Nyt fra forskningen

Tinfund kaster nyt lys over oldtidens våbenkapløb

Det er dyrt og besværligt at være supermagt. Forsyningskæderne skal holdes stærke og våbenteknologien være up to-date.

I dag er kodeordene bl.a. olie og gas, silicium og andre sjældne mineraler. I bronzealderen (ca. 3.300 – 500 f.v.t.) var det tin. Sammensmeltet med kobber giver det nemlig vidundermetallet bronze – og uden bronze, intet militær og derfor ingen magt.

Både tin og kobber er naturligt forekommende i undergrunden. Kobber findes i rigt mål i store dele af Eurasien, tæt på bronze-afhængige stormagter som det assyriske kongerige i det nuværende Irak og den mykenske civilisation i Grækenland. Tin er og var langt sjældnere, og de naturlige forekomster findes primært i undergrunden langt væk fra antikkens store urbane centre.

Så hvordan fik de antikke eurasiske civilisationer fingre i så meget tin – og hvor kom det fra? Nu er forskerne kommet svaret nærmere.

I en artikel i Science Advances præsenterer et tværvidenskabeligt forskerhold af geologer, antropologer, historikere mv. en interessant konklusion.

Forskerteamet har studeret Uluburun-vraget, et bronzealderskib, der blev udgravet ud for den tyrkiske kyst i perioden 1984-1994. Det er det ældste udgravede vrag i verden, og det var ladet med en last af uhyre rigdom. Smykker, glas og elfenben – samt ikke mindre end 10 ton kobberbarrer og ét ton tinbarrer.

På baggrund af bl.a. metallurgiske prøver, arkæologiske undersøgelser og kulturhistoriske analyser har forskerne påvist, at to tredjedele af tinnet stammer fra de tyrkiske Taurusbjerge, mens resten kommer fra miner i Centralasien, nærmere bestemt Usbekistan og Tadsjikistan, mere end 3.000 km østpå.

Det betyder, at den eurasiske tin-børs i den sene bronzealder tilsyneladende var langt mere vidtrækkende, kulturelt divers og fleksibel end hidtil antaget.

De centraliserede staters forsyningskæder og våbenkapløb var altså afhængige af et komplekst handelsnetværk, der forbandt store og små stater.

Og et eller andet sted må der have siddet en konge eller en købmand og grædt som pisket over Uluburun-forliset. Med det klassiske blandingshold mellem kobber og tin, 9:1 for den gode vare, kunne skibslasten have udrustet næsten 5.000 soldater med tidens mest sofistikerede våbenteknologi: bronzesværd.

Nyt biomateriale kan hele dit hjerte indefra

Forskere fra University of California i USA har udviklet et banebrydende nyt biomateriale, der kan hjælpe patienter, der døjer med gener efter bl.a. hjerneskader og hjerteanfald. Det skriver Science Daily.

Biomaterialet er udviklet, så det kan gives som intravenøs indsprøjtning og virker ved at reducere inflammation i væv og fremme reparation af både væv og celler. På den måde kan det hjælpe med at hele skader indre skader, som ellers kan være meget svære at komme i nærheden af.

“Det nye biomateriale gør det muligt at behandle beskadiget væv indefra og ud,” fortæller Karen Christman, der er professor i bioteknik ved University of California San Diego og ledende forsker på det hold, der har udviklede materialet. “Det er en ny form for regenerativ teknik.”

Biomaterialet er indtil videre kun testet på gnavere og store dyremodeller, men her er det bevist effektivt til behandling af vævsskader som f.eks. forårsages af hjerteanfald.

Hvert år får ca. 5.000 danskere hjertestop udenfor hospital. Det svarer til 13 personer hver dag. Og som det er i dag, findes der ingen måde at behandle deres beskadigede hjertevæv på. Det kan give løbende hjerteproblemer, også hos dem, der ellers kommer sig, for efter et hjerteanfald danner hjertet arvæv, der kan nedsætte dets muskelfunktioner og i sidste ende føre til hjertesvigt.

Holdet bag det nye biomateriale har tidligere haft succes med at udvikle materiale med lignende evner. Tilbage i 2019 udviklede de en hydro-gel lavet af hjertemuskelvævets eget naturlige ’stillads’, blandt læger kendt som ’Den ekstracellulære matrix’ (ECM). Denne gel kan sprøjtes direkte ind i beskadiget hjertemuskelvæv via et kateter. Her danner den en art stillads i det beskadigede områder af hjertet, som kan hjælpe med at understøtte fremvækst og reparation af nye celler.

Modsat det nye biomateriale er denne gel allerede videre til test blandt mennesker, og forskerne kunne allerede rapportere om succesfulde fase 1 klinisk forsøg tilbage i 2019. Men fordi gelen skal injiceres direkte i hjertemusklen, kan den først bruges en uge eller mere efter et hjerteanfald – gives den tidligere, ville katedernålen risikere at forårsage yderligere skade på hjertet.

Holdet ønskede derfor at udvikle en behandling, der kunne gives umiddelbart efter et hjerteanfald – ved i stedet at nå hjertet via ’almindelig’ intravenøs indsprøjtning i blodbanen.

“Vi søgte at designe en biomaterialeterapi, der kunne leveres til svært tilgængelige organer og væv, og vores løsning blev at drage fordel af selve blodbanen – og bruge de kar, der allerede leverer blod til disse organer og væv som vej ind i til dem.” fortæller Martin Spang, der er ph.d. i Christmans forskergruppe og førsteforfatter på det nye studie, som er publiceret i det sundhedsvidenskabelige tidsskrift Nature Biomedical Engineering.

Karen Christman planlægger nu at anmode den amerikanske fødevare- og lægemiddelforvaltning FDA om tilladelse at udføre et studie af det nye biomateriales anvendelser til hjertesygdomme blandt mennesker. Det betyder, at kliniske forsøg kan begynde om et eller to år.

Forskere ser også kattevideoer på nettet

Man kan finde hvad som helst på nettet – fra celebrity-sladder og konspirationsteorier til seriøse forskningsbaserede medier. Men jo først og fremmest kattevideoer.

Katten er blevet en slags uofficiel maskot for internettet, og undersøgelser har tidligere anslået, at katte-indhold tegner sig for ca. 15 pct. af den samlede internettrafik på verdensplan. Ifølge en opgørelse fra 2014 lå der dengang mere end 2 millioner kattevideoer på Youtube, med mere end 26 milliarder visninger tilsammen. I dag vurderes antallet at være mange gange højere.

Forskere fra Universitetet for Veterinær Medicin og Farmaci i Košice har nærstuderet et noget mere beskedent antal, nærmere bestemt 105 videoer, hvor 210 katte optræder parvis. Formålet er at blive klogere på kattenes indbyrdes interaktion.

Hvor f.eks. hunde går for at være nemme at afkode, har katte nemlig ry for at være mere uudgrundelige i deres adfærd – både over for mennesker og andre katte.

“Mange katteejere spørger sig selv, om kattene nu leger eller slås – eller hvad der i det hele taget foregår. Og vi fandt ud af, at der faktisk er meget lidt videnskabelig evidens til at vejlede os i det spørgsmål,” siger undersøgelsens hovedforfatter, Noema Gajdoš‑Kmecováhar, til The Guardian.

Studiet, der er publiceret i Scientific Reports, omfatter en cluster-analyse i flere trin. Ud fra et udsnit af videoerne kortlagde forskerne seks forskellige typer af konkret katte-adfærd, fra ”brydekampe” og anden fysisk kontakt, til kropsholdning og vokalisering (f.eks. hvæsen og spinden).

Ved minutiøst at registrere disse adfærdselementer kunne de klassificere en stor del af interaktionerne som legende eller fjendtlige. Men der var også en stor mellemkategori med begge typer af adfærd.

Forskerne ser det som et tegn på, at det ikke kun er os mennesker, der har svært ved at skelne mellem sjov og alvor, men også kattene selv.

”Leg mellem katte kan være gensidig, men den kan også være ubalanceret, for eksempel rovleg, hvor én kat er ’byttet’, eller hvis én kat ikke ønsker at lege længere og i så fald kan reagere fjendtligt på den andens legende hensigt,” skriver forskerne.

”Således kan den binære klassificering af interaktioner mellem katte som enten venskabelige eller fjendtlige være vildledende.”

Seks simple livsstilsvalg kan bremse hukommelsestab

En kombination af sunde livsstilsvalg såsom at spise godt, regelmæssig motion, kortspil og socialt samvær mindst to gange om ugen kan hjælpe med at bremse ​​hukommelsestab og reducere risikoen for demens blandt +60årige.

Det tyder nyt studie fra Beijing på, skriver The Guardian.

Hukommelse er en af de vigtigste neurologiske grundfunktioner, vi har som mennesker. Vi bruger den hver eneste dag, når vi skal orientere os i verden og udføre selv de mest grundlæggende handlinger og opgaveløsninger – for slet ikke at tale om at have stærke udvekslinger og relationer med andre mennesker.

Men hukommelsens kraft falder i takt med, at mennesker bliver ældre og det forringer livskvaliteten og øger risikoen for at udvikle decideret demens.

Tidligere forskning i måder at udskyde hukommelsestabet på, har ikke i tilstrækkelig grad kunnet påvise en direkte sammenhæng mellem livsstil og bedre hukommelse i Den fjerde alder.

Men nu tyder et nyt kinesisk studie på, at hemmeligheden bag bedre hukommelse sent i livet ligger ikke i ét men i en kombination af flere sunde livsstilsvalg – jo flere jo bedre.

Studiet er udført ved Det nationale center for neurologiske sygdomme i Beijing, Kina, men er publiceret i det britiske sundhedsfirma BMJ’s lægevidenskabelige tidsskrift.

Her skriver forskerne bag studiet:

”En kombination af divers sund adfærd er forbundet med en langsommere hukommelsesnedgang hos kognitivt normale ældre voksne,” og tilføjer at det at praktisere flere sunde livsstilsvalg på samme tid “var forbundet med en lavere sandsynlighed for progression til mild kognitiv svækkelse og demens.”

Forskerne har analyseret 29.000 voksne over 60 år med normal kognitiv funktion over en tiårig periode. Ved starten af ​​undersøgelsen, i 2009, blev hukommelsesfunktionen målt ved hjælp af tests, og folk blev tjekket for APOE-genet, som er det stærkeste risikofaktor-gen for Alzheimers sygdom. Forsøgspersonerne blev derefter overvåget i 10 år med periodiske vurderinger.

Under vurderingerne beregnede forskerne en samlet ’sund livsstils score’ for hver person, baseret på de følgende seks faktorer: En sund kost, regelmæssig motion, aktiv social kontakt, kognitiv aktivitet (som f.eks. via kortspil eller læsning), ikke at ryge og ikke at drikke alkohol.

Studiet viste, at en sund kost er den vigtigste faktor for at bevare sin hukommelse længst muligt – stærkt forfulgt af motion og kognitiv aktivitet.

Men de testpersoner, der bedst bevarede sin hukommelse var dem, der kombinerede 4-5 af de seks faktorer i deres livsstil. Den gruppe var hele 30-90 % mindre tilbøjelige til at udvikle demens eller mild kognitiv svækkelse i forhold til dem, der var mindst raske efter den 10årige periode.

Virus giver pletter på tomater i ni europæiske lande

Når tomater, auberginer og agurker får underlige pletter, bliver deforme og modner på en unormal måde, kan det skyldes en virus med det mundrette navn Physostegia chlorotic mottle virus (PhCMoV). Den blev opdaget i Østrig i 2018.

Nu har forskere fra otte laboratorier i fem europæiske lande samlet deres viden og ikke-offentliggjorte data om virussen i én undersøgelse, der for nylig er offentliggjort i det internationale tidsskrift Plant Disease, der udgives af The American Phytopathological Society.

Virussen er bl.a. påvist på tomater i Tyskland og Serbien, men det viste sig, at den findes i mindst seks andre lande: Holland, Belgien, Frankrig, Slovenien, Rusland og Rumænien. Det viste sig også, at virussen fandtes allerede for tyve år siden, i 2002.

Ved at samle resultaterne fra flere forskellige undersøgelser kunne forskerne påvise, at virussens naturlige vækstområde ikke blot var to arter, som man havde troet, men ni arter på tværs af syv familier. Nogle af de angrebne grønsager er altså økonomisk vigtige afgrøder som tomater, auberginer og agurker. Men der blev også fundet virus i vilde planter og prydplanter.

Prøverne var indsamlet fra en lang række planter i marker, haver og drivhuse. Det ser ud til, at uanset hvilke vækstbetingelser, planterne får, så giver de fleste virusinficerede planter frugter, der får pletter og modner anormalt. Både auberginer og agurker bliver deforme af virussen, og bladene krøller og gulner.

Undersøgelsen tyder på, at virussen er mere udbredt, end man tidligere har beskrevet, og at flerårige planter hjælper virussen med at overvintre.

Lysforurening vil halvere antallet af synlige stjerner

Er der noget så smukt og forunderligt som stjernehimlen på en mørk og frostklar januaraften?

Hvis du er en af dem, der holder af stjernekiggeri, kan det godt være, at du skal gå lidt mere ud og nyde det, mens du kan. Et nyt studie publiceret i forskningstidsskriftet Science viser nemlig, at den stigende lysforurening verden over er ved drastisk at reducere det antal stjerner, der kan ses med det blotte øje. Det skriver The Guardian Science.

Om bare 18 år vil nattehimlen derfor være markant mindre stjernerig. På steder hvor man i dag kan se 250 stjerner uden brug af kikkert eller teleskop, vil man til den tid kun kunne se ca. 100.

”Hvis udvikling fortsætter, vil det i sidste ende være meget svært at se noget som helst på himlen, selv de lyseste konstellationer. På et tidspunkt vil Orions bælte begynde at forsvinde,” fortæller Dr. Christopher Kyba fra det tyske Forskningscenter for geovidenskab, der er førsteforfatter på det nye studie.

Vi har længe vidst, at nattehimlen er blevet markant lysere i løbet af det 20. århundrede som følge af den generelle befolkningstilvækst, fremvæksten af nye teknologier og de voksende byer og byområder. Men det har været sværere at måle, hvad overgangen til LED-belysning har betydet for udviklingen. De satellitter, vi bruger til at måle lysskær på himlen, har nemlig begrænset opløsning, og kan derfor ikke opfange nogle af de bølgelængder, som LED-lys udsender.

For at få et reelt billede af udviklingen efter overgangen til LED, har det nye studie derfor gjort brug Citizen Science – frivillige borgerindsamlinger af data.

Forskerne har analyseret 51.351 observationer gjort af borgere fra hele verden. Observationerne er lavet mellem 2011 og 2022. Deltagerne blev bedt om at studere stjernekort, der viste netop den del af himlen, de kunne se, der hvor de opholdt sig. For hver lokalitet blev de præsenteret for en række forskellige stjernekort, der viste gradvist flere af de stjerner, der faktisk eksisterer på den del af himlen – og vælge det diagram, der bedst matchede det, de rent faktisk kunne se med det blotte øje.

På baggrund af de mange frivillige observationer skabte forskerne en model, der forbinder antallet af synlige stjerner med den lysstyrken på nattehimlen, satellitterne måler. På den måde blev de i stand til at forudsige, hvor mange stjerner, der rent faktisk vil være synlige givet en målt LED-lysstyrke.

Og resultaterne er altså nedslående: Hvert år bliver nattehimlen i gennemsnit 9,6 % lysere. Og antallet af synlige stjerner bliver mere end halveret på under tyve år.

Det er der god grund til at gøre noget ved. Som Dr. Constance Walker fra National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory I USA og medforfatter på det nye studie udtaler:

Der er en uerstattelig ærefrygt forbundet med den naturlige nattehimmel, en himmel uden lysforurening. Den inspirerer dig og forbinder dig med alle de vidundere, som kosmos rummer. Hvis den inspirationskilde formindskes af en udvasket og lysforurenet himmel, så mister vi en del af os selv og det, vi kan stræbe efter at være. Det er en del af vores kulturarv.”

Unikke mikrober fundet på nyskabt vulkanø

For et år siden eksploderede vulkanen Hunga Tonga Hunga Ha’apai i det lille kongerige Tonga i Stillehavet i det største vulkanudbrud, der nogensinde er blevet registreret med moderne udstyr. Udbruddet satte en 15 meter høj tsunami i gang, der gav massive ødelæggelser og dræbte mindst tre.

Udbruddet blæste 10 kubikkilometer materiale af sted, og faktisk er vulkanens krater nu 700 m dybere, end det var før eksplosionen, har new zealandske forskere påvist.

Men inden dét skete, var et hold forskere fra University of Colorado Boulder intenst optaget af at undersøge de allerførste former for liv på en del af vulkanen, der kom til syne over vandoverfladen efter et udbrud syv år tidligere, i 2015. Faktisk var forskerne ved at planlægge en ny rejse til denne del af vulkanen, da den eksploderede.

I øens syv år korte liv nåede forskerne at studere de allertidligste mikroorganismer på den nydannede landmasse, og til deres overraskelse opdagede de et unikt mikrobielt samfund, der omsatte svovl og atmosfæriske gasser, – svarende til organismer, man også finder i dybhavsåbninger eller i varme kilder.

Studiet af mikrober, der først koloniserer nyskabte øer, giver et sjældent indblik i det tidligste stadie af økosystemudvikling – før planter og dyr ankommer.

Forskerne indsamlede 32 jordprøver fra forskellige steder på den 1,9 km2 store ø, der strakte sig 120 m op over havoverfladen. Bagefter kunne de udtrække og sekventere DNA-prøver fra jordprøverne. De regnede med at finde organismer som dem, man også finder hvor en gletsjer har trukket sig tilbage, eller en form for cyanobakterier.

Men i stedet fandt de en unik gruppe af bakterier, der omdanner svovl og atmosfæriske gasser. Det hænger formentlig sammen med at der er masser af svovl og svovlbrintegas til stede ved et vulkanudbrud. Mikroberne var mest lig dem, der findes i hydrotermiske åbninger, varme kilder og i andre vulkanske systemer.

Studiet er publiceret i mBio. Læs mere hos Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences at the University of Colorado Boulder.

Kvinder knokler mere end mænd under hjemmearbejde

Under Covid-19-pandemien blev det hverdagskost at arbejde hjemmefra. Det havde sine klare fordele, bl.a. undgik man den daglige kamp på cykelstier, togperron og motorveje med andre morgenpressede trafikanter.

Grænsen mellem arbejdstid og privatliv blev også mere flydende og derfor mere fleksibel. Men det var umiddelbart en større fordel for mænd end kvinder i faste parforhold. Det viser studier fra The Ohio State University, skriver Sciencedaily.

The Ohio State University publicerede for nylig to studier over arbejdsfordelingen i hjemmet blandt hjemmearbejdende par under COVID-19-nedlukningen i henholdsvis Kina og Sydkorea. Og svaret var ret entydigt; kvinder knokler mere end mænd.

Studierne blev publiceret i Personnel Psychology, var udført under COVID-19-pandemien og baseret på undersøgelser af henholdsvis 172 par i Kina, som havde mindst ét barn, og 60 par i Sydkorea, hvor kun nogle havde børn. Både mænd og kvinder havde fast job på arbejdsmarkedet da pandemien ramte, og derfor blev de tvunget til at arbejde hjemmefra da samfundet lukkede ned.

Studierne viste, at hvis mænd havde en høj grad af fleksibilitet i deres arbejdsmønster, udførte kvinderne signifikant mere husligt arbejde. De viste dog også, at hvis kvinderne omvendt havde et meget ufleksibelt arbejdsskema, deltog mændene markant mere i de huslige pligter.

Det blev også tydeligt, at både mænd og kvinder brugte mere tid sammen med familien, men i stigende grad gik hinanden på nerverne og følte dårlig samvittighed over for deres arbejdsgiver pga. deres prioritering af familielivet.

”Der er altså stadig nogle kønslige forskellige i, hvordan kvinder og mænd håndterer balancen mellem job og familieforpligtelser,” udtaler Jasmine Hu, hovedforfatter på studiet og professor i Management og Human Ressources, til Sciencedaily.

”Men hvis arbejdsgiverne har mere realistiske forventninger til deres arbejdere, og giver deres mandlige arbejdere mere fleksibilitet, kan arbejds- og familieliv faktisk hænge bedre sammen. For mange har set fordelene ved hjemmearbejdet – og de ønsker ikke at komme tilbage og arbejde fuldtid på kontoret igen,” udtaler hun.

 

Evolution kan forudses af kunstig intelligens

Alle videnskaber har deres hvide hvaler: Læger drømmer om at finde en kur mod kræft. Teoretiske fysikere drømmer om at forene kvantemekanikken og relativitetsteorien i én sammenhængende teori om alting. Og for evolutionsbiologer er en af de store drømme, at vi en dag kan sætte evolutionen på formel og forudsige, hvordan arter vil udvikle sig i fremtiden.

Siden Darwins tid har forskerne udviklet stadig bedre metoder til at forstå arternes genetiske udvikling og de store evolutionære spring – bagudrettet. Men hvis vi også kan blive i stand til at forudsige fremtidige genetiske ændringer, vil det være en videnskabelig milepæl med kolossal betydning, f.eks. for genbaserede medicinske behandlinger.

Med et nyt studium, der blev præsenteret i Science Advances i sidste uge, er denne drøm rykket et stort skridt tættere på.

Genetiske ændringer foregår hele tiden, spontant og tilfældigt: Gener kommer til og forsvinder, substitueres med andre eller flytter sig i genrækken. Det kan i sig selv ændre en populations samlede arvemasse over tid, såkaldt genetisk drift.

I nogle tilfælde giver disse forandringer en evolutionær fordel – f.eks. i kraft af bedre fysiologiske egenskaber eller tilpasning til det omgivende miljø. Hvis disse effekter er universelle, vil nogle udviklingsmønstre kunne genfindes på tværs af arter. Og dermed vil man i princippet også kunne forudsige en sandsynlig evolutionær udvikling.

Tidligere studier har demonstreret, at det er muligt at forudse sandsynligheden af sådanne ændringer – isoleret set, på kort sigt og under kontrollerede forhold i et laboratorium. Men ingen har hidtil bundet an med opgaven på langsigtet, systemisk og evolutionært niveau.

Det er netop, hvad forskerne bag det nye studium har gjort.

Deres undersøgelse baserer sig på machine learning. Populært sagt er det en form for computerprogram af anden orden, der ikke baserer sig på en bestemt algoritme til at løse et givent problem, men selv udvikler algoritmer ud fra et sæt af træningsdata.

Forskerne bag undersøgelsen har designet en maskinlæringsplatform specifikt til formålet og ”fodret” den med træningsdata i form af fulde gensekvenser fra 2.994 bakteriearter. Datagrundlaget omfatter de enkelte arters indbyrdes ”slægtskab”.

På den baggrund viste det sig, at programmet med stor præcision var i stand til at forudse sandsynligheden for genetiske ændringer på tværs af arter.

Dataanalysen har i første omgang været begrænset til det binære niveau – altså fraværet eller tilstedeværelsen af et bestemt gen på en bestemt plads i det pågældende genom.

Men forskerne konstaterer, at resultaterne flugter med eksisterende viden om, hvilke fysiologiske og økologiske faktorer der ligger til grund for evolutionær udvikling.

De skriver: “Vi forudser, at vores tilgang vil gøre det muligt at forudse fremtidig evolution af genomer og give indsigt i designprincipperne bag biologiske systemer.”

Ny laserbeskyttelse imod lynnedslag på vej

For første gang nogensinde, er det lykkedes forskere at dirigere rundt med lyn på tordenhimlen via laserteknologi. Det skriver The Guardian Science, efter et hold fysikere succesfuldt har udført et eksperiment med laserstyret lynafledning under en tordenstorm på toppen af et schweizisk bjerg.

Bedriften, som indebar at affyre kraftige laserimpulser mod tordenskyer over flere måneder sidste år, baner måske vejen for laserbaserede lynbeskyttelsessystemer i lufthavne og på affyringsramper og høje bygninger i fremtiden.

“Metalstænger bruges næsten overalt til at beskytte mod lynnedslag, men det område, de kan beskytte, er begrænset til et par meter eller ti,” sagde Aurélien Houard, der er fysiker ved École Polytechnique i Palaiseau og en af forskerne bag laserafledningsforsøget, “Håbet er at udvide den beskyttelse til et par hundrede meter – hvis vi kan få nok energi i laseren.”

Houard og hans kollegaer har beskrevet deres forsøg i tidsskriftet Nature Photonics. Systemet virker ved at skabe en lettere vej for lynet at flyde langs end den, man gerne vil undgå det tager. Når laserimpulser affyres mod himlen, får en ændring i luftens brydningsindeks dem nemlig til at skrumpe og blive så intense, at de ioniserer luftmolekyler omkring dem. Dette fører til en lang kæde af det, forskere kalder filamenter på himlen, hvor luftmolekyler hurtigt opvarmes og racer væk med supersoniske hastigheder. Det efterlader en kanal med lavpresset, ioniseret luft, som lynet ’lokkes’ ned af. Hver kanal varer kun i millisekunder, men er mere elektrisk ladet end den omgivende luft – og danner derfor en lettere vej for lynet at følge.

Lyn er enorme elektriske udladninger, der typisk er så intense, at et enkelt nedslag kan blive op til 30.000 grader varmt – eller cirka fem gange varmere end temperaturen på solens overflade. Jorden rammes af mere end en milliard lynnedslag hvert år, som forårsager tusindvis af dødsfald, ti gange så mange kvæstelser og personskader, og ødelæggelser der løber op i titusindvis af milliarder af dollars om året.

Derfor er udsigten til et sofistikeret, laserdrevet lynafledningssystem gode nyheder. Der er dog en del arbejde endnu, inden lasersystemet kan blive standardpraksis.

Et af problemerne med Houards forsøg er, at laseren er kraftig nok til at være en risiko for øjnene af overflyvende piloter. Derfor har al lufttrafik da også været lukket over teststedet i de schweiziske bjerge. Men forskerne mener, at teknologien stadig kan være nyttig, da affyringsramper og lufthavne ofte har udpegede områder, hvor der gælder flyforbud.

Det nye lasersystem er også en del dyrere, end den klassiske lynafleder, man bruger i dag – og faktisk har brugt siden Benjamin Franklin opfandt dem i 1752:

“Omkostningerne ved lasersystemet er meget høje sammenlignet med en simpel stang,” sagde professor Manu Haddad, direktør for Morgan-Botti Lightning Laboratory ved Cardiff University.

Men derfor mener han alligevel, at det er værd at glæde sig over den nye teknologi, “Laserteknologien kan vise sig at være en mere pålidelig måde at dirigere lynudladningen på, og dette kan være vigtigt for lynbeskyttelsen af ​​særligt kritiske jordinstallationer og udstyr.”

Derfor mistede vi kropspelsen

Heste, hunde, aber og mus er dækket af hår, men mennesker (i hvert fald de fleste) har kun ganske sparsom kropsbehåring – på trods af, at det ser ud til, at vi har gener til en hel pels af kropshår.

Hvorfor mistede nogle pattedyr, blandt andet mennesket, pelsen? Bortset fra den lille tot, vi har på hovedet, og lidt kønsbehåring?

Det har forskere fra University of Utah Health og University of Pittsburgh undersøgt ved at sammenligne genetiske koder fra 62 dyr med og uden kropsbehåring. Resultaterne af sammenligningen, der beskrives som den første af sin art, er netop udkommet i det videnskabelige tidsskrift for biomedicin og biovidenskab eLife.

Undersøgelsen identificerer en lang række proteinkodende gener og ikke-kodende regioner i genomet, der kan forklare, hvordan hårløshed udviklede sig hos pattedyr.

Gennem tiden har evolutionen deaktiveret generne hos mennesket, så vi ikke udvikler nævneværdig kropsbehåring. Det samme er tilfældet for en lang række hårløse dyr, men evolutionen er foregået med forskellig hastighed.

For nogle arter er der fordele ved at have en vigende hårvækst. Uden tæt hår afkøles elefanter lettere i varmt klima, og hvalrosser glider ubesværet i vandet, selv om de stadig har et ganske markant overskæg. Hos bl.a. disse dyr fandt forskerne, at der var akkumuleret mutationer i mange af de gener, der bl.a. koder for keratin og andre elementer, der bygger hårstrået og er med til at skabe hårvækst.

Undersøgelsen viser også, at naturen har anvendt den samme strategi mindst ni gange hos pattedyr, der sidder på forskellige grene af det evolutionære træ. Forfædrene til næsehorn, nøgenrotter, delfiner og andre hårløse pattedyr deaktiverede de samme sæt af gener, da de udviklede sig til ikke længere at have hår.

Hvad fordelen for mennesket har været ved ikke at have kropsbehåring, det peger undersøgelsen ikke på. Men forskningsresultaterne kan måske i sidste ende være medvirkende til, at der kan udvikles nye måder til at genoprette hår hos personer med lidelser, der giver hårtab, hos skaldede eller hos personer i kemoterapi.

Menu