
Se bidrag

Frederik A. Gildberg

Professor, Syddansk Universitet
Frederik Alkier Gildberger professor i retspsykiatri ved SDU, Institut for Regional Sundhedsforskning, og ved Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart, Region Syddanmark. Han er forskningsleder for programmet ’Reduktion af tvang’.
Se bidrag

Frederik Cold

læge og forsker, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og KU
Frederik Cold er læge på Herlev Hospital og forsker på Hvidovre Hospital og Københavns Universitet. Som en af få i Danmark forsker han i medicinsk brug af bakteriofager. Han har udgivet den hidtil eneste danske artikel om bakteriofagbehandling og arbejder aktuelt på at finde egnede patientgrupper, hvor det giver mening at afprøve behandlingen.
Se bidrag

Frederik Emil Appel Olsen

Ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet
Frederik Emil Appel Olsen er ph.d. stipendiat på Institut for Kommunikation ved Københavns Universitet. Han forsker i videnskabsretorik og videnskabelig etos med et særligt fokus på klimavidenskab og forskeraktivisme.
Se bidrag

Frederik Stjernfelt

Professor, Aalborg Universitet
Professor i semiotik, idéhistorie og videnskabsteori ved Aalborg Universitet i København. Stjernfelt har for nylig udgivet Grov Konfækt. Tre vilde år med trykkefrihed 1770-1773 (2020, engelsk 2022) sammen med Henrik Horstbøll og Ulrik Langen.
Se bidrag

Frida Hastrup

Lektor, Københavns Universitet
Frida Hastrup er ph.d. og lektor i etnologi ved Saxo-Instituttet på Københavns Universitet. Hun står i spidsen for forskningsprojektet Cattle Crossroads på Centre for Sustainable Futures (CSF).
Se bidrag

Garbi Schmidt

Professor, Roskilde Universitet
Garbi Schmidt er professor i kulturmødestudier på Roskilde Universitet. Hendes forskning kredser om indvandring til Danmark, både i fortid og i nutid, om indvandringens betydning for danske byer, og om muslimske minoriteter i Vesten. Eksempler herpå er hendes doktordisputats Nørrebros indvandringshistorie 1885-2010 (2015) og bogen Den første ghetto (2021) i serien 100 danmarkshistorier.
Se bidrag

Gert Sørensen

Seniorforsker, Københavns Universitet
Seniorforsker ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet. Har i mere end 30 år forsket i og skrevet adskillige artikler og bøger om Italiens lange kulturhistorie fra den sene middelalder og renæssancen og frem til de helt aktuelle samfundsforhold.
Se bidrag

Gitte Moos Knudsen

Professor, Københavns Universitet
Professor på KU og overlæge på Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet. Beskæftiger sig bl.a. med psykedeliske stoffer og bevidsthed og har især undersøgt stoffers påvirkning af hjernen ved hjælp af hjernescanninger.
Se bidrag

Gorm Harste

Lektor, Aarhus Universitet
Gorm Harste er lektor ved Statskundskab på Aarhus Universitet, han forsker blandt andet i historie, internationale forhold og så er han forfatter på Tænkepausen: Krig.
Se bidrag

Gro Emmertsen Lund

Ph.d., NO!SE (Network of Independent Scholars in Education)
Uddannelsesforsker. Har skrevet ph.d. om sociale eksklusionsprocesser i danske skoler fra Twente University, Holland. Arbejder som selvstændig konsulent og er en del af NO!SE (Network of Independent Scholars in Education) - et netværk for selvstændige forskere.
Se bidrag

Gunhild Moltesen Agger

Professor emerita, Aalborg Universitet
Gunhild M. Agger er professor emerita på Aalborg Universitet. Hendes vigtigste forskningsområder er tv-drama, film og mediehistorie. (foto: Fotograferne Vesterbro)
Se bidrag

Hanne Kirstine Adriansen

Lektor, Aarhus Universitet
Hanne Kirstine Adriansen er uddannet kulturgeograf og har studeret nomader i blandt andet Senegal, men har siden bevæget sig til pædagogisk antropologi med fokus på studerendes sociale og geografiske mobilitet.
Se bidrag

Hans Henrik Bruun

Adjungeret professor, Københavns Universitet
Cand.scient.pol. og siden 2013 adjungeret professor i sociologi ved Københavns Universitet. Har forsket i Max Weber i 50 år. I 2018 oversatte og redigerede han Webers Den protestantiske etik og kapitalismens ånd & De protestantiske sekter og kapitalismens ånd. (foto: Jakob Dahl)  
Se bidrag

Hans Lucht

seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier
Hans Lucht er seniorforsker ved DIIS. Hans forsker primært i udokumenteret migration fra Afrika til Europa via Nordafrika. Lucht har fokus på migranters oprindelseslande og grunde til at rejse, særligt i Vestafrika, på vestafrikanske smuglernetværk og organisering af ruter henover Sahara, på rejsen henover Middelhavet, migranters vilkår i Nordafrika, særligt Libyen, migranters dødsfald på havet og i ørkenen og hvilke konsekvenser det måtte have for de efterladte såvel som for Europa, afrikanske migranters vilkår i Sydeuropa og europæisk migrationspolitik.
Se bidrag

Hans-Jørgen Albrechtsen

Professor, DTU
Hans-Jørgen Albrechtsen er professor i Public Health Engineering ved DTU Miljø – Institut for Vand og Miljøteknologi. Han er cand.scient. i mikrobiel økologi og har en ph.d. i grundvandsmikrobiologi.
Se bidrag

Heidi Vad Jønsson

Lektor, Syddansk Universitet
Heidi Vad Jønsson, Ph.d., lektor i politisk historie ved Syddansk Universitet. Hun forsker særligt i emner som velfærdsstatens historie og indvandrings- og flygtningepolitik gennem tiderne.
Se bidrag

Helene Helboe Pedersen

Professor i statskundskab, Aarhus Universitet
Professor på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Forsker i dansk politik, partier og Folketinget. Har bl.a. skrevet bogen 'Dilemmaer i politisk repræsentation', 2021.
Se bidrag

Helle Kannik Haastrup

Lektor, Københavns Universitet
Lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Forsker i celebritykultur, film og tv-serier, tværmedialitet og filmkultur.
Se bidrag

Helle Terkildsen Maindal

Professor, Aarhus Universitet
Professor i sundhedsfremme, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Forperson for Dansk Selskab for Folkesundhed.
Se bidrag

Henning Otte Hansen

Seniorrådgiver, Københavns Universitet
Henning Otte Hansen er ph.d. i landbrugspolitik samt cand.agro. & merc., og HD(u). Han er i dag seniorrådgiver på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, hvor han arbejder med emner som fødevaremarkeder, fødevarevirksomheder, pris- og markedsforhold, andelsorganisering m.m. Fødevarekriser, konsekvenser af krigen i Ukraine og pristransmission i værdikæden har været i fokus i 2022. Forfatter til 13 bøger, herunder ”Food Economics – Industry and structure”.
Se bidrag

Henriette Romme Lund

Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet
Henriette Romme Lund er ph.d.-studerende på DPU, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Hun forsker i læselyst og litteraturformidling.
Se bidrag

Henrik Bech Seeberg

Lektor, Aarhus Universitet
Henrik Bech Seeberg er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Han forsker i politik med særligt fokus på dagsordensfastsættelse og parti-konkurrence.
Se bidrag
Henrik Høgh-Olesen, professor i psykologi ved Aarhus Universitet

Henrik Høgh-Olesen

Professor, Aarhus Universitet
Henrik Høgh-Olesen er professor i social- og personlighedspsykologi ved Aarhus Universitet. Han er særligt interesseret i evolutionær psykologi, religionspsykologi, adfærdspsykologi, komparativ psykologi, primatologi og psykologiens historie.
Se bidrag

Henrik Højer

Lektor, VIA University College
Henrik Højer er lektor på Multiplatform Storytelling på VIA University College. Han er ekspert i film, tv og streaming med særlig fokus på nye fortælle- og produktionsformer.
Se bidrag

Henrik Kaare Nielsen

Professor, dr.phil., Aarhus Universitet
Professor, dr.phil. på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Arbejder bl.a. med forholdet mellem æstetik og politik samt den demokratiske offentligheds vilkår og udviklingsmuligheder. Har bl.a. udgivet 'The Democratic Public Sphere – Current Challenges and Prospects', Aarhus Universitetsforlag 2016, og 'I affekt. Studier i senmoderne politik og kultur', Aarhus Universitetsforlag 2021.
Se bidrag

Henrik Lauridsen Lolle

Lektor, Aalborg Universitet
Lektor ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. Forsker i livskvalitet og lykke. I forskningsprojektet ”Livskvalitet i landdistrikter og yderområder” fokuserer han på geografisk variation i livskvalitet.
Se bidrag

Henrik Lund

Professor, Aalborg Universitet
Professor i Energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Forsker i bæredygtig energiinfrastruktur og smarte energisystemer.
Se bidrag

Henrik Zetterberg-Nielsen

Professor, Aarhus Universitet
Henrik Zetterberg-Nielsen er leder af Narrative Research Lab  og Centre for Fictionality Studies. Han er professor ved Aarhus Universitet og har udgivet en række bøger og artikler om litteratur, fortællinger og fiktionalitet. Hans seneste forskning handler om forholdet mellem imagination og seksualitet.
Se bidrag

Henry Nielsen

Lektor emeritus, Aarhus Universitet
Henry Nielsen er lektor emeritus fra Center for videnskabsstudier, Matematisk Institut, Aarhus Universitet. Sammen med Casper Andersen har hans skrevet bogen Minutter i midnat. En global historie om kernevåben 1945-2022, Aarhus Universitetsforlag, juni 2022.
Se bidrag

Holger Bernt Hansen

Professor emeritus, Københavns Universitet
Holger Bernt Hansen er professor i Afrikastudier og tidligere leder af Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet. Han har gennem flere år været tilknyttet Ugandas universitet og har skrevet doktordisputats om forholdet mellem religion og politik. Gennem en årrække har han deltaget aktivt i den danske ulandshjælp til Afrika, og han var gennem 12 år formand for Danidas Styrelse. Han har besøgt de fleste lande i Afrika og har gennem de senere år som ekspert deltaget i talrige radio-og tv-programmer.
Se bidrag

Holger Schulze

Professor, Københavns Universitet
Professor i musikvidenskab, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Forsker i sansernes kulturhistorie, lyd i populærkulturen og mediernes antropologi. Han er hovedforsker ved Sound Studies Lab.
Se bidrag

Iben Have

Lektor, Aarhus Universitet
Lektor og ph.d .i medievidenskab ved institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Hun beskæftiger sig blandt andet med lydmedier som digitale lydbøger, lyd-aviser, radio og podcast og har tidligere forsket i filmmusik og dokumentar-tv. Hun anmelder lydbøger for Jyllands-Posten og har udgivet Tænkepausen Ro, der snart udkommer på engelsk under titlen Calm.
Se bidrag

Ida Kathrine Hammeleff Jørgensen

Postdoc, IT-Universitetet
Ida Kathrine Hammeleff Jørgensen er postdoc på Institut for Digital Design på IT-Universitetet. Hun forsker i spil som kulturelle genstande, herunder hvordan computerspil repræsenterer køn.
Se bidrag

Inge Marie Svane

Professor, Københavns Universitet
Inge Marie Svane er professor i klinisk cancer-immunterapi ved København Universitet og leder af det translationelle forskningscenter Nationalt Center for Cancer Immunterapi CCIT-dk ved Herlev Universitetshospital. Hun er en af Europas førende forskere i immunterapi til kræftbehandling og modtog tidligere på året Marie & August Krogh Prisen for sit arbejde, der strækker sig over tre årtier.
Se bidrag

Inge Røpke

Professor emerita, Aalborg Universitet
Inge Røpke er professor emerita ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet. Hun er Danmarks første professor i økologisk økonomi og har arbejdet med emnet i mere end tre årtier.
Se bidrag

Isak Thorsen

Ph.d. og ekstern lektor, SDU
Isak Thorsen er cand. mag. i Filmvidenskab, ph.d. og ekstern lektor på Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse ved SDU. Han har skrevet bogen Nordisk Films Kompagni 1906–1924: The Rise and Fall of the Polar Bear (2017) og er medredaktør af A History of Danish Cinema (2021). Han har bidraget til adskillige antologier, blandt andet Dansk-tyske krige – kulturliv og kulturkampe (2020) og skrevet for tidsskrifter som Film History, Kintop, Porn Studies, Journal of Scandinavian Cinema og Kosmorama.
Se bidrag

Jacob Carstensen

Professor, Aarhus Universitet
Professor på Institut for Ecoscience - anvendt marin økologi og modellering, Aarhus Universitet. Ph.d. i miljøstatistik. Forsker i, hvordan menneskelige aktiviteter påvirker havmiljøet.
Se bidrag

Jacob Jensen

Studielektor, Københavns Universitet
Jacob Jensen er studielektor på Historie på Københavns Universitet. Han arbejder med neoliberalismens idéhistorie, og hvordan økonomer redefineret politik som et marked i USA og Danmark.
Se bidrag

Jacob Nyrup

Postdoc, Universitetet i Oslo
Jacob Nyrup er postdoktor ved Universitetet i Oslo og er ydermere tilknyttet University of Oxford. Han forsker til daglig i diktaturer og har udgivet en række forskningsartikler om blandt andet kupforsøg, bureaukratiet i Nazityskland og sammensætningen af regeringer i diktaturer. Jacob Nyrup har en ph.d. i politik fra University of Oxford.
Se bidrag

Jacob Piet Jakobsen

psykolog og ph.d., Aarhus Universitet
Jacob er psykolog og ph.d. i mindfulness. Han har forsket i effekten af mindfulness-baserede interventionsprogrammer over for stress, angst og depression, samt til forbedring af mental sundhed og velvære. Han er certificeret til at varetage undervisning og uddannelse i mindfulness-baseret stressreduktion.
Se bidrag

Jacob Rubæk Holm

Lektor, Aalborg Universitet
Lektor på Aalborg University Business School ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet.
Se bidrag

Jakob Kristian Jakobsen

Klinisk lektor, Aarhus Universitet
Jakob Kristian Jakobsen er specialist i urinvejskirurgi, overlæge på Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital, og klinisk lektor på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Han er forfatter til Penis, som udkommer primo 2023 i Aarhus Universitetsforlags Tænkepause-serie.
Se bidrag

Jakob Ladegaard

Lektor, Aarhus Universitet
Jakob Ladegaard er lektor i litteraturhistorie på Aarhus Universitet. Han er særligt optaget af forbindelserne mellem europæisk litteratur og samfund i perioden 15-1800 og har de sidste fire år ledet et større forskningsprojekt om arvens litteraturhistorie.
Se bidrag

Jakob Linnet

Psykolog, dr. med., Odense Universitetshospital
Doktor med., ph.d., psykolog, cand. psych. aut. Leder af Klinik for Ludomani og BED, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital. Har skrevet doktordisputats om de neurobiologiske aspekter af spilleafhængighed. Forfatter til bogen ”Din hjerne snyder dig”, forlaget Gyldendal 2021.
Se bidrag

Jakob Skovgaard

Lektor, Lunds Universitet
Jakob Skovgaard er lektor i statskundskab ved Lunds Universitet i Sverige, hvor han forsker i klimapolitik og sammenhængen mellem økonomi og klimakrise. Han er bl.a. forfatter til bogen ’The Economisation of Climate Change’ om økonomiske organisationers rolle i klimaforandringer.
Se bidrag

Jakob Tolstrup

Lektor, Aarhus Universitet
Lektor ved Institut for Statskundskab. Har forskningsmæssigt fokus på politik i diktaturer mere generelt og autokratisk stabilitet og forandring i postsovjetisk kontekst i særdeleshed. Udgav i 2021 Diktatur i Aarhus Universitetsforlags Tænkepause-serie.
Se bidrag

Jan Damsgaard

Professor, CBS
Jan Damsgaard er professor og ph.d. ved Institut for Digitalisering på CBS. Akademiet for de Tekniske Videnskaber har udnævnt Jan Damsgaard til Digital Vismand. Hans forskning fokuserer på den digitale omstilling af økonomien og i erhvervslivet.
Se bidrag

Jan Gustafsson

Lektor, Københavns Universitet
Jan Gustafsson er lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. Han forsker især i spansk og latinamerikansk kultur.
Se bidrag

Jan Hartvigsen

Professor, Syddansk Universitet
Professor og forskningsleder, Center for Sundhed i Muskler og Led, Syddansk Universitet. Har en baggrund som kiropraktor, men skrev i år 2000 ph.d. om rygsmerter og har forsket i området lige siden. Jan Hartvigsen er i dag rangeret blandt verdens mest fremtrædende rygforskere og er medlem af mange danske og internationale arbejdsgrupper, for eksempel styregruppen i Det Nationale Netværk for Sundhed i Muskler og Led og gruppen bag WHO’s kommende internationale retningslinjer for behandling af rygsmerter.
Se bidrag

Jan Pravsgaard Christensen

Professor, Københavns Universitet
Professor i infektionsimmunologi ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet. Forsker primært i immunsystemets respons på virusinfektioner.
Se bidrag

Jan Thorhauge Frederiksen

Lektor, Københavns Universitet
Lektor i pædagogik ved Københavns Universitet. Han forsker i velfærdsuddannelser og velfærdsarbejde.
Se bidrag

Jane Flarup

Lektor, Aarhus Universitet
Jane Flarup er lektor ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus Universitet. Hun er cand.mag. i Litteraturhistorie, Retorik, Æstetik og Kultur, og hun har en master i Positiv Psykologi. Jane Flarup skriver på en Tænkepause-bog om taknemmelighed.
Se bidrag

Jane Greve

Professor MSO, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Professor MSO (med særlige opgaver) ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Uddannet økonom. Forsker især i sundhedsinterventioner og politikker.
Se bidrag

Janne Tolstrup

Professor, Syddansk Universitet
Janne Tolstrup er professor på Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Hun forsker i alkohol, drikkevaner og hvordan alkohol påvirker vores helbred.
Se bidrag

Jannick Friis Christensen

Postdoc, CBS
Jannick Friis Christensen er postdoc ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School. Han forsker i Pride og virksomheders samarbejde med Pride i Danmark.
Se bidrag

Jens A. Krasilnikoff

Lektor, Aarhus Universitet
Jens A. Krasilnikoff er lektor, ph.d., i græsk og hellenistisk oldtidshistorie ved Afdeling for Historie og Klassiske Studier på Aarhus Universitet. Krasilnikoffs forskningsområder er de græske bystatskulturers kulturhistorie og receptionshistorie i oldtid og europæisk eftertid. Han forsker også i grækernes sociale og økonomiske historie, herunder middelhavsregionens ressourcehistorie i oldtiden.
Se bidrag

Jens Christian Refsgaard

Professor emeritus, GEUS
Jens Christian Refsgaard er professor emeritus ved GEUS, hvor han har forsket i vandressourcer, vandmangel og vandteknologi.
Se bidrag

Jens Dick-Nielsen

Lektor, CBS
Lektor ved Department of Finance på CBS, hvor han især har forsket i finansiel risiko. Medlem af fagudvalg under Finanstilsynet, der godkender kompetencekrav for investeringsrådgivere.
Se bidrag

Jens Erik Kristensen

lektor, Aarhus Universitet
Jens Erik Kristensen er idéhistoriker, ph.d. og lektor ved DPU på Aarhus Universitet med speciale i pædagogikkens og uddannelsesinstitutioners idéhistorie.
Se bidrag

Jens Laurids Sørensen

Lektor, Aalborg Universitet
Lektor ved Aalborg Universitet i Esbjerg. Forsker især i naturstoffer fra skimmelsvampe, herunder identifikation af nye stoffer samt genetisk manipulation.
Se bidrag

Jens Lund

Fedmeforsker og ph.d.-studerende, Metabolismecentret, Københavns Universitet
Fedmeforsker og ph.d.-studerende ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet. Formidler viden om fedmeforskning under navnet ”Adipocæn” (Fedtets tidsalder) på Facebook og Instagram.
Se bidrag

Jens Seeberg

Professor, Aarhus Universitetet
Jens Seeberg er sundhedsantropolog og har i snart 40 år arbejdet med sygdomme som aids, tuberkulose og senest coronavirus. Han leder tværfaglig forskning om antibiotikaresistens i Danmark, Indien og Nepal.
Se bidrag

Jens Toftgaard

Kulturarvschef, Museum Odense
Jens Toftgaard er ph.d. og Kulturarvschef ved Museum Odense med ansvar for forskning, samlinger og bevaring. Han har beskæftiget sig med dansk byhistorie, forbrugshistorie og industrihistorie og bidraget til en række værker om dette. Han er desuden forperson for Det Særlige Bygningssyn, der rådgiver Kulturministeren om bygningsfredning og bygningskulturarv.
Se bidrag

Jens Troelsen

Professor, Syddansk Universitet
Professor og leder for Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Var indtil 2021 forskningsleder for forskningsenheden Active Living, der undersøger, hvordan man kan fremme folkesundheden ved hjælp af bevægelse i hverdagen. Cand.scient., ph.d.    
Se bidrag

Jens-Christian Svenning

Professor, Aarhus Universitet
Leder af Biochange, Center for Biodiversity Dynamics in a Changing World, ved Aarhus Universitet.
Se bidrag

Jens-Peter Thomsen

Seniorforsker, VIVE
Cand.scient.soc. og ph.d., seniorforsker på VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Jens-Peter Thomsen er uddannelsesforsker med særlig viden om social ulighed, mobilitet og social stratifikation. Fokuserer især på familiebaggrundens betydning for uddannelsesvalg og uddannelsesovergang, særligt i forhold til de videregående uddannelser.
Se bidrag

Jeppe Bundsgaard

Professor, DPU - Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
Professor i danskfagets didaktik ved DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.
Se bidrag

Jeppe Druedahl

Lektor, Københavns Universitet
Jeppe Druedahl er lektor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Han forsker i makroøkonomi, økonomiske kriser og opsparing og forbrug.
Se bidrag

Jes Bak Sørensen

Sundhedsforsker, DEFACTUM, Region Midtjylland
Sundhedsforsker, cand.scient. i idræt og sundhed, ph.d. Forsker i social ulighed i sundhed hos forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM, Region Midtjylland.
Se bidrag

Jes Fabricius Møller

Lektor, Københavns Universitet
Ph.d., dr.phil. og lektor ved SAXO-Instituttet på Københavns Universitet. Møller forsker særligt i kultur-, lærdoms- og kirkehistorie i det 19. og 20. århundrede. Han har skrevet en række artikler og en biografi om Hal Koch og hans rolle i efterkrigstidens demokratiudvikling.
Se bidrag

Jes Lynning Harfeld

Lektor, Aalborg Universitet
Filosof, ph.d. i bioetik og lektor ved Center for Anvendt Filosofi på Aalborg Universitet. Harfeld har forsket i dyreetik, miljøfilosofi og menneskets forhold til naturen i 15 år, deriblandt Benthams tidlige tanker om dyrerettigheder.
Se bidrag

Jes Søgaard

Professor, Syddansk Universitet
Professor i sundhedsøkonomi og direktør for Dansk Forskningscenter for Demografi (CPop) ved Syddansk Universitet. Har en lang forsker- og ledelseskarriere bag sig og forsker i dag især i demografisk sundhedsøkonomi. Foto: Tomas Bertelsen
Se bidrag

Jesper Erenskjold Moeslund

Biolog, Aarhus Universitet
Jesper Erenskjold Moeslund er biolog og forsker i biodiversitet på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Han står for udarbejdelsen af Den Danske Rødliste.
Se bidrag

Jesper Frøkjær Sørensen

Lektor, Aarhus Universitet
Jesper Frøkjær Sørensen er lektor på Aarhus Universitets Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Religionsvidenskab. Han forsker bl.a. i ritualer og har skrevet bogen Magi i Aarhus Universitetsforlags Tænkepause-serie. 
Se bidrag

Jesper Harbo Andersen

Forskningschef, ph.d., Norsk Institut for Vandforskning - Danmark
Forskningschef i NIVA Danmark, der er en dansk afdeling under Norsk Institut for Vandforskning. Ph.d. i akvatisk økologi. Forsker især i eutrofiering, biodiversitet, miljøfarlige stoffer og økosystem-baseret forvaltning af fjorde og havområder. Derudover har han været leder af en række store, internationale havprojekter, blandt andet BALANCE, HOLAS I og ØKOMAR.
Se bidrag

Jesper Majbom Madsen

Letor, Syddansk Universitet
Lektor ved Institut for Historie på Syddansk Universitet. Majbom Madsen har bl.a. forsket i Augustus-kulten, kulturmødet mellem Rom og den græske verden og den romerske historiker Cassius Dios forfatterskab.
Se bidrag

Jesper Vestermark Køber

Studielektor, Københavns Universitet
Jesper Vestermark Køber er ph.d. i historie med en afhandling om nyere dansk demokratihistorie. Jesper er ansat som studielektor ved Saxo-Instituttet, Københavns Universitet og har i de senere år arbejdet med dansk bibliotekshistorie, nordisk neoliberalisme og det borgerlige Danmarks ideologiske historie. Vestermark Køber har bl.a. udgivet bogen Det lille systemskifte (2022) i Aarhus Universitetsforlags serie 100 danmarkshistorier.
Se bidrag

Jesper von Seelen

Docent, UC Syd
Docent ved forskningsprogrammet Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme på UC Syd. Forsker i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, idrætsfaget samt implementering af bevægelse i skolen.
Se bidrag

Johanne Smith-Nielsen

Lektor, Københavns Universitet
Johanne Smith-Nielsen er ph.d. og lektor ved Center for Tidlig Indsats og Familieforskning på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. Hun forsker og underviser bl.a. i forældres og små- og spædbørns psykiske sundhed og tidlige tilknytning.
Se bidrag

John Rasmussen

Professor, Aalborg Universitet
John Rasmussen er professor ved Institut for Materialer og Produktion på Aalborg Universitet, hvor han især forsker i exoskeletter og kinematik.
Se bidrag

John V. Jensen

Museumsinspektør, Vardemuseerne
Cand. mag. i historie, filosofi og nordisk sprog og litteratur. Museumsinspektør ved Vardemuseerne. John V. Jensen har bl.a. skrevet om Nymindegabmalerne, maleren Otto Frello, minerydningen i 1945, Atlantvolden og udgivet værket Tyskere på flugt i Aarhus Universitetsforlags serie 100 danmarkshistorier. Han er i øjeblikket i gang med et forskningsprojekt om demokratiseringen af de tyske flygtninge.
Se bidrag

Johs. Nørregård Frandsen

Professor emeritus, Syddansk Universitet
Johs. Nørregård Frandsen er  professor emeritus i litteratur og kulturvidenskab ved Syddansk Universitets Institut for Kulturvidenskaber og tidligere leder af H.C. Andersen Centret. Han har skrevet artikler og bøger om blandt andre H.C. Andersen, Steen Steensen Blicher, Jeppe Aakjær, Arthur Krasilnikoff, Knud Sørensen og Jens Smærup Sørensen. Han er leder af projektet ”Danske Digterruter”.
Se bidrag

Jon Thulstrup

Historiker og ph.d.-studerende, SDU
Jon Thulstrup er historiker og ph.d-studerende ved Syddansk Universitet.
Se bidrag

Jonas Gejl Kaas

Adjunkt, Aarhus Universitet
Jonas Gejl Kaas er adjunkt på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han forsker i udenrigspolitik i Rusland med fokus på Ruslands nationale identitet.
Se bidrag

Jonatan Leer

Madkulturforsker, Aalborg Universitet
Adjunkt på Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. Forsker især i madkultur, bæredygtigt forbrug og maskulinitet.
Se bidrag

Jørgen E. Olesen

Professor og institutleder, Aarhus Universitet
Jørgen Eivind Olesen er professor og institutleder på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Han forsker selv i klima og landbrug og leder et institut, der forsker i samspillet mellem planter, jord, dyr, miljø, klima og mennesker.
Se bidrag

Jørgen Elklit

Professor emeritus, Aarhus Universitet
Dr.scient.pol. og professor emeritus ved Aarhus Universitet. Forsker i valg og vælgeradfærd ved danske folketings- og kommunalvalg, politiske partier, demokrati og demokratisering.
Se bidrag

Jørgen Meedom Staun

Lektor, Forsvarsakademiet
Ph.d. og lektor i international politik ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet. Jørgen Meedom Staun forsker primært i russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, russisk strategisk kultur og Ruslands politik i Arktis.
Se bidrag

Jørgen Møller

Professor, Aarhus Universitet
Professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Han har udgivet en stribe bøger om statsdannelse og demokratisering på internationale forlag som Oxford University Press og Routledge. Hans seneste bøger på dansk omfatter Hvorfor blev Europa ikke et imperium (Gyldendal) og tænkepausen Europa (Aarhus Universitetsforlag).
Se bidrag

Jørgen Trankjær Lauridsen

Professor, Syddansk Universitet
Professor i sundhedsøkonomi, Institut for virksomhedsledelse og økonomi, Syddansk Universitet. Medlem af Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe om ulighed i sundhed.
Se bidrag

Jørn Boisen

Lektor, Aarhus Universitet
Jørn Boisen er lektor i fransk på Københavns Universitet. Ved siden af en lang række værker om bl.a. fransk samfund, historie, idéhistorie og litteratur har han udgivet Albert Camus: En introduktion (2005).
Se bidrag

Jørn Hansen

Professor emeritus, Syddansk Universitet
Professor emeritus ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Forsker blandet andet i idrætshistorie nationalt og internationalt. Er forfatter til en række bøger om idræt og politik, herunder 'Verdensspillet' om fodboldens kulturhistorie.
Se bidrag

Julie Christiansen

Adjunkt, Syddansk Universitet
Adjunkt ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet og forsker ved DEFACTUM, Region Midtjylland. Forsker i sammenhængen mellem sociale relationer (ensomhed og social isolation) og helbred.
Se bidrag

Julie Hastrup-Markussen

Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet
Julie Hastrup-Markussen er cand.mag. og videnskabelig assistent ved Aarhus Universitet. Hun har for nylig afleveret sin ph.d.-afhandling om arv i engelsk litteratur fra 1837 til 1914. Hun har udgivet flere artikler om emnet og har redigeret en særudgave af tidsskriftet Slagmark om arv fra et idehistorisk perspektiv.
Se bidrag

Kai Kanafani

Adjunkt, Aalborg Universitet
Arkitekt og adjunkt ved Forskningsgruppen for Bygningers Bæredygtighed på BUILD ved Aalborg Universitet. Han forsker i klimaregnskaber for bygninger. BUILD er det tidligere Statens Byggeforskningsinstitut, som udover forskning også leverer anvisninger og understøtter udviklingen af bygningsreglementet.
Se bidrag

Kåre Lehmann Nielsen

Professor, Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet
Professor i genomik på Aalborg Universitets Institut for Kemi og Biovidenskab. Har siden år 2000 forsket i anvendelse af genomik og molekylærbiologi til at assistere og accelerere forædling af nye kartoffelsorter.
Se bidrag

Karen Bek-Pedersen

Ekstern lektor, Aarhus Universitet
Ekstern lektor på Aarhus Universitet Institut for Kultur og Samfund, Afdelingen for Religionsvidenskab, og på Institut for Kommunikation og Kultur, Afdelingen for Nordisk Sprog og Litteratur. Uddannet etnolog og folklorist fra University of Edinburgh. Forsker primært i nordisk mytologi og islandske sagaer.
Se bidrag

Karen Timmermann

Professor, DTU Aqua
Ph.d. i marin økologi og professor i biogeokemisk modellering. Forsker i menneske- og naturskabte påvirkninger af de kystnære farvande, særligt hvad angår næringsstoffers effekt på havmiljø og havnatur.
Se bidrag

Karina Kosiara-Pedersen

Partiforsker, lektor i statskundskab, Københavns Universitet
Lektor, Institut for Statskundskab, Center for Valg og Partier, Københavns Universitet. Forsker blandt andet i partimedlemskab, politisk rekruttering og valgkampagner. Forfatter til bogen ’Demokratiets Ildsjæle’ og medforfatter til ’Nordic Party Members: Linkages in Troubled Times’ om partimedlemmer. Foto: Michael Damm
Se bidrag

Karl Erik Sandsten

Postdoc, Københavns Universitet
Læge og ph.d. i psykiatri, ansat som postdoc på Institut for Neurovidenskab på KU. Har især forsket i skizofreni og har selv behandlet mennesker med skizofreni i flere år.
Se bidrag

Karsten Vrangbæk

Professor i sundhedspolitik, Københavns Universitet
Professor i sundhedspolitik og tilknyttet Center for Sund Aldring, Københavns Universitet. Forsker i aldring i et samfundsvidenskabeligt perspektiv og har bl.a. fokus på sundhedspolitik, økonomi og pensionspolitik. Samarbejder med europæiske og nordiske forskere om komparative studier indenfor sundheds- og velfærdspolitik.
Se bidrag

Kasper Bro Larsen

Professor, Aarhus Universitet
Professor i Det Nye Testamente og kristendommens tilblivelse ved Teologi på Aarhus Universitet. Forsker for tiden i evangelierne som antikke biografier og har bl.a. skrevet Tænkepausen Jesus.
Se bidrag

Kasper Green Munk

Ekstern lektor, Aarhus Universitet
Kasper Green Munk, ph.d. og ekstern lektor i Litteraturhistorie, Aarhus Universitet. Desuden oversætter, anmelder og i 2023 debuterende forfatter med essayet Rejse til krigens steder (Forlaget Atlanten), en fortsættelse af hans akademiske interesser fra bl.a. den prisvindende ph.d.-afhandling Krigens poetiske potentialer: Jünger, Sebald og kampen og kroppen i moderne krigslitteratur (Aarhus Universitet, 2011). (foto: Anne Green Munk)
Se bidrag

Kasper Grotle Rasmussen

Lektor, Syddansk Universitet
Ph.d., lektor ved Institut for Historie på Center for Amerikanske Studier, SDU. Grotle Rasmussen har i årevis forsket i politiske konspirationsteorier og særligt i et amerikansk perspektiv.
Se bidrag

Katrine Frøkjær Baunvig

Lektor, Aarhus Universitet
Katrine Frøkjær Baunvig er lektor og leder af Center for Grundtvigforskning ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, ph.d. og cand.mag. Baunvigs forskning angår (som Grundtvig forfatterskab) social sammenhængskraft i en bred forstand – i kærlighedsrelationer, religiøse fællesskaber eller i nationer.
Se bidrag

Katrine Stevnhøj

Ph.d., Københavns Universitet
Katrine Stevnhøj er ph.d.-stipendiat ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Hun forsker i protestbevægelser i Rusland og Belarus med fokus på emigration og transnational aktivisme.
Se bidrag

Kim Klyver

Professor, Syddansk Universitet
Kim Klyver er professor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet. Han forsker i iværksættere og små virksomheder og deres netværk.
Se bidrag

Kirsten Drotner

professor emerita, Syddansk Universitet
Kirsten Drotner er professor emerita i medievidenskab ved Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse ved Syddansk Universitet. Hun forsker i mediernes historiske betydning og i deres funktion for forskellige brugergrupper og har skrevet mere end 40 bøger, bl.a. om læsning af seriehæfter, Disney i Danmark og digital dannelse for børn og unge.
Se bidrag

Kirsten Gram-Hanssen

Professor, Aalborg Universitet
Kirsten Gram-Hansen er professor i bæredygtigt hverdagsliv ved Aalborg Universitet, hvor hun især har forsket i boliger, energiforbrug og praksisteori og er leder for Forskningsgruppen for Bæredygtige Byer og Hverdagspraksis. Hun har lige udgivet bogen ”Bæredygtig Praksisomstilling” fra Reitzels forlag om netop det emne.
Se bidrag

Kirstin Anderson Hansen

Kirstin Anderson Hansen er leder af dyretræning og forskning på formidlings- og forskningscentret Fjord og Bælt i Kerteminde. Hun har arbejdet med træning af blandt andet havpattedyr, fugle og store katte.
Se bidrag

Kjeld Fredens

Adj. professor, læge
Læge og adjungeret professor ved Aalborg Universitets Institut for Læring og Filosofi. Har været hjerneforsker ved Aarhus Universitet, seminarierektor, udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord Rehabilitering og vismand i Kompetencerådet. Forfatter til ni bøger, herunder ’Læring med kroppen forrest’, Hans Reitzels Forlag (2018), og medforfatter til ’Sundhedsfremme i hverdagen’, Forlaget Munksgaard (2011).
Se bidrag

Knud Michelsen

Seniorforsker, Arktisk Institut
Cand.mag. og seniorforsker ved Arktisk Institut. Ud over værker inden for litteratur og filosofi har han udgivet en række bøger om Knud Rasmussen, senest Rejsen til det oprindelige folk (2021). 
Se bidrag

Knud Ryom

Adjunkt, ph.d., Aarhus Universitet
Ph.d., adjunkt ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Forsker i fysisk aktivitet og lokalsamfundsindsatser, ofte med et særligt fokus på udsatte grupper. Bestyrelsesmedlem i netværket for kropslig dannelse, PL-net Danmark. Redaktør for Scandinavian Journal of Sport and Exercise Psychology.
Se bidrag

Kristian Bernt Karlson

Lektor i sociologi, Københavns Universitet
Lektor og ph.d. i sociologi, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Forsker i social arv i uddannelse og social mobilitet.
Se bidrag

Kristian Hegner Reinau

Lektor, Aalborg Universitet
Trafikforsker ved Forskningsgruppen for Godstransport ved Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet. Leder af Danish Research Center for Freight Transport.
Se bidrag

Kristian Hvidtfelt Nielsen

Lektor, Aarhus Universitet
Lektor og centerleder ved Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet. Forsker i videnskabshistorie og -kommunikation.
Se bidrag

Kristian Kidholm

Professor, Odense Universitetshospital
Ph.d. og professor ved Center for Innovativ Medicinsk Teknologi på Odense Universitetshospital. Kidholm er desuden medlem af det nationale Behandlingsråd under Danske Regioner.
Se bidrag

Kristian Nagel Delica

Lektor, Roskilde Universitet
Cand.scient.adm., ph.d. og lektor i byudvikling og byplanlægning ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet. Delica har igennem en årrække forsket i byudvikling, inspireret af blandt andre Bourdieu, og ofte med fokus på danske udsatte boligområder. Arbejder aktuelt på en bog om ghettolistens opkomst, historie og konsekvenser.
Se bidrag

Kristian Schultz Hansen

Professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Professor i arbejdsmiljøøkonomi på NFA. Økonom med ph.d. i sundhedsøkonomi. Har forsket i økonomisk evaluering i sundhedsvæsenet på bl.a. Københavns Universitet.
Se bidrag

Kristina Bakkær Simonsen

Lektor, Aarhus Universitet
ph.d. og lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Hun forsker bl.a. i integrationspolitik, politisk retorik, national identitet og danskernes holdning til indvandring. Foto: Lars Svankjær, Videnskabernes Selskab
Se bidrag

Kurt L. Frederiksen

Mag.art.
Mag.art. i nordisk litteratur og cand.mag. i dansk og filmvidenskab. Foruden nogle historiske romaner har han skrevet en perlerække af biografiske værker, bl.a. om danske grønlandsfarere, opdagelsesrejsende og forfattere – senest Holger Drachmann. Vi vil fred her til lands (2020).
Se bidrag

Lars Boje Mortensen

Professor, Syddansk Universitet
Lars Boje Mortensen er professor i antikkens og middelalderens kulturhistorie og leder af Centre for Medieval Literature ved Syddansk Universitet. Hans forskningstyngdepunkter ligger inden for middelalderens latinske litteratur, intellektuel og litterær historie, krøniker og den klassiske romerske litteraturs reception i højmiddelalderen. Han udgav i 2018 en introduktion til Saxo i serien 100 Danmarkshistorier (Aarhus Universitetsforlag) og arbejder i øjeblikket med redaktion af en Companion to Saxo Grammaticus som skal udkomme hos Brill i 2023.
Se bidrag

Lars Breum Christiansen

Lektor, Syddansk Universitet, og centerleder på FIIBL
Lektor i forskningsenheden Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, og centerleder i FIIBL, Forsknings og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring. FIIBL er et samarbejdscenter mellem UCL, UCSYD og SDU.
Se bidrag

Lars Erslev Andersen

Seniorforsker, DIIS
Lars Erslev Andersen er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Han forsker i teorier om verdensorden, civilisationsmyter og identitet, USA’s mellemøstpolitik og Kinas engagement i Mellemøsten.
Se bidrag

Lars Hovbakke Sørensen

Lektor, Professionshøjskolen Absalon
Lars Hovbakke Sørensen er lektor, ph.d. ved Professionshøjskolen Absalon og blandt andet forfatter til bogen Europas historie - fra oldtiden til i dag (2020), hvor han sammenligner den historiske og politiske udvikling i de europæiske lande.  
Se bidrag

Lars Johannsen

lektor, Aarhus Universitet
Lars Johannsen er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han forsker i demokratisering i Baltikum og internationale forhold.
Se bidrag

Lars Kjerulf Petersen

Seniorforsker, Aarhus Universitet
Lars Kjerulf Petersen er seniorforsker på Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet. Han forsker i miljøsociologi, forbrug og miljøkommunikation.
Se bidrag

Lars Østergaard

Professor, ledende overlæge
professor og ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital
Se bidrag

Lars Qvortrup

Professor, Aarhus Universitet
Professor ved DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Forsker blandt andet i skoleledelse, skoleudvikling, inklusion og trivsel.  Han er bl.a. medlem af bestyrelsen for ISIS Katrinebjerg og International Advisory Board for forskningscentret ICT&S Center i Salzburg. Han er medlem af redaktionen for to internationale peer review-tidsskrifter: Cybernetics & Human Knowing og Seminar.net.
Se bidrag

Lars Rasborg

Cand.psych., børnepsykolog
Pædagog, cand.psych. og specialist i klinisk børnepsykologi. Arbejder i privat praksis, hvor han blandt andet rådgiver forældre og træner pædagoger og lærere. Står bag en række artikler og bøger, bl.a. bogen ’Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis’, Akademisk Forlag, 2021 (fagfællebedømt). Fotograf: Ricky John Molloy
Se bidrag

Lasse Raaby Gammelgaard

Lektor, Aarhus Universitet
Ph.d. og lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur – Nordisk Sprog og Litteratur på Aarhus Universitet. Forsker i galskabslitteratur og humanistisk sundhedsvidenskab og har bl.a. skrevet om satire og vrede i Holbergs komedier.
Se bidrag

Laura Feldt

lektor, Syddansk Universitet
Laura Feldt er religionsforsker på Syddansk Universitet. Hun har i sin forskning bl.a. fokus på hvordan fortællinger former identitet; herunder hvordan bl.a. kvindernes roller i Biblen, Torahen, og i mytologiske og populærkulturelle fortællinger er med til at forme vores opfattelser og idealer.
Se bidrag

Lea Skewes

Postdoc, Aarhus Universitet
Lea Skewes er postdoc på Institut for Kultur og Samfund - Interacting Minds Centre på Aarhus Universitet. Hun forsker i socialpsykologi, køn og kønsdiskrimination.
Se bidrag

Lea Wierød Borčak

Seniorforsker, Center for Grundtvigforskning ved Aarhus Universitet
Lea Wierød Borčak er seniorforsker og formidler ved Sangens Hus i Herning og på Center for Grundtvigforskning ved Aarhus Universitet.
Se bidrag

Lene Nyboe Jacobsen

Forskningsfysioterapeut, Region Midtjylland
Forskningsfysioterapeut ved Forskningsenheden for Depression og Angst, Psykiatrien i Region Midtjylland.
Se bidrag

Lene Tanggaard

Professor, Aalborg Universitet og Rektor, Designskolen Kolding.
Lene Tanggaard er professor i pædagogisk psykologi ved Aalborg Universitet, hvor hun bl.a. har forsket i læring og kreativitet, og er samtidig rektor for Designskolen Kolding. Hun har en lang række bøger bag sig, både akademiske og populære. Senest bogen Vanebrud om at bryde eller grundlægge varige vaner.
Se bidrag

Lene Vinther Andersen

Historiker
Lene Vinther Andersen (f. 1977) er historiker og arkivar på Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek. Hun elsker at læse, genfortælle, skrive om og undervise i sagn, eventyr, magi og folketro.
Se bidrag

Line Vestergaard Knudsen

Cand. mag. i europæisk etnologi, ph.d. og lektor på Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet. Hun er tilknyttet Center for Studier i Kulturarv, Limfjordsmuseernes Samvirke/Aalborg Universitet, og forsker bl.a. i sommerhusets kulturhistorie.
Se bidrag

Lisanne Wilken

Lektor, Aarhus Universitet
Lisanne Wilken er lektor i Europastudier på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. I sin forskning beskæftiger hun sig bl.a. med den franske sociolog Pierre Bourdieu samt Det Internationale Melodi Grand Prix.
Se bidrag

Lisbeth Ottosen

Professor, Danmarks Tekniske Universitet
Leder af DTU Bygs sektion for materialer og holdbarhed samt for instituttets fokusområde om cirkulært byggeri. Forsker i, hvordan byggematerialer og industriaffald kan genanvendes og i metoder til at dokumentere egenskaber ved materiale med henblik på genbrug.
Se bidrag

Lise Busk-Jensen

Litteraturforsker
Lise Busk-Jensen er mag. art. i litteraturvidenskab, tidligere lektorvikar på Københavns Universitet og dr. phil. på afhandlingen ”Romantikkens forfatterinder”. Hun har i mere end 40 år skrevet bøger og artikler om europæiske og nordiske forfatterinder.
Se bidrag

Lise Hestbæk

Professor, Syddansk Universitet
Professor i muskel- og skeletbesvær ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, og seniorforsker på Kiropraktorernes Videnscenter. Ph.d.
Se bidrag

Liv Starheim

Lektor, Syddansk Universitet
Liv Starheim er arbejdsmiljørådgiver og lektor på Syddansk Universitet på Institut for Teknologi og Innovation. Hun er uddannelsesleder på masteruddannelsen i arbejdsmiljøledelse, og hun forsker i psykosocialt arbejdsmiljø og ledelse.
Se bidrag

Lone Simonsen

Professor, RUC
Lone Simonsen er professor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø ved RUC og leder af PandemiX Center, der kombinerer sundhedsdata med medicinalhistorie, epidemiologi, demografi, geografi, matematisk modellering og bioinformatik. Hun har tidligere arbejdet ved Centers for Disease Controls (CDC), National Institutes of Health (NIH) og Verdenssundhedsorganisationen WHO i USA.
Se bidrag

Lotte Bjergbæk

Lektor, Aarhus Universitet
Lotte Bjergbæk er lektor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet og har især forsket i DNA-teknologi. Og så er hun forfatter til bogen DNA, som er en del af serien Tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag.
Se bidrag

Lotte Thrane

Lektor emeritus, Københavns Universitet
Dr. phil, lektor emeritus ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Thrane har bl.a. skrevet Længselsbilleder. En beretning om forførelse, skrift og passion (1999), Tusmørkemesteren. Ti kapitler om Lorenz Frølich og hans tid (2008, disputats), Vildfugl og verdensborger (2015) og Maske og menneske. Asta Nielsen og hendes tid (2019).
Se bidrag

Louise Meldgaard Bruun

Specialpsykolog, Aarhus Universitetshospital
Louise Meldgaard Bruun, psykolog og specialpsykolog på Aarhus Universitetshospital. Ekstern lektor ved Aarhus Universitet. Forfatter til bl.a.  ’Saml tankerne’ (2014) og ’Skarpe tanker – styrk dine kognitive færdigheder’ (2017) samt flere artikler og fagbøger om kognition.
Se bidrag

Louise Nyholm Kallestrup

Lektor, Syddansk Universitet
Louise Nyholm Kallestrup er ph.d. og lektor i historie ved Syddansk Universitet. Kallestrup er leder af projektet Witchcraft and the Godly State (GODWIT) finansieret af DFF og Veluxfonden, og forsker bl.a. i trolddoms- og kriminalitetshistorie og religiøse forestillinger i renæssancen. Hun har bl.a. udgivet Heksejagt (2020) i Aarhus Universitetsforlags serie 100 danmarkshistorier. (foto: Montgomery)
Se bidrag

Louise Rosendal Bang

Ph.d-stipendiat, Aarhus Universitet
Ph.d.-stipendiat ved DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Forsker i tekstæstetiske samtaler og litteraturundervisning.
Se bidrag

Louise Yung Nielsen

Lektor, Roskilde Universitet
Lektor i medievidenskab ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Louise Yung Nielsen forsker i digitale medier med særlige fokuspunkter inden for digital kultur, influencers og internet celebrities, digitale kroppe, platformsøkonomi og affektivt arbejde..
Se bidrag

Mads Krogh

Lektor, Aarhus Universitet
Mads Krogh er lektor ved Musikvidenskab på Aarhus Universitet. Her forsker han særligt i populærmusikkens kultur, og har bl.a. dykket særligt ned i dansk og skandinavisk HipHop-kultur. Han undersøger også selve musikbranchen og dens medier – og arbejder lige nu særligt med genrer og algoritmer i streamning af musik.
Se bidrag

Mads Ravn

Forskningschef og museumsinspektør, Vejlemuseerne.
Forskningschef og museumsinspektør på Vejlemuseerne. Har studeret arkæologi og historie ved Aarhus Universitet og socialantropologi og arkæologi ved Cambridge Universitet. Ph.d. i arkæologi. Bestyrelsesmedlem på Kon-Tiki Museet i Oslo. Har arbejdet som assistent professor, forskningschef og sektionsleder ved universiteterne i Stavanger og Oslo.
Se bidrag

Mads Rosendahl Thomsen

Professor, Aarhus Universitet
Professor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet. Han har forsket i verdenslitteratur, litteraturhistorieskrivning og det posthumane. I de senere år har han arbejdet med digitaliseringens metodiske udfordringer til litteraturvidenskaben.
Se bidrag

Mads Uffe Pedersen

Professor, Aarhus Universitet
Mads Uffe Pedersen forsker i rusmidler. Han er er professor på Center for Rusmiddelforskning ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Se bidrag

Magnus Paulsen Hansen

Lektor, Roskilde Universitet.
Magnus Paulsen Hansen er lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Han forsker i beskæftigelsespolitik og har bl.a. udgivet bogen The moral economy of activation. Han skal snart i gang med et større forskningsprojekt sammen med Sabina Pultz om (u)værdighedserfaringer blandt mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og bosiddende i udkantsområder.
Se bidrag

Mai-Britt Guldin

Seniorforsker, Aarhus Universitet
Mai-Britt Guldin er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og supervision og seniorforsker og underviser på Forskningsenheden for almen praksis og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Hun har skrevet 5 bøger om sorg, og er en travl underviser og foredragsholder. Hun arbejder desuden med mennesker i sorg i Center for Sorgterapi.
Se bidrag

Malene Freudendal-Pedersen

Professor, Aalborg Universitet
Malene Freudendal-Pedersen er professor i byplanlægning ved Aalborg Universitet, hvor hun leder forskningsgruppen ”Planning for Urban Sustainability (PLUS)”. Hun har især forsket i sammenhængen mellem hverdagspraksisser, teknologier og samfund på transportområdet, som bl.a er behandlet i bogen Mobility in Daily Life: Between Freedom and Unfreedom. I øjeblikket fokuserer hendes forskning på overgangen til bæredygtig mobilitet og dennes indvirkning på hverdagslivet, samfund og byer.
Se bidrag

Marc Abrahams

Matematiker, redaktør og 'opfinder' af Ig Nobel Prize
Marc Abrahams er uddannet matematiker og redaktør. I 1991 'opfandt' han Ig Nobel Prisen og har lige siden været ceremonimester ved de årlige uddelinger på Harvard University. Han er redaktør for tidsskriftet Annals of Improbable Research.
Se bidrag

Marc Hye-Knudsen

lab manager, Aarhus Universitet
Marc Hye-Knudsen er lab manager ved institut for økonomi på Aarhus Universitet. Han forsker særligt i, hvad det er, der får os til at grine – og hvorfor.
Se bidrag

Marie Fjellerup Bærndt

Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet
Marie Fjellerup Bærndt er antropolog og ph.d.-studerende ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. Hun forsker i, hvordan unge muslimske kvinder navigerer i den danske alkohol- og festkultur.
Se bidrag

Marie Koldkjær Højlund

Adjunkt, Aarhus Universitet
Marie Koldkjær Højlund er adjunkt på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet, hvor hun forsker i lydmiljøer. Ved siden af forskningen er hun lyddesigner og udgiver musik under kunstnernavnet Kh Marie.
Se bidrag

Marie Kolling

Seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier
Marie Kolling er antropolog og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Hun har udført langvarige feltstudier i fattige samfund siden 2003 og længst i Brasilien, hvor hun også er tilknyttet Federal University of Bahia. Hun skriver om aktuelle anliggender og politik i Brasilien.
Se bidrag

Marie Vejrup Nielsen

Lektor, Aarhus Universitet
Marie Vejrup Nielsen er lektor ved afdeling for Religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Hun forsker i kristendom i dag – særligt folkekirken, men også øvrige kristne trossamfund og strømninger inden for samtidsreligion generelt.
Se bidrag

Marlene Wind

Professor i europæisk politik, Københavns Universitet
Professor i europæisk politik, Københavns Universitet, Statskundskab. Leder af Center for Europæisk Politik og med-grundlægger af iCourts, et grundforskningscenter på Juridisk Fakultet. Forsker i demokratisk tilbagegang i europæiske stater. Undersøger bl.a. hvordan vi mere effektivt kan måle, hvordan demokratiske institutioner undermineres indefra. Har skrevet en lang række bøger og artikler, bl.a. ’Death by a Thousand cuts – measuring democracy in the European Rule of Law corundrum’ i tidsskriftet Democratization og bogen ’Tribaliseringen af Europa – et forsvar for vores liberale værdier’, Gyldendal og Polity Press.
Se bidrag

Marta Kirilova

Tenure track-adjunkt, Københavns Universitet
Marta Kirilova er tenure track-adjunkt i dansk som andetsprog ved Københavns Universitet. Hun har forsket i holdninger til indvandrere i det danske samfund, jobsamtaler med udlændinge, sprog på arbejde, internationalisering på universiteterne og senest i tolkede retsmøder og psykoterapisamtaler.
Se bidrag

Martha Sif Karrebæk

Professor, Københavns Universitet
Martha Sif Karrebæk er professor i Flersprogethed/Dansk som andetsprog ved Københavns Universitet. Hun har arbejdet med børnehaver, indskoling, modersmålsundervisning, mad og sprog, tolkning og er nu i gang med et projekt om udenlandsk uddannet sundhedspersonale.
Se bidrag

Martin Bøgsted

Professor, Aalborg Universitet
Martin Bøgsted er professor i bioinformatik og statistik ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet og Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Han arbejder bl.a. med kunstig intelligens og big data inden for kræftbehandling og kroniske sygdomme.
Se bidrag

Martin Fredensborg Rath

Professor, Københavns Universitet
Martin Fredensborg Rath er professor ved Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet, hvor han og hans gruppe forsker i de biologiske mekanismer, der styrer udvikling og funktion af hjernens døgnrytmeregulerende system.
Se bidrag

Martin Korsbak Madsen

Ph.d., læge og post.doc., Rigshospitalet
Ph.d., læge og post.doc. ved Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet. Ansat ved Psykiatrisk Afdeling Svendborg. Martin har forsket i billeddannelse af hjernen med MR-scanning og PET-scanning, og hvordan det psykedeliske stof psilocybin virker i hjernen. Yderligere i et igangværende projekt, har Martin undersøgt om psilocybin kan virke gavnligt på den svære hovedpinesygdom Hortons hovedpine.
Se bidrag

Martin Wangsgaard Jürgensen

Dr. theol. og redaktør, Nationalmuseet
Martin Wangsgaard Jürgensen er dr. theol., redaktør og ansat ved Nationalmuseet, hvor han blandt andet forsker i sammenhængen mellem følelseskulturer, ritualer og kunst. Han har udgivet fagbogen Skrækvisioner. Den moderne gysers udvikling og udkommer med bogen Drømmenes Pris. H.P. Lovecrafts liv og værk i 2023.
Se bidrag

Mathias Bonde Korsgaard

Lektor, Aarhus Universitet
Lektor i medievidenskab på Aarhus Universitets Institut for Kommunikation og Kultur. Forsker og underviser i film og audiovisuelle medier. Siden 2019 har han været chefredaktør for filmtidsskriftet 16:9.
Se bidrag

Mathias Clasen

Lektor, Aarhus Universitet
Mathias Clasen er lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Han forsker i horror og er leder af Recreational Fear Lab.
Se bidrag

Melinda Magyari

Neurolog og overlæge, Rigshospitalet
Neurolog, forskningslektor og overlæge ved Rigshospitalet. Hun er tilknyttet Dansk Multipel Sclerose Center og forsker bl.a. i epidemiologi og kønsforskellige i sclerose, socioøkonomiske konsekvenser af sclerose og sygdomsmodificerende behandlinger for MS.
Se bidrag

Merete Nordentoft

professor og overlæge, Psykiatrisk Center København
Merete Nordentoft leder flere forskningsprojekter bl.a. om, hvordan man kan bruge Virtual Reality i behandling af angstlidelser og skizofreni. Hun forsker også i selvmordsadfærd samt genetiske og miljømæssige årsager til psykiske lidelser. Herudover er hun forfatter til bogen ’Hvordan skaber vi fremtidens psykiatri?’
Se bidrag

Mette Boritz

Museumsinspektør, Nationalmuseet
Ph.d. og museumsinspektør på Nationalmuseet. Mette Boritz er uddannet etnolog og har i mange år arbejdet med dansk kulturhistorie og dagligliv, herunder traditioner. Hun har specialiseret sig i formidling på museer og har skrevet ph.d. om emnet.  
Se bidrag

Mette Skak

Lektor og Rusland-ekspert, Aarhus Universitet
Mette Skak er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, hvor hun forsker i Rusland, stormagter og sikkerhedstjenester. Sammen med Carsten Jensen har hun skrevet antologien ’Putins Rusland’, Forlaget Frydenlund 2022. I 2021 fik hun en international pris for bedste seniorpaper om Rusland som stormagt.
Se bidrag

Mette Thunø

Lektor, Aarhus Universitet
Mette Thunø er lektor og ph.d. i kinastudier ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Hun forsker i kinesiske samfundsforhold, med særligt fokus på migration, diplomati, globalisering, internationale relationer, de sociale medier og den kinesiske diaspora.
Se bidrag

Mette Volquartzen

Postdoc, Københavns universitet
Ph.d. i jura og cand.mag. i historie. Ansat som postdoc ved Københavns Universitet. Har forsket i og skrevet afhandling om samarbejde mellem politi og private vagter. Har udgivet bogen Politi og privat vagtvirksomhed på DJØF Forlag.
Se bidrag

Mette Zølner

Professor, Aarhus Universitet
Mette Zølner er professor  i Interkulturelle Studier på Aarhus Universitet. Hun forsker i organisationer, kultur og global mobilitet og har i sin forskning beskæftiget sig med kollektive identiteter i Frankrig.
Se bidrag

Mia Beck Lichtenstein

Psykolog og professor, Syddansk Universitet
Mia Beck Lichtenstein er psykolog og professor i digital psykiatri på Klinisk Institut, Forskningsenheden for Digital Psykiatri, Syddansk Universitet og Psykiatrien i Region Syddanmark. Har udgivet bøgerne ’Besat af træning’ og ’Find træningsbalancen’, som er udgivet på Dansk Psykologisk Forlag.
Se bidrag

Michael Bang Petersen

professor, Aarhus Universitet
Michael Bang Petersen er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han forsker bl.a. i sammenhænge mellem politiske holdninger og adfærd på de sociale medier, herunder hvordan polarisering og had kommer til udtryk, samt hvorfor nogen deler og tror på misinformation, der spredes på diverse sociale medier.
Se bidrag

Michael Böss

Lektor emeritus, Aarhus Universitet
Dr.phil., historiker, forfatter og lektor emeritus ved Aarhus Universitet. Böss har skrevet en lang række bøger og artikler af både teoretisk, historiografisk og politologisk karakter, bl.a. om identitetshistorie, nationalisme og liberalisme.
Se bidrag

Michael Eigtved

Kulturforsker, Københavns Universitet
Lektor på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Forfatter til bogen ’PÅ – Begivenhedskultur fra selfie til scenekunst’, 2021.
Se bidrag

Michael Fehsenfeld

Postdoc, Aarhus Universitet
Postdoc på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Forsker i borgerdeltagelse, folkesundhed og organisationer.
Se bidrag

Michael Hviid Jacobsen

Professor i sociologi, Aalborg Universitet
Professor i sociologi på Aalborg Universitets Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Forsker bl.a. i følelser, afvigelse, kriminalitet, samfundsteori, metode og ikke mindst døden. Har i årenes løb enten skrevet eller redigeret 75 bøger og en omfattende mængde tidsskriftartikler og bogkapitler.
Se bidrag

Michael Linden-Vørnle

Astrofysiker og chefkonsulent, DTU Space
Astrofysiker og chefkonsulent på Institut for Rumforskning og -teknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU Space). Arbejder bredt inden for rumforskning – for tiden med fokus på rum-trusler og rumsikkerhed. Er også officer af reserven og er i dag med til at rådgive det danske forsvar i rumspørgsmål.
Se bidrag

Mikael van Deurs

Lektor, DTU Aqua
Ph.d. i havbiologi. Lektor på DTU Aqua. Forsker i akvatiske ressourcer, især fiskebestandenes produktivitet og betydningen af gunstige økologiske og klimatiske forhold.
Se bidrag

Mikkel Arendt

Specialpsykolog, ph.d., Aarhus Universitetshospital
Psykolog, ph.d., specialist i psykoterapi på Enheden for OCD og Angstlidelser, Aarhus Universitetshospital, Skejby. Lektor på Institut for Klinisk Medicin, Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitet. Medforfatter til bl.a. bøgerne ’Kort og godt om angst’, "Kognitiv terapi - nyeste udvikling", "Kognitiv terapi på tværs" og ’Social angst – en selvhjælpsbog’.
Se bidrag

Mikkel Flohr

Postdoc, RUC
Forsker bl.a. i social og politisk teori, filosofi og idehistorie, herunder historiske og samtidige forestillinger om "folket" og deres betydning for forståelsen af demokrati og populisme.
Se bidrag

Mikkel Storm Jensen

Militær forsker, Forsvarsakademiet
Major, cand.polit. og militær forsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Han forsker i cyberkonflikt og cyberstrategi, herunder brugen af cyberdomænet i interstatslig konflikt og konkurrence på strategisk niveau.
Se bidrag

Mikkel Thorup

Professor, Aarhus Universitet
Mikkel Thorup er professor i Idéhistorie ved Aarhus universitet med speciale i den politiske og økonomiske tænknings historie. Han forsker bl.a. i globaliseringens idéhistorie og sociale betydning.
Se bidrag

Mitti Blakø

Post.doc., Rigshospitalet
Sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d, og ansat på Rigshospitalet som klinisk sygeplejespecialist/Post.doc, med forskningsfokus på de fysiske og psykiske følger af ensomhed hos patienter behandlet for hjertesygdom.
Se bidrag

Mogens Flindt

Lektor, Syddansk Universitet
Mogens Flindt er ph.d. og lektor i havbiologi ved Institut for Biologi på Syddansk Universitet. Han er forfatter og medforfatter til en lang række publikationer om havbiologi og havmiljø, og tilknyttet flere naturbeskyttelsesprojekter som ekspert/forsker.
Se bidrag

Mogens Vestergaard

Seniorforsker, Aarhus Universitet, praktiserende læge
Seniorforsker på Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, praktiserende læge i Lægefællesskabet Grenå og leder og initiativtager til projektet Deep End Denmark. Var fra 2010 til 2018 professor i klinisk epidemiologi, hvor han ledede en forskningsgruppe, som arbejdede med mentale lidelser, multisygdom og social ulighed. Åbnede derefter lægeklinik i Grenå i Norddjurs Kommune, hvor han arbejder med initiativer, der skal imødegå ulighed i sundhed.
Se bidrag

Mona Ameri Chalmer

Ph.d., Rigshospitalet
Mona Ameri Chalmer er læge, ph.d. og hovedpineforsker på Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet.
Se bidrag

Moritz Schramm

Lektor, Syddansk Universitet
Moritz Schramm er lektor på institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet. Han forsker i tyske samfundsforhold, historie og politik.
Se bidrag

Morten Arnika Skydsgaard

Medicinhistoriker, museumsinspektør på Steno Museet - Science Museerne
Forsker i medicinhistorie ved Aarhus Universitet og museumsinspektør på Steno Museet - Science Museerne. Redaktør på bogen “Kend din kropspolitik”. Hans primære forskningsområde er dansk lægevidenskab i 1800-1900-tallet. Foto: Poul Ib Henriksen
Se bidrag

Morten Dueholm

Lektor, Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet
Lektor ved Institut for Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet. Han forsker i at bruge DNA-sekventering af kortlægge og forstå mikroorganismer i komplekse økosystemer.
Se bidrag

Morten Hesse

Lektor, Aarhus Universitet
Morten Hesse er lektor på Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. Han forsker i rusmidler, misbrug og afhængighed. 
Se bidrag

Morten Hulvej Rod

Professor, Syddansk Universitet, og sundhedsfremmechef, Steno Diabetes Center Copenhagen
Professor på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Sundhedsfremmechef på Steno Diabetes Center Copenhagen. Ph.d., ​cand.scient.anth.
Se bidrag
Morten Madsen

Morten Madsen

Morten Madsen er professor og leder af SDUs Centre for Advanced Photovoltaics and Energy – Cape i Sønderborg. Han har i sin forskning blandt andet fokus på funktionelle materialer og tyndfilm, og deres anvendelser indenfor energiteknologier.
Se bidrag

Morten Schmidt

Lektor, Aarhus Universitet
Lektor på institut for klinisk medicin på Aarhus Universitet og hjertelæge på Aarhus Universitetshospital. Han forsker i hjertesygdomme og har bl.a. undersøgt de hjerte-kar-mæssige bivirkninger ved smertestillende medicin.
Se bidrag

Morten Sodemann

Overlæge, professor, Syddansk Universitet
Overlæge og professor på Syddansk Universitet. Forskningsleder på Indvandrermedicinsk Klinik ved Odense Universitetshospital, en klinik, han selv har grundlagt i 2008. Medlem af Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe om ulighed i sundhed. Næstformand i Dansk Selskab for Indvandrersundhed. Modtager af Folkesundhedsprisen i 2021. Forfatter til flere bøger, bl.a. ’Sårbar? Dét kan du selv være’ om sundhedsvæsenets rolle i patienters sårbarhed, og ’Dét du ikke ved får patienten ondt af’ om alt det, vi ikke ved om patienter med etnisk anden baggrund.
Se bidrag

Morten Winther

Seniorrådgiver, Aarhus Universitet
Morten Winther er seniorrådgiver ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet. Han står i spidsen for arbejdet med at opgøre Danmarks CO2-udslip fra transportsektoren og repræsenterer Danmark i flere internationale paneler på emissionsområdet.
Se bidrag

Nicolai von Eggers

Postdoc, Aarhus Universitet
Postdoc ved Afdeling for Filosofi og Idehistorie, Aarhus Universitet, med speciale i 'revolutionernes tidsalder' og fransk politik, tænkning og historie.
Se bidrag

Niels Bjerre-Poulsen

Lektor, Syddansk Universitet
Ph.d. i amerikansk historie fra University of California, Santa Barbara og er lektor på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.
Se bidrag

Niels Bo Poulsen

Militærhistoriker, institutchef, Forsvarsakademiet.
Ruslandsekspert og militærhistoriker. Institutchef ved Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier. Cand.mag. i historie og øststatskundskab. Ph.d. om Sovjetunionens efterforskning af nazisterne forbrydelser. Forfatter og medforfatter til en række bøger.
Se bidrag

Niels Christian Hvidt

Professor i eksistentiel og åndelig omsorg, Syddansk Universitet
Professor i eksistentiel og åndelig omsorg på Syddansk Universitets Institut for Sundhedstjenesteforskning, Forskningsenheden for Almen Praksis. Leder en forskningsgruppe om eksistentiel og åndelig omsorg i sundhedsvæsenet. Doktor i teologi - hans doktorafhandling blev i 2007 udgivet af Oxford University Press med forord af Pave Benedict XVI. Har forsket og undervist ved flere universiteter i udlandet, bl.a. som professor ved Ludwig Maximilian Universität München i 2013-14. Forfatter og redaktør af flere bøger og mere end 100 videnskabelige artikler.
Se bidrag

Niels Dalgaard

Ph.d., Københavns Universitet
Ph.d. i nordisk litteratur. Har beskæftiget sig med science fiction i omkring et halvt århundrede. Dalgaard har undervist på Københavns Universitet og skrevet adskillige bøger om genren. Han redigerer desuden fagtidsskriftet Proxima.
Se bidrag

Niels Kastfelt

Lektor emeritus, Københavns Universitet
Niels Kastfelt er historiker og lektor emeritus ved Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet. Han har arbejdet i og med Nigeria siden 1970'erne og har især forsket i forholdet mellem religion og samfund i Nigeria.
Se bidrag

Niels Wium Olesen

Lektor, Aarhus Universitet
Lektor i historie på Aarhus Universitet. Niels forsker i dansk og europæisk politisk historie, og har blandt anden udgivet bøgerne Poul Schlüters tid 1982-1993 (2018), Danmark besat (2005/2020) og Modstand (2020).
Se bidrag

Nikolaj K. Andersen

Ph.d. og forretningsleder, Teknologisk Institut
Nikolaj K. Andersen er forretningsleder på Teknologisk Institut, hvor han arbejder med nye teknologiers påvirkning på samfund og erhvervsliv. Han er ph.d. i statskundskab fra Aarhus Universitet, og har forsket og undervist i Kinas udenrigspolitik, international politisk økonomi og sikkerhedspolitik.
Se bidrag

Nina Weis

Professor, Københavns Universitet
Professor på institut for klinisk medicin på Københavns Universitet og overlæge på Infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. Hun forsker i infektionssygdomme med særligt fokus på virale infektioner.
Se bidrag

Ole Eggers Bjælde

Ph.d. og museumsinspektør ved Science Museerne, Aarhus Universitet’
Ole Eggers Bjælde er ph.d. i astrofysik og museumsinspektør ved Science Museerne ved Aarhus Universitet. Ole er fascineret af alle universets mysterier og er især optaget af mørkt stof, mørk energi og udforskningen af Solsystemet.
Se bidrag

Ole G. Mouritsen

Gastrofysiker, professor emeritus, Københavns Universitet
Professor emeritus dr. scient. i gastrofysik og kulinarisk fødevareinnovation ved Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet. Forfatter og japansk madambassadør. Forsker i fødevarer, smag og bæredygtighed.
Se bidrag

Ole Helmersen

Lektor, Copenhagen Business School
Lektor på Copenhagen Business School med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold. Forfatter til flere bøger om Storbritannien, bl.a. ’Brexit Britain: Global Britain eller Little England?’
Se bidrag

Ole Lauridsen

Tidligere lektor, Aarhus Universitet
Mag.art., tidligere lektor ved Handelshøjskolen Århus og Aarhus Universitet. Har udgivet bl.a. ’Hjernen og læring’ (Akademisk Forlag, 2016) og ’Læring i praksis’ (Aarhus Universitetsforlag, 2017).
Se bidrag

Osman Skjold Kingo

Lektor, Aarhus Universitet
Lektor i udviklingspsykologi ved Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning, Aarhus Universitet. Han har primært forsket i små børns udvikling, børns forståelse af den fysiske verden og har de sidste mange år fokuseret på forskellige aspekter af børns hukommelse.
Se bidrag

Palle Rasmussen

Professor emeritus, Aalborg Universitet
Professor emeritus inden for uddannelses- og læringsforskning, Center for Uddannelsesforskning på Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
Se bidrag

Per Gundersen

Professor, Københavns Universitet
Professor i skov-økologi på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved KU. Han er oprindeligt uddannet kemi-ingeniør, har speciale i stoffernes kredsløb og har arbejdet med skove i fyrre år.
Se bidrag

Per Øhrgaard

Professor emeritus, CBS
Dr.phil. og professor emeritus ved Copenhagen Business School. Øhrgaard har bl.a. beskæftiget sig med Goethe og hans tid (som også er Humboldts), med moderne tysk litteratur og med tysk historie og nutid. Ved flere lejligheder har han talt dannelsens sag – naturligvis forgæves. (foto: Mette Andersen)
Se bidrag

Pernille Boye Koch

Forskningschef, Institut for Menneskerettigheder
Pernille Boye Koch er forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder. Hun forsker i offentlighed og aktindsigt, ministeransvar, god regeringsførelse, embedsmandsnormer og demokratisk kontrol med efterretningstjenester.
Se bidrag

Pernille Hermann

Lektor, Aarhus Universitet
Ph.d. og lektor i Nordisk Sprog og Litteratur på Aarhus Universitet. Hun har udgivet flere bøger om den norrøne litteratur, senest Mnemonic Echoing in Old Norse Sagas and Eddas (2022) og Myth, Magic and Memory in Early Scandinavian Narrative Culture, red. (2021). Hun har også skrevet en række artikler om sagaer og andre norrøne genrer samt om emner inden for dansk litteraturhistorie, bl.a. Leonora Christina Ulfeldts forfatterskab.
Se bidrag

Peter Bock Nielsen

Ph.d.-studerende, Lunds Universitet og Søren Kierkegaard Forskningscenteret, Københavns Universitet
Peter Bock Nielsen er ph.d.-stipendiat ved Lunds Universitet og Søren Kierkegaard Forskningscenteret, Københavns Universitet, hvor han forsker i forholdet mellem Tolstoj og Søren Kierkegaard. Han er desuden aktiv foredragsholder, lejlighedsvis oversætter fra russisk og medstifter af foreningen russolit.dk, som er en forening af unge ruslandseksperter, der ønsker at udbrede kendskabet til den russisksprogede litteratur.
Se bidrag

Peter Christensen Teilmann

Forfatter og direktør for Teatermuseet i Hofteatret
Peter Christensen Teilmann er forfatter og direktør for Teatermuseet i Hofteatret. Han er tidligere præsident for PERSPECTIV – Association of Historic Theatres in Europe 2013-2016 og formand for Nordisk Ministerråds Kultur- og kunstudvalg 2010-12. Teilmann har desuden været tilknyttet Københavns og Syddansk Universitet som censur siden 2004, og er medlem af bestyrelsen for bl.a. Odin Teatret – Nordisk Teaterlaboratorium. Han er forfatter til både skøn- og faglitterære bøger, bl.a. Holberg ind i det fjerde århundrede (2004) og Hofteatret i tiden 1767-2017 (2017).
Se bidrag

Peter Edelberg

Lektor, Københavns Universitet
Ph.d. og lektor i historie ved Saxo-Instituttet på Københavns Universitet. Edelberg har blandt andet forsket i køn og seksualitet, og arbejder lige nu med et projekt om LGBT-aktivismens historie i Skandinavien i det 20. og 21. århundrede. Han har desuden en forkærlighed for Tolkien, som han har læst og studeret siden han var barn, og følger stadig med i den faglige debat om Tolkiens litteratur, sprog og betydning.
Se bidrag

Peter Elsborg

Postdoc, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden
Postdoc på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden, og ekstern lektor på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Forsker i, hvordan man måler børns bevægelse, og hvordan man gennem interventioner skaber positiv udvikling. Har stiftet og er i bestyrelsen for netværket for kropslig dannelse, PL-net Danmark, og er ledende redaktør på tidsskriftet Scandinavian Journal of Sport and Exercise Psychology.
Se bidrag

Peter Holdt Christensen

Lektor, Copenhagen Business School
Ph.d. og lektor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School. Han forsker i menneskers adfærd på arbejdspladser – herunder bl.a. hybridarbejde, motivation og videndeling med udgangspunkt i organisationsteori, psykologi og socialpsykologi, bl.a. Maslows motivationsforskning.
Se bidrag

Peter Krustrup

Professor, Syddansk Universitet
Professor i sport og sundhed på Institut for Idræt og Biomekanik. Forsker i børne-, motions- og elitefodbold.
Se bidrag

Peter Lauritsen

Professor MSO, Aarhus Universitet
Peter Lauritsen, Professor MSO, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Forsker i overvågning, data og demokrati.
Se bidrag

Peter Mortensen

Lektor, Aarhus Universitet
Ph.d. og lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur – Engelsk på Aarhus Universitet. Han forsker i klima, miljøbevægelser og bæredygtighed i et økokritisk litterært perspektiv og har bl.a. skrevet om romantikkens betydning for moderne diskussioner om natur, miljø og bæredygtighed.
Se bidrag

Peter Nedergaard

Professor, Københavns Universitet
Peter Nedergaard er professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Han forsker i europæisk politik, som han har udgivet knap 50 internationale videnskabelige artikler og bogkapitler om. Han har bl.a. medredigeret og bidraget til bogen Handbook of Danish Politics fra 2020 på Oxford University Press. Til maj udgiver han et kapitel om det danske socialdemokrati i et europæisk perspektiv i bogen The Resistible Corrosion of Europe’s Centre Left After 2008, som udgives på Routledge.
Se bidrag

Peter Sandøe

Professor, Københavns Universitet
Sektionsleder og professor ved Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering på Københavns Universitet, leder af universitetets Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd. Peter Sandøe forsker bl.a. i dyreetik og dyrevelfærd.
Se bidrag

Peter Sunde

Professor, Aarhus Universitet
Professor ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet. Forsker i vilde pattedyr og fugles bestandsbiologi og forvaltning.  
Se bidrag

Peter Vuust

Professor, Aarhus Universitet
Peter Vuust er professor og leder af Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet. Han har en Ph.d. i Neurovidenskab og forsker inden for feltet musik og hjerneforskning. Han er desuden en dygtig jazzbassist.
Se bidrag

Peter Wessel Hansen

Arkivar, Københavns Stadsarkiv
Peter Wessel Hansen er ph.d. i historie og arkivar ved Københavns Stadsarkiv. Han har netop udgivet bogen ”Tiggeri forbudt” i Aarhus Universitetsforlags serie "100 Danmarkshistorier".
Se bidrag

Philipp Schröder

Professor, Aarhus Universitet
Philipp Schröder er professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Han forsker i international økonomi, økonomipolitik og virksomheders internationalisering.
Se bidrag

Pia Heike Johansen

Lektor, Syddansk Universitet
Landdistriktsforsker og sociolog. Lektor ved Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet. Leder af det tværgående forskningsprojekt ”Livskvalitet i landdistrikter og yderområder”, hvor hun forsker i livskvalitet i hverdagslivet.
Se bidrag

Pil Dahlerup

dr.phil
Litteraturhistoriker. Københavns universitet 1969-2009. Har bl.a. skrevet Det moderne gennembruds kvinder (1983, disputats), Dansk litteratur. Middelalder (1998), Sanselig senmiddelalder (2010), Litterær reformation (2016).
Se bidrag

Poul Duedahl

Professor, Aalborg Universitet
Ph.d. og professor i historie ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. Duedahl forsker i og har udgivet en række prisvindende bøger om moderne kulturhistorie, bl.a. Ondskabens øjne og Velkommen på bagsiden. Danmarkshistorien på vrangen. Han er desuden anmelder og klummeskribent på Weekendavisen.
Se bidrag
Qian Janice Wang

Qian Janice Wang

Adjunkt, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
Qian Janice Wang er adjunkt på Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet. Hun forsker i sansernes samspil i forbindelse med fødevareindtag. Studerer til Master of Wine, som er den måske mest anerkendte uddannelse inden for vinverdenen.
Se bidrag

Rasmus Brun Pedersen

ph.d. og lektor, Aarhus Universitet
Rasmus Brun Pedersen er ph.d. og lektor i international politik. Han fokuserer i sin forskning primært på dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik og på småstaternes rolle i international politik. Han har ligeledes beskæftiget sig med europæisk og transatlantiske sikkerhedsspørgsmål i den nye verdensorden.
Se bidrag

Rasmus Dahlberg

Lektor, Forsvarsakademiet
Rasmus Dahlberg er cand.mag. i historie og ph.d. i katastrofevidenskab med speciale i beredskabs- og katastrofeforskning. Han er lektor ved Forsvarsakademiets Center for Arktiske Sikkerhedsstudier på Institut for Strategi og Krigsstudier. (foto: Christina Simonia)
Se bidrag

Rasmus Ejrnæs

Seniorforsker, Aarhus Universitet
Rasmus Ejrnæs er seniorforsker på Institut for Ecoscience - Biodiversitet på Aarhus Universitet. Han forsker i biodiversitet.
Se bidrag

Rasmus K. Storm

Analyse- og forskningschef, Idrættens Analyseinstitut
Rasmus K. Storm, ph.d. og analyse- og forskningschef på Idrættens Analyseinstitut. Han har særligt interesse og viden inden for kommercialiseringen af dansk (elite-)idræt og problemstillinger relateret til konsekvenserne af denne udvikling - både for klubberne, udøverne/spillerne og samspillet med det omgivende samfund.
Se bidrag

Rasmus Sinding Søndergaard

Seniorforsker, DIIS
Rasmus Sinding Søndergaard forsker i USA’s udenrigspolitik. Han undersøger særligt amerikanske visioner for menneskerettigheder og demokratiudbredelse samt spændinger mellem liberale værdier og nationale sikkerhedsinteresser. Han er desuden interesseret i diplomati, global orden, internationale organisationer og transatlantiske relationer.
Se bidrag

Rikke Brandt Broegaard

Seniorforsker, Center for Regional- og Turismeforskning
Seniorforsker, Center for Regional- og Turismeforskning, og lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Forsker i landdistriktsudvikling med fokus på stedseffekter af eksterne investeringer.
Se bidrag

Rikke Frank Jørgensen

Seniorforsker, Institut for Menneskerettigheder
Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder og ekstern lektor i kommunikation på Københavns Universitet. Hun har i mange år beskæftiget sig med forholdet mellem teknologi og menneskerettigheder og er aktuelt optaget af techgiganters indvirkning på borgernes rettigheder og af udviklingen af den digitale velfærdsstat. Hun har skrevet og redigeret flere bøger, og er medlem af regeringens ekspertgruppe om Tech-giganter samt Copenhagen Tech Policy Forum.
Se bidrag

Rikke Lund

Professor, Københavns Universitet
Rikke Lund er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Hun forsker i social ulighed i sundhed og sammenhængen mellem sociale relationer og helbred.
Se bidrag

Rita Goldberg

Harvard University
Rita Goldberg underviser i komparativ litteratur på Harvard University i Cambridge, Massachusetts, USA. Hun forsker i kvindelitteratur, europæisk litteratur og er desuden forfatter til en lang række bøger. Hun
Se bidrag

Sara Dybris McQuiad

Lektor, Aarhus Universitet
Sara Dybris McQuaid er lektor i britisk og irsk historie, samfund og kultur på Aarhus Universitet. Hun har skrevet sin ph.d. på Queen's University i Belfast og har beskæftiget sig med den nordirske fredsproces i 25 år.
Se bidrag

Sarah Mygind

Adjunkt, Aarhus Universitet
Sarah Mygind er adjunkt ved Litteraturhistorie og Center for børns litteratur og medier, samt leder af Center for Litteratur mellem medier på Aarhus Universitet. Hun forsker blandt andet i børne- og ungdomslitteraturens forbindelser på tværs af medier, transmediale praksisser i samtidig litterær kultur, samt børn og unges litterære praksisser.
Se bidrag

Sasja Emilie Mathiasen Stopa

Postdoc, Aarhus Universitet
Sasja Emilie Mathiasen Stopa er postdoc ved afdeling for teologi, Aarhus Universitet, og forsker blandt andet i Martin Luthers teologi og indflydelsen fra luthersk teologi på dansk samfundsudvikling med fokus på tillidskultur. Hun er forfatter til bogen Ære  i Aarhus Universitetsforlags bogserie Tænkepauser.
Se bidrag

Sebastian Egholm Lund

Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet
Sebastian Egholm Lund er ph.d.-studerende i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet. Han forsker i, hvordan franske og britiske science fiction-forfattere i perioden 1878-1911 forestillede sig, at man via teknologien kunne kontrollere temperaturen, så den passede til menneskehedens unikke behov. Projektet vil vise, at klimateknologiske indgreb – som fx solar geoengineering – har en fiktiv fortid: at skønlitteratur historisk set har været med til at forestille sig modifikationen af Jordens klima.
Se bidrag

Sebastian Olden-Jørgensen

Lektor, Københavns Universitet
Ph.d. og lektor i moderne historie ved Saxo-Instituttet på Københavns Universitet. Olden-Jørgensen forsker i 1500-, 1600- og 1700-tallets politiske og kulturelle historie og har bl.a. skrevet om Svenskekrigene, Peter Griffenfeld og Ludvig Holberg. (foto: Roberto Fortuna)
Se bidrag

Sidsel Harder

post.doc., Gent Universitet
Sidsel Harser er sociolog fra Københavns Universitet, ph.d. og arbejder som international postdoc-stipendiat på Gent Universitet i Belgien. Som de fleste andre danskere, ser hun meget porno.
Se bidrag

Sidsel Lond Grosen

Lektor, Roskilde Universitet
Institut for Mennesker og Teknologi ved Roskilde Universitet. Forsker i arbejdsliv.
Se bidrag

Sidsel Vive Jensen

Seniorforsker, VIVE
Skole- og integrationsforsker med særlig viden om etniske minoritetsbørn og sociale relationer. Cand.mag. og ph.d., seniorforsker på VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og tilknyttet TrygFondens Børneforskningscenter.
Se bidrag

Sigurd Lauridsen

Forskningsleder, Syddansk Universitet
Sigurd Lauridsen er forskningsleder og lektor på Statens Institut for Folkesundhed (SIF) på Syddansk Universitet. Hans forskningsinteresser omfatter mental sundhed, sundhedspolitik og etiske problemstillinger inden for neurologiske og/eller kroniske sygdomme samt patientvalg, involvering og prioritering i diabetes og demens, typisk i en tværgående samfundskontekst.
Se bidrag

Simon Nøddebo Balle

Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet
Simon N. Balle er ph.d.-studerende ved Teologi på Aarhus Universitet og forsker i robotters indvirkning på etik og menneskesyn.
Se bidrag

Sisse Fagt

Seniorrådgiver, DTU
Seniorrådgiver, DTU Fødevareinstituttet. Forsker i fødevarer, bæredygtighed og sundhedsfremme.
Se bidrag

Sofie Marie Koksbang

post.doc. Syddansk Universitet
Sofie Marie Koksbang er post.doc. på Center for Kosmologi og Partikelfysikfænomenologi, CP3-Origins, under Institut for Fysik, Kemi og Farmaci på Syddansk Universitet.
Se bidrag
Egyptologen Sofie Schiødt

Sofie Schiødt

Postdoc, Københavns Universitet
Sofie Schiødt er ansat i en forskerstilling som postdoc ved Københavns Universitet. Hendes postdoc-projekt, som er finansieret af Carlsberg fondet og fonden Edubba, afsluttes i år og har handlet om oversættelsen af den såkaldte ’Papyrus Louvre-Carlsberg’.
Se bidrag
Søren Andkjær fra SDU

Søren Andkjær

Lektor, Syddansk Universitet
Søren Andkjær er lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, SDU. Han forsker især i friluftsliv som kulturelt fænomen og uderummets betydning i et sundhedsmæssigt perspektiv.
Se bidrag

Søren Frank

Professor, Syddansk Universitet
Ph.d. og professor i litteraturvidenskab på Syddansk Universitet. Frank har bl.a. udgivet bøgerne A Poetic History of the Oceans (2022), Migration and Literature (2008), Giganternes skuldre: En fortælling om Manchester United (2008) og Salman Rushdies kartografi (2003). Han har også skrevet artikler om David Beckham, Michael Laudrup og Zlatan Ibrahimovich samt om bænkens betydning i fodbold.
Se bidrag

Søren Hauberg

Professor, Danmarks Tekniske Universitet
Professor på DTU Compute. Forsker i maskinlæring, geometri og statistik.
Se bidrag

Søren Hein Rasmussen

Ph.d. i historie
Søren er historiker med 25 års forskningskarriere på Aarhus Universitet bag sig.
Se bidrag

Søren Michael Sindbæk

Professor, Aarhus Universitet
Søren Michael Sindbæk er arkæolog og professor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Han forsker blandt andet i vikingetidens og middelalderens byer.
Se bidrag

Søren Munch Kristiansen

lektor, Aarhus Universitet
Søren Munch Kristiansen er lektor ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Han forsker i vand, jord og kemi og kombinerer i sin forskning koncepter fra geoscience, arkæologi, biologi og folkesundhedsvidenskab, for bedre at forstå, hvordan vi mennesker interagerer med vores miljø.
Se bidrag

Søren Riishøj

Lektor emeritus, Syddansk Universitet
Søren Riishøj er lektor emeritus fra Institut for Statskundskab, SDU. Som forsker har han især beskæftiget sig med den økonomiske og politiske udvikling i Øst- Centraleuropa. Han er medlem af Rådet for International Konfliktløsning (riko), Nyt Europa samt Helsingfors komiteen.
Se bidrag

Søren Sander

Ph.d., Københavns Universitet
Psykolog og ph.d. fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, og partner i virksomheden bag Samarbejde efter Skilsmisse.
Se bidrag

Søren Schultz Hansen

Ekstern lektor, CBS
Søren Schultz Hansen er uafhængig erhvervsforsker, forfatter og ekstern lektor på CBS. Han forsker i, hvordan det digitale påvirker vores demokrati, arbejds- og privatliv, samvær og relationer. Han har skrevet flere bøger om de digitale indfødte og den digitale verden, seneste “Unge stemmer i det digitale demokrati” fra 2021.
Se bidrag

Søren Vinther

Læge og ph.d.-studerende, Rigshospitalet
Søren er læge og ph.d.-studerende på Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet
Se bidrag

Stefan Iversen

Lektor, Aarhus Universitet
Ph.d. og lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur, leder af ph.d.-programmet Kunst, Litteratur og Kulturstudier på Aarhus Universitet. Iversen forsker i fortællinger og retorik og har blandt andet skrevet om Johannes V. Jensens eksperimenterende litteratur.
Se bidrag

Stefan Kjerkegaard

Lektor, Aarhus Universitet
Stefan Kjerkegaard er lektor i dansk og nordisk litteratur ved Aarhus Universitet. Han har skrevet bøger om Per Højholt, humor og det selvbiografiske i samtidslitteraturen. Han er medlem af bedømmelsesudvalget for Nordisk Råds Litteraturpris og leder af forskningsprojektet Young Literary Practices (YoungLit). Exploring Current Transformations of the Literary System, der løber fra 2023-2027.
Se bidrag

Stig Jensen

Lektor, Københavns Universitet
Stig Jensen er cand.scient.pol. og har en ph.d. i geografi. Han har været i Afrika under adskillige afrikanske fodboldmesterskaber og verdensmesterskaber. Han arbejder til daglig som lektor ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet og er leder af forskningsplatformen Miljø, klima og bæredygtighed.
Se bidrag

Stiig Markager

Professor, Aarhus Universitet
Professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Uddannet havbiolog.
Se bidrag

Stine Frydendal

Adjunkt, Københavns Universitet
Ph.d. og adjunkt ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Frydendal forsker i idrætssociologi og relationen mellem ungdomskultur og idrætskultur.
Se bidrag

Stine Gotved

Lektor, IT-Universitetet
Cybersociolog og lektor på IT-Universitetet i København. Hun forsker bl.a. i digital begravelses- og mindekultur.
Se bidrag

Susanna Søberg

ph.d. i metabolisme
Susanna er ph.d. i metabolisme. Hun er selvstændig og driver Soeberg Institute, er forfatter og bidrager til et forskningsprojekt ved Københavns Universitet af, hvordan vinterbadning påvirker det brune fedt og udviklingen af diabetes.
Se bidrag

Susanne William Rasmussen

Antikhistoriker, dr.phil. og ph.d.
Dr.phil. og ph.d. i antikhistorie og religionssociologi fra Københavns Universitet. Har bl.a. skrevet bøgerne ’Kulturmøder og religiøse fjendebilleder i antikken og nutidens Europa’ (2018) og ’Politikens bog om romerne’ (2006 & 2008).
Se bidrag

Sussie Pagh

Seniorforsker, Aalborg Universitet
Biolog og ph.d., ansat ved Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet. Forsker især i rovdyr.
Se bidrag

Svend Rybner

Historiker
Svend Rybner er historiker med speciale i fodbold og Spanien. Han har skrevet talrige artikler og bøger om de to emner og er formand for filmfestivalen ”Shoot! Copenhagen Footbal Festival”.
Se bidrag

Svend Skriver

Lektor, Københavns Universitet
Ph.d., lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Skriver forsker i dansk skønlitteratur, herunder Kim Leine og Mathilde Walter Clark, og er desuden litteraturanmelder ved Kristeligt Dagblad.
Se bidrag

Svend-Erik Skaaning

Professor, Aarhus Universitet
Svend-Erik Skaaning er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han forsker i definitionen, målingen og forklaringen af demokrati og menneskerettigheder.
Se bidrag

Tanya Karoli Christensen

Professor ved Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet
Professor ved Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet og udfører som Danmarks eneste specialist i retslingvistik analyser for politiet i forbindelse med kriminalsager.
Se bidrag

Tea Trillingsgaard

Lektor, Aarhus Universitet
Lektor, leder af forskningsenheden for par- og familieforskning på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Se bidrag

Telli Betül Karacan

Cand.scient.pol
Telli Betül Karacan er uddannet cand.scient.pol. og har bl.a. arbejdet for DIIS med at analysere transnationale ekstremistiske bevægelser. Hun  er i dag ansat som konsulent i Cybernauterne, hvor hun bl.a. beskæftiger sig med digitale hadfællesskaber.
Se bidrag

Terese Sara Høj Jørgensen

Lektor, Københavns Universitet
Lektor på Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Leder forskningsgruppen Social Epidemiologi. Forsker bl.a. i social ulighed i sundhed.
Se bidrag

Thomas Bregnballe

Seniorforsker, Aarhus Universitet
Thomas Bregnballe er seniorforsker på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Han forsker i vandfugle bl.a. skarvers populationsdynamik og demografi.
Se bidrag

Thomas Budde Christensen

Lektor, RUC
Thomas Budde Christensen er lektor og forskergruppeleder på Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet. Han har i 15 år forsket i energi, affald og ressourcer. Han har en samfundsvidenskabelig baggrund, men har ligeledes arbejdet med mange tekniske aspekter af den grønne omstilling. Han har deltaget i en lang række internationale forskningsprojekter og været leder af Centre for Interdisciplinary Research and Education in Circular Economy and Sustainability (CIRCLES) ved Roskilde Universitet.
Se bidrag

Thomas Gitz-Johansen

Lektor, Roskilde Universitet
Ph.d. og lektor i pædagogik og uddannelsesforskning ved Roskilde Universitet, og seniorkandidat ved Jung Instituttet i København. Har udgivet flere artikler om jungiansk psykologi, og arbejder som psykoterapeut ud fra en jungiansk tilgang.
Se bidrag

Thomas Heine Nielsen

Lektor, Københavns Universitet
Ph.d. og lektor i klassisk græsk på Københavns Universitet. Nielsen har forsket i den græske bystatskultur i bred forstand og skrevet bøger og artikler om en bred vifte af græske kulturhistoriske emner.
Se bidrag

Thomas Holme

Lektor, Aarhus Universitet
Lektor i musikvidenskab. Forsker blandt andet i musikhistorie, musikalsk analyse og teori på Institut for Kommunikation og Kultur – Musikvidenskab, Aarhus Universitet.
Se bidrag

Thomas Illum Hansen

Forskningschef, UCL
Forskningschef på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Forsker i fagdidaktik med særligt fokus på bl.a. teknologi, læremidler og kvalitet i undervisningen.
Se bidrag

Thomas Schwarz Wentzer

Professor mso i filosofi, Aarhus Universitet
Professor mso i filosofi ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Forsker i antropocæn, altså den epoke, vi lever i i dag, og i klimafilosofi, filosofisk antropologi og filosofihistorie.
Se bidrag

Thorsten Borring Olesen

Professor, Aarhus Universitet
Thorsten Borring Olesen er professor i moderne dansk og europæisk politisk historie ved Afd. for Historie på Aarhus Universitet. Sammen med Niels Wium Olesen er han forfatter til ”Anker Jørgensens tid 1972-1982” (2017) og ”Poul Schlüters tid 1982-1993” (2018) i bogserien De Danske Ministerier, og i 2021 udgav han Kampen om Unionen i Aarhus Universitetsforlags bogserie 100 danmarkshistorier. Senest har han i 2022 udgivet Den svære dans. Danmark og det europæiske samarbejde, GADS Forlag.
Se bidrag

Tim Knudsen

Professor emeritus, Københavns Universitet
Tim Knudsen er professor emeritus ved Københavns Universitet. Han forsker i dansk demokratihistorie og det danske politisk-administrative systems historie og struktur. Han har for nylig udgivet fjerde bind i fembindsværket Statsministeren, som er en historisk fremstilling af de 42 statsministre, der har siddet på posten, fra nutidens regeringsform blev indført i 1848 og frem til i dag.
Se bidrag

Tim Rudbøg

Lektor og centerleder, Københavns Universitet
Tim Rudbøg er Ph.D. fra University of Exeter, lektor i religionshistorie og leder af Copenhagen Center for the Study of Theosophy and Esotericism (CCSTE) ved Københavns Universitet. Rudbøg har primært specialiseret sig i studiet af esotericisme, Helena P. Blavatsky og The Theosophical Society. Nyere publikationer omfatter de to samredigerede bind Imagining the East: The Early Theosophical Society (Oxford University Press, 2020) og Innovation in Esotericism from the Renaissance to the Present (Palgrave, 2021).
Se bidrag

Tine Roesen

Lektor, Københavns Universitet
Lektor i russisk litteratur med forskning i den klassiske og postsovjetiske russiske litteratur. Udgav i 2021 monografien Dostojevskij. En introduktion (Aarhus Universitetsforlag). Oversætter af russisk litteratur, herunder værker af Dostojevskij, Vladimir Sorokin, Svetlana Aleksijevitj og Maria Stepanova.
Se bidrag

Tobias Anker Stripp

Læge og ph.d.-studerende, forskningsgruppen for åndelig omsorg, Syddansk Universitet
Læge, cand. med., ph.d.-studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet. Indgår i Forskningsgruppen for Åndelig Omsorg. Gæsteforsker ved Harvard University’s Human Flourishing Program, Massachusetts, USA, og ved Center for Spirituality, Theology and Health ved Duke University, North Carolina, USA.
Se bidrag

Tobias Liebetrau

Forsker ved Center for Militære Studier, København Universitet
Tobias Liebetrau er associeret forsker i global sikkerhed og verdenssyn ved Dansk Institut for Internationale Studier og samtidig ansat som postdoc ved Sciences Po i Paris. Han forsker især i teknologi og stormagtsrivalisering.
Se bidrag

Tobias Wang

Professor ved Aarhus Universitet
Ph.d. og professor ved Sektion for Zoofysiologi på Institut for Biologi på Aarhus Universitet. Tobias Wang forsker i, hvordan dyrs fysiologi er tilpasset deres miljø og adfærd og har særlig interesse for stofskifte og kredsløbsfysiologi hos fisk, padder og krybdyr.
Se bidrag

Toke Haunstrup Christensen

Seniorforsker, Aalborg Universitet
Toke Haunstrup Christensen er seniorforsker ved Forskningsgruppen for Bæredygtige Byer og Hverdagspraksis ved instituttet BUILD på Aalborg Universitet. Han forsker især i bæredygtigt forbrug og produktion samt bæredygtige byer og samfund.
Se bidrag

Tore Rye Andersen

Lektor, Aarhus Universitet
Tore Rye Andersen, lektor i litteraturhistorie på Aarhus Universitet. Han har de seneste år forsket i serialiserede fortællingers udvikling op igennem historien og på tværs af medier.
Se bidrag

Troels Solgaard Andersen

Ph.d.-studerende
Troels Solgaard Andersen er ph.d.-studerende i Historie ved Aarhus Universitet. Han forsker i ytringsfrihed, bogcensur og forbudt litteratur og har blandt andet sammen med Christina Holst Færch udgivet bogen Forbudt litteratur. Censuren i Danmark fra enevælde til Facebook (2021), som gennemgår og præsenterer en række censurhistoriske hovedbegivenheder. Hans ph.d.-projekt omhandler mere specifikt forvaltningen af censuren under den tyske besættelse af Danmark 1940-1945, hvor danskerne selv stod for at varetage censuren af bøger.
Se bidrag
Speciallæge og hjerneforsker Troels Wesenberg Kjær

Troels Wesenberg Kjær

Troels Wesenberg Kjær er speciallæge og hjerneforsker. Han har skrevet adskillige bøger om hjernen og har hjemmesiden Hjernefit.dk
Se bidrag

Ulla Rahbek

Lektor, Københavns Universitet
Ulla Rahbek er lektor i postkoloniale studier på Københavns Universitet. Hun har skrevet bøger om afrikansk diasporalitteratur, om britisk multikulturel litteratur og om kulturelle responser på flygtningekrisen fra 2015.
Se bidrag

Ulla Schmidt

Professor, Aarhus Universitet
Professor i praktisk teologi ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Hun forsker bl.a. i begravelseskultur.
Se bidrag

Ulrik Kjær

Professor, Syddansk Universitet
Professor på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Forsker i kommunale valg, lokalt demokrati og politisk lederskab.
Se bidrag

Vibe Gedsø Frøkjær

Forskningslektor, Københavns Universitet
Vibe Gedsø Frøkjær er forskningslektor ved Københavns Universitet, overlæge ved Psykiatrisk Center i København og forskningsgruppeleder i psykiatrien og ved Rigshospitalets Neurobiologiske Forskningsenhed. Hun forsker blandt andet i hormonernes påvirkning af serotonin i hjernen.
Se bidrag

Vibeke Grandt

Lektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
Lektor med speciale i børnefysioterapi, Fysioterapeutuddannelsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Cand. scient. san.
Se bidrag

Vid&Sans

Her er alle journalister, som har bidraget til Vid&Sans.
Se bidrag
Arkæolog og skoforsker Vivi Lena Andersen

Vivi Lena Andersen

Arkæolog og formidlingsleder
Vivi Lena Andersen er arkæolog og leder af formidlingen på Københavns Museum, hvor et antal af de gamle sko er udstillet. Hun har skrevet ph.d.-afhandling med titlen ”Brosten, knyst, skolæst og mode”.
Se bidrag

Vivian Etting

Museumsinspektør og seniorforsker
Vivian Etting er museumsinspektør og seniorforsker på Nationalmuseet. Hun forsker bl.a. i middelalderens borge og Kalmarunionens epoke, og har udgivet bøger og en lang række artikler om begge emner, bl.a. biografien Margrete 1. En regent og hendes samtid (4. udgave udkom i 2021).
Se bidrag

Yang Jiang

Seniorforsker, DIIS
Yang Jiang er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Hun forsker i den moderne politiske økonomi i Kina, herunder indenrigspolitikken vedrørende økonomiske reformer og økonomisk diplomati.
Se bidrag

Yoko Luise Dupont

Seniorforsker, Aarhus Universitet
Yoko Luise Dupont er en biglad biolog, ansat som seniorforsker i biodiversitet ved Aarhus Universitet. Her forsker hun bl.a. i bestøvningsbiologi, populationsøkologi og naturforvaltning.
Se bidrag
Menu