“CRISPR ændrer spillereglerne i kampen om overlevelse!”

Vid&Sans bringer hver uge et ”interview” med en afdød tænker, videnskabsmand, kunstner eller statsmand om et aktuelt emne. I denne uge Charles Darwin om CRISPR-teknologi.

Genteknologien CRISPR har de seneste år revolutioneret videnskaben. Den gør forskere i stand til at ændre på organismers gener på en billig, hurtig og præcis måde og kan samtidigt anvendes på alt fra forbedring af afgrøder til effektiv sygdomsbekæmpelse. Harmonerer CRISPR-teknologien med dine teorier?  

- Nej! Min teori om evolution bygger jo ikke...

Vær med til festen

Prøv Vid&Sans gratis i 14 dage.

Vid&Sans er nyhedsmediet for dig med sans for indsigt. Vi bringer forskernes perspektiv på både dine og tidens vigtigste spørgsmål. Medlemskabet fortsætter til 89 kr./md. Kom og vær med. bliv medlem

GRÅT GULD

Vid&Sans bringer hver uge et ”interview” med en afdød tænker, videnskabsmand eller forfatter om et aktuelt emne. I praksis beder vi en dansk forsker med forstand på den pågældende tænker om at føre pennen.

Charles Darwin (1809-1882) var engelsk naturforsker og geolog. Han er bedst kendt for sine bidrag til evolutionsteorien, som han blandt andet fremsatte i hovedværket On the Origin of Species by Means of Natural Selection (1859).

Hans svar er skrevet af Tobias Wang, professor ved Sektion for Zoofysiologi på Institut for Biologi på Aarhus Universitet. Wang forsker i dyrenes fysiologiske tilpasning til miljøet.

BIOGRAFIER

Vid&Sans
Journalist og redaktør på Vid&Sans. Skriver bl.a. om kultur, historie, politik og samfundsforhold.
Professor ved Aarhus Universitet
Ph.d. og professor ved Sektion for Zoofysiologi på Institut for Biologi på Aarhus Universitet. Tobias Wang forsker i, hvordan dyrs fysiologi er tilpasset deres miljø og adfærd og har særlig interesse for stofskifte og kredsløbsfysiologi hos fisk, padder og krybdyr.

ENDNU MERE GRÅT GULD TIL DIG

Menu