Idé & tro
Illustration: Ruth-Anne Degn Dausell

”Julen minder os om skabelsens mirakel!”

Vid&Sans bringer hver uge et ”interview” med en afdød tænker, videnskabsmand eller forfatter om et aktuelt emne. I denne uge B.S. Ingemann om julebudskabet.

Idé & tro
Illustration: Ruth-Anne Degn Dausell

Om lidt skal vi til det igen; julemiddag, dans om stuens pyntede træ og salmesang i samlet familieflok. Og mon ikke de fleste af os ser frem til gensynet med nogle af højtidens klassikere, bl.a. ”Glade jul, dejlige jul” og ”Julen har bragt velsignet bud”, som du jo har beriget os med. Hvad er det julen kan, som gør lige præcis dén dag på året så ganske særlig?  

- Et fortrinligt spørgsmål – for julen er vigtigere end nogensinde før!

Mange mennesker er tungsindige, overbebyrdede og slider med deres arbejde. Men julen er en kærkommen opbremsning. Den er en frydefuld pause midt i stress og jag, for juleaften minder os om det vigtigste her i livet: Juleevangeliets overraskende fortælling om det mindste, der viste sig at være det største. Og derudover tilbringer man tid sammen med sine allernærmeste.

Det står jo alt sammen i mine salmer. Jesusbarnet fødes netop på jorden, i Betlehem, et ydmygt sted som scene for det største under. Derfor tør jeg sige, at jorden er et herligt sted at være. ”Himmel-kongen, den lille”, som jeg kalder ham, kommer ned til os, og er iblandt os. Og det smukke er, at Gud vogter nøje over os, når livets storme raser. Han skærmer os. Alt det minder juletiden os om – og det er da prægtigt!

Men i år er der måske nogle, der finder det sværere end normalt at synge med på ”Dejlig er jorden”. Der er krig i baghaven, inflationen udfordrer budgettet og klima-angsten skræmmer særligt børn og unge. Har julen bragt et velsignet bud på, hvordan vi kommer gennem de mange, mørke nætter?

- Livet kan være en skræmmende oplevelse, og det er altid rædselsfuldt med krig, knaphed og krise!

I mine unge dage i København frygtede man, at et menneske kunne blive åndeligt spaltet i to, hvis man legede med overnaturlige kræfter og anråbte sin egen sjæl tre gange på en kirkegård ved midnatstide. Så ville ens indre sjælebillede træde virkeligt frem i verden med galskab til følge.

Jeg har tænkt på, at børn og purunge mennesker i dag på tilsvarende vis bliver sjælelig spaltet af de usalige såkaldte ’sociale medier’. De unge har jo både et selv i virkelighedens verden og et selv på det der besynderlige mobile instrument. Måske er det også derfor, at så mange af jeres unge plages af dyster sindsstemning?

Dengang som nu er kuren dog den samme. Når nerverne overophedes af tanker om det omklamrende, stygge mørke, virker julens smukke budskab som et svalende bad for sjælen. Den fred og tryghed har Jesusbarnets fødsel nemlig skænket os! Det er jo derfor, at jeg et sted kan skrive, at julefryden er evig.

I din samtid kritiserede nogle kolleger dog faktisk dine fine julesalmer. De mente bl.a., at du trak folkekirken ned på et folkeligt niveau ved at lade Jesusbarnet indgå i en sang om pyntede træer og moderskødsdansende småbørn. Er julen mere for børn og barnlige sjæle end præster med løftede pegefingre?  

- Julen er for alle! Børnene har stor glæde af alle de gode oplevelser, som de kan få med deres forældre og familie. Og det er særlig vigtigt, at børnene forstår det frydefulde budskab - mine julesalmer er jo skrevet til dem! Det er væsentligt, at børnene opfostres med tillid til Guds miskundhed.

Børnene skal lære at glæde sig over det største i det mindste. Verden er fuld af enestående væsener. Tænk nu bare på de skønne små fugle, der kvidrer og flagrer og pikker til havens neg bag julestuens rimede ruder. Vi er alle sammen en del af skabelsens forunderlige mirakel – og dét mindes vi om i denne søde juletid!

Gråt guld

Vid&Sans bringer hver uge et ”interview” med en afdød tænker, videnskabsmand, kunstner eller statsmand om et aktuelt emne. I denne uge B.S. Ingemann om julebudskabet.

B.S. Ingemann (1789-1862) var lektor ved Sorø Akademi. I samtiden var han kendt som salmedigter og forfatter til historiske romaner. Han skrev og offentliggjorde desuden fortællinger med et uhyggeligt præg. Ingemanns salmer er kendetegnet af stilistisk enkelhed og fine poetiske billeder.

Hans svar er skrevet i samarbejde med Svend Skriver, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Skriver forsker bl.a. i hermeneutik og dansk skønlitteratur.

BIOGRAFIER

Vid&Sans
Journalist og redaktør på Vid&Sans. Skriver bl.a. om kultur, historie, politik og samfundsforhold.
Lektor, Københavns Universitet
Ph.d., lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Skriver forsker i dansk skønlitteratur, herunder Kim Leine og Mathilde Walter Clark, og er desuden litteraturanmelder ved Kristeligt Dagblad.

ENDNU MERE GRÅT GULD TIL DIG

Menu